QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 12:35:31 UTC 28 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: l-rl
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
3Z0ZKD Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP2KDS

Page managed by SQ2BXI Lookups: 1475

 

QSL via SP2KDS

 

The 3Z0ZKD special-event station’s operating dates: 22-30 June 2013.

Stacja okolicznościowa 3Z0ZKD będzie czynna w dniach 22 - 30 czerwca 2013r.

On 22 June, the station will be active from the Nowy Dwór Gdański Railway Station (from 3.5 MHz to 145 MHz).

W dniu 22 czerwca stacja będzie pracować z terenu stacji Nowy Dwór Gdański w pasmach od 3,5MHz do 145MHz

On 23 June, we plan to operate in the 136 kHz and 2.3 GHz bands, probably from the Vistula River Spit..

W dniu 23 czerwca stacja będzie aktywna w paśmie 136kHz i 2,3GHz prawdopodobnie z terenu Mierzei Wiślanej.
 
 
The participants of the event: SP2CTF, SP2FGO, SP2HAV, SP2HFS, SP2HQP, SP2IRM, SP2MHD, SQ2AJN, SQ2AJS, SQ2BXI, SQ2GH, SQ2IIV, SQ2OFZ, SQ2OIC, SQ2OTU, SQ2SIR, SQ2TBO, Ewa, Marta, Grzegorz, Radio Clubs: SP2KDS, SP2PHA and SP2KAC
 
 

 
More pictures
 
Zuławska Kolej Dojazdowa Award Rules

1.The Award is issued by the Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP2KDS, Klub Krótkofalowców Jantar SP2PHA, Szkolny Klub Krótkofalowców przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku SP2PTL, Radioklub Pomorskiego Zarządu Okręgowego LOK SP2KAC, Tczewski Klub Krótkofalowców SP2KMH, and Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych.
2.The Award is designed as memorial of the history and promotion of the present day of the Żuławy Narrow-Gauge Railway (ŻKD) and the Żuławy Region.
3.The Award is permanent and the Award activity commenced on 15 August 2012 which was the 10th anniversary of scheduled Railway operation.
4.Scoring:
a) 100 points to be collected as follows:
-Special-event stations associated with ŻKD (3Z0ZKD, SN10ZKD): 30 pts.
-SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL Club stations - 20 pts. each.
-SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL Club members’ stations: 10 pts. each.
-Any other station operating along open or closed ŻKD lines: 5 pts.
-Additional 20 pts. will be granted for a QSO with a radio station operating from a running ŻKD train..
b)A QSO with the same stations may be repeated on different band or with a different mode.
c) The Award will be issued to operators and SWL’s.
5. No band or mode restrictions.
6. The Award fee for EU and DX stations is 5 IRC’s.
7. Send your applications to the Award Manager:
Andrzej Wiśniewski
ul. Ogrodowa 28
82-103 Stegna, Poland
sq2ajn@wp.pl
8. Logs must be confirmed in accordance with GCR.
9. QSL cards from the Award stations are not required.
10. More information at:
http://www.sp2kds.pl http://sp2pha.republika.pl http://sp2kmh.qrz.pl http://ptmkz.pl


Regulamin Dyplomu "Żuławska Kolej Dojazdowa":
1. Wydawcą dyplomu jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP2KDS, Klub Krótkofalowców Jantar SP2PHA, Szkolny Klub Krótkofalowców przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku SP2PTL, Radioklub Pomorskiego Zarządu Okręgowego LOK SP2KAC, Tczewski Klub Krótkofalowców SP2KMH i Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
2. Cele dyplomu: upamiętnienie historii kolej wąskotorowej na Żuławach, promocja Żuławskiej Kolei Dojazdowej i regionu Żuław
3. Dyplom będzie wydawany bezterminowo od dnia 15 sierpnia 2012r. tj. od 10-tej rocznicy reaktywowania planowego ruchu na ŻKD.
4. Punktacja:
a) należy zdobyć 100 punktów wg klucza:
-stacje okolicznościowe związane z Zuławską Koleją Dojazdową (3Z0ZKD, SN10ZKD) 30pkt.
-stacje klubowe: SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL 20pkt
-stacje członków klubów: SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL 10pkt
-pozostałe stacje z miejscowości gdzie przechodzi czynna lub nieczynna linia kolejowa sieci Żuławskiej Kolei Dojazdowej 5pkt
-łączność ze stacją pracującą z jadącego pociągu Zuławskiej Kolei Dojazdowej dodatkowo 20pkt
b) łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami
c) dyplom dla nasłuchowców będzie wydawany na zasadach jak dla nadawców
5. Pasma i emisje dowolne.
6. Koszt dyplomu 10PLN lub 5 IRC.
Numer konta: 40 1090 2617 0000 0001 1078 8384
Andrzej Wiśniewski
Ogrodowa 28
82-103 Stegna
Przy odbiorze osobistym, jak również dla członków klubów SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL dyplom bezpłatny
7. Zgłoszenia na adres Award Menagera:
Andrzej Wisniewski
Ogrodowa 28
82-103 Stegna
Poland
sq2ajn@wp.pl
8. Należy przesłać log w formacie GCR
9. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane
10. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej organizatora:
http://www.sp2kds.pl http://sp2pha.republika.pl http://sp2kmh.qrz.pl http://ptmkz.pl

 

34204 Last modified: 2013-06-29 05:57:18, 7475 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sat Mar 28 12:35:31 2015 UTC
CPU: 0.042 sec 41823 bytes mp