QRZ.COM
ad: OmniaSDR-1
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: l-innov
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
3Z3WIOSNA Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU SP3SBY

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1505

 

 

Znak ten będę używał w okresie od 16.03.2013 do 26.03.2013.
Dodatkowe info o dyplomie z okazji WIOSNY - poniżej informacji w języku angielskim.

I'll use this call from 16.03.2013 to 26.03.2013.
WIOSNA mean SPRING.
More info below.

73!

Józek

SP3SBYDyplom ,,Witamy Wiosnę"

1. Należy przeprowadzić w marcu 2013 roku min:
stacje SP-5 QSO
stacje EU-3 QSO
stacje DX-2 QSO
ze stacjami mającymi w sufixie WIOSNA
SWL - j/w
2. Liczą się wszystkie pasma i emisje dozwolone w licencji.Łączności mogą byc przeprowadzone przez przemienniki i Echolink, jeśli między korespondentami chociaż minimalna odległość będzie pokonana na pasmach amatorskich.
3. Łączności można powtarzać na innych pasmach, bądż innymi rodzajami emisji.
4. Logi należy przesłać do 30 kwietnia 2013 na adres Darka: sp1-14025@o2.pl .
5. Dyplom tylko w formie pdf, bezpłatny."Welcome Spring" Award
1. Contacts has to be made in March 2013 only.
Scores are as follow -
SP stations at least 5 QSOs
EU stations at least 3 QSOs
DX stations at least 2 QSOs
2. All means of amateur radio communication are allowed as long as it is not violating your local licence. We having fun playing with amateur radio and all amateur radio modes are OK ,eg. Echolink ,VHF-UHF repeaters,all accessible ways of tramsmission in amateur service.
3. QSOs can be repeated on other bands or different modes with any stations having WIOSNA in their suffix.
WIOSNA stands for SPRING in english ,so lets enjoy oncoming spring.
4. Deadline for logs is 30 April 2013 to mail as here : sp1-14025@o2.pl .
5. Award will be send in electronic version only ,PDF format. Free of charge.

6258628 Last modified: 2015-07-16 00:27:22, 2275 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - 3Z3WIOSNA

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Wed Jun 29 19:52:51 2016 UTC
CPU: 0.104 sec 46529 bytes mp