QRZ.COM
ad: hrd-2
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 12:29:10 UTC 25 Jan 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-Heil
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
ad: l-tentec
ad: l-gcopper
ad: l-innov
3Z51MOC Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP7MOC

Email: Login required to view

Page managed by SP7MOC Lookups: 6201

   

07.02.2009 in Nowa Slupia was established new local branch of Polish Amateur Radio Union and assigned as OT-51. On this occasion each year in February we celebrate the anniversary by high activity of our members on the bands and also by issuing special certificate.

Dni Aktywnosci Stacji

STAROPOLSKIEGO ODDZIALU TERENOWEGO PZK

OT-51

"Old-Polish" Local Branch No-51

Stations-Members activity days.

From 07.02.2014 To 20.02.2014

Szczególowy Regulamin Dni Aktywnosci na stronach OT-51

Please visit OT-51 web site

http://www.ot51.pl

Rules and official info:

http://ot51.pl/viewpage.php?page_id=20

--------------------------------------------------------------------------------------

Na pasmach będą aktywni członkowie OT-51 oraz stacje okolicznościowe:

HF51SDA - klub SP7PTM z Tomaszowa Mazowieckiego   

SP7POS – 3Z51POS z Ostrowca Sw                      

SP7PFD – 3Z51PFD ze Starachowic

SP7PSQ – 3Z51PSQ z Suchedniowa

SP7PSW – 3Z51PSW z Wąchocka

3Z51MOC - Piotr SP7MOC

3Z51OXU - Dominik SQ7OXU

3Z51S - Ryszard SP7SEW

3Z51P - Paweł SP7AH

3Z51DQ - Stanisław SP5DQ

 

Warunki zdobycia Certyfikatu:

Należy zgromadzić minimum 51 punktów za nawiązanie łączności z członkami OT-51 oraz stacjami okolicznościowymi w/g punktacji:

QSO z HF51SDA - 10 pkt. /łączność obowiązkowa/

QSO z 3Z51POS, 3Z51PFD, 3Z51PSQ, 3Z51PSW, 3Z51P, 3Z51DQ, 3Z51MOC, 3Z51OXU, 3Z51S, - 5 pkt.

QSO z członkiem OT-51 - 1 pkt.

Łączności na poszczególnych (innych) pasmach można powtarzać innymi rodzajami emisji (CW, SSB, Digi, FM).

 

Certyfikat w formie elektronicznej /plik PDF/ jest bezpłatny, natomiast aby uzyskać tradycyjny papierowy, należy wpłacić10 zł nakonto:

Oddział Terenowy PZK OT-51

27 1440 1215 0000 0000 1000 1129 Nordea Bank SA Oddział w Bydgoszczy

/w tytule wpłaty podać koniecznie znak wywoławczy/. Zgłoszenie z wykazem łączności należy przesłać w terminie do 15 marca 2014 roku na zawody51@gmail.com lub pocztą na adres:

Staropolski Oddzial Terenowy PZK

OT 51

Ul. Sienkiewicza 160 B

27-400 Ostrowiec Sw

 

Wykaz członków OT-51 można znaleźć tutaj. Link to list of all OT-51 members.

For hams who would like to read more about history of our strip please visit:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staropolski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy

 

22550 Last modified: 2014-02-12 23:19:02, 12158 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sun Jan 25 12:29:10 2015 UTC
CPU: 0.057 sec 46543 bytes mp