QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
ad: l-innov
ad: l-sarc
ad: l-rl
3Z51S Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP7SEW

Page managed by SP7SEW Lookups: 8152

 

          07.02.2009 in Nowa Slupia was established new local branch of Polish Amateur Radio Union and assigned as OT-51. On this occasion each year in February we celebrate the anniversary by high activity of our members on the bands and also by issuing special certificate.

                                  

Special event station 3Z51S will be active from 07 february to 20 february 2015 from Ostrowiec Sw., Poland to celebrate the anniversary of the creation of the Staropolski Oddział OT-51 PZK. Info www.ot51.pl

QSL VIA SP7SEW

 

 

Dni Aktywnosci Stacji

STAROPOLSKIEGO ODDZIALU TERENOWEGO PZK

OT-51

"Old-Polish" Local Branch No-51

Stations-Members activities days.

From 07.02.2015 To 20.02.2015

Szczegolowy Regulamin Dni Aktywnosci na stronach OT-51

Please visit OT-51 web site

http://www.ot51.pl/news.php

Rules and official info:

http://ot51.pl/news.php?readmore=133

--------------------------------------------------------------------------------------

Na pasmach będą aktywni wszyscy członkowie OT-51 oraz stacje okolicznościowe:

 

HF51SDA - klub SP7PFD  - ze Starachowic

SQ90IARU - SP7PTM - z Tomaszowa Mazowieckiego

3Z51POS - SP7POS –  z Ostrowca Sw                      

3Z51PSQ - SP7PSQ –  z Suchedniowa

3Z51PSW - SP7PSW – z Wąchocka

Stacje indywidualne:

 SP90IARU - SP7AH  -   Paweł
 3Z51MOC - SP7MOC –  Piotr
 3Z51S - SP7SEW  -   Ryszard
 3Z51OXU - SQ7OXU –  Dominik
 3Z51EY - SP7EY –  Michał
 3Z51R - SP7RJI –  Marian

 

Warunki zdobycia Certyfikatu:

Należy zgromadzić minimum 51 punktów za nawiązanie łączności z członkami OT-51 oraz stacjami okolicznościowymi w/g punktacji:

QSO z HF51SDA - 10 pkt. /łączność obowiązkowa/

QSO z 3Z51POS, SQ90IARU, 3Z51PSQ, 3Z51PSW, 3Z51EY, SP90IARU, 3Z51S, 3Z51MOC, 3Z51OXU, 3Z51R, - 5 pkt.

QSO z członkiem OT-51 - 1 pkt.

Łączności można powtarzać inną emisją /CW, SSB, Digi, niezależnie od pasma/

Certyfikat w formie elektronicznej /plik PDF/ jest bezpłatny, natomiast aby uzyskać tradycyjny papierowy, należy wpłacić 10 zł na konto: Oddział Terenowy PZK OT-51
27 1440 1215 0000 0000 1000 1129 Nordea Bank SA Oddział w Bydgoszczy
/w tytule wpłaty podać koniecznie znak wywoławczy/. Zgłoszenie z wykazem łączności należy przesłać w terminie do 15 marca 20145roku na zawody51@gmail.com

Wykaz członków OT-51 można znaleźć tutaj. Link to list of all OT-51 members.

For hams who would like to read more about history of our strip please visit:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staropolski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy

7015256 Last modified: 2016-01-17 19:09:58, 12133 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - 3Z51S

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Tue Aug 30 03:36:20 2016 UTC
CPU: 3.487 sec 69692 bytes mp