QRZ.COM
ad: Alarmland-1
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 12:31:31 UTC 26 Jan 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: l-tentec
ad: l-Heil
ad: l-Waters
ad: l-innov
ad: l-WarrenG
3Z51S Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP7SEW

Page managed by SP7SEW Lookups: 4389

   

 

Special event station 3Z51S will be active from 07 february to 20 february 2015 from Ostrowiec Sw., Poland to celebrate the anniversary of the creation of the Staropolski Oddział OT-51 PZK. Info www.ot51.pl

QSL VIA SP7SEW

Images: SDA2014cert.jpg

 

 

Dni Aktywnosci Stacji

STAROPOLSKIEGO ODDZIALU TERENOWEGO PZK

OT-51

"Old-Polish" Local Branch No-51

Stations-Members activities days.

From 07.02.2014 To 20.02.2014

Szczegolowy Regulamin Dni Aktywnosci na stronach OT-51

Please visit OT-51 web site

http://www.ot51.pl/news.php

Rules and official info:

http://ot51.pl/news.php?readmore=133

--------------------------------------------------------------------------------------

Na pasmach będą aktywni wszyscy członkowie OT-51 oraz stacje okolicznościowe:

 

SP7PTM – HF51SDA  Stacja główna SDA
SP7POS – 3Z51POS
SP7PFD – 3Z51PFD
SP7PSQ – 3Z51PSQ
SP7PSW – 3Z51PSW

SP7AH  – Paweł 3Z51P
SP7SEW – Rysiek 3Z51S
SQ7OXU – Dominik 3Z51OXU
SP5DQ  – Stanisław 3Z51DQ
SP7MOC – Piotrek 3Z51MOC

 

Warunki zdobycia Certyfikatu:

Należy zgromadzić minimum 51 punktów za nawiązanie łączności z członkami OT-51 oraz stacjami okolicznościowymi w/g punktacji:

QSO z HF51SDA - 10 pkt. /łączność obowiązkowa/

QSO z 3Z51POS, 3Z51PSQ, 3Z51PSW, 3Z51P, 3Z51OXU, 3Z51DQ, 3Z51S, 3Z51MOC - 5 pkt.

QSO z członkiem OT-51 - 1 pkt.

Łączności można powtarzać inną emisją /CW, SSB, Digi, niezależnie od pasma/

Certyfikat w formie elektronicznej /plik PDF/ jest bezpłatny, natomiast aby uzyskać tradycyjny papierowy, należy wpłacić 10 zł na konto: Oddział Terenowy PZK OT-51
27 1440 1215 0000 0000 1000 1129 Nordea Bank SA Oddział w Bydgoszczy
/w tytule wpłaty podać koniecznie znak wywoławczy/. Zgłoszenie z wykazem łączności należy przesłać w terminie do 15 marca 2014 roku na zawody51@gmail.com lub pocztą na adres: Paweł Piotrowski, P.O. Box 58, 25-517 Kielce 15.

Wykaz członków OT-51 można znaleźć tutaj. Link to list of all OT-51 members.

For hams who would like to read more about history of our strip please visit:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staropolski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy

1599433 Last modified: 2015-01-11 19:30:23, 8482 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Mon Jan 26 12:31:31 2015 UTC
CPU: 0.057 sec 42452 bytes mp