QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 20:13:21 UTC 30 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-innov
ad: l-WarrenG
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
HF2013TATO Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OR DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SQ3BKH Lookups: 5313

 

GDZIE JEST TATA. . . . .

Klub Krótkofalarski SP3YAC przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej organizuje akcją krótkofalarską poświęconą wszystkim ojcom świata HF2013TATO stacja będzie pracowała od dnia 01-30.04.2013r. Akcja ma na celu naświetlenie problemów ojców dzieci, którzy zapominają o swoich pociechach.

SP3YAC amateur radio club at the Aero Club organizes Earth Pila krótkofalarską campaign dedicated to all the fathers in the world HF2013TATO station will operate from 01-30.04.2013r. The aim is to highlight the problems of fathers of children who forget their consolations.

SP3YAC Amateur Radio Club an der Aero Club organisiert Erde Pila krótkofalarską Kampagne gewidmet all den Vätern in der Welt HF2013TATO Station wird ab dem 01-30.04.2013r betreiben. Ziel ist es, die Probleme der Väter von Kindern, die ihre Tröstungen Vergessen markieren.

SP3YAC club de radioaficionados en el Aero Club organiza la Tierra Pila campaña krótkofalarską dedicado a todos los padres en la estación mundo HF2013TATO operará desde 01-30.04.2013r. El objetivo es poner de relieve los problemas de los padres de los niños que olvidan sus consuelos.

Rola ojca w rodzinie
W obecnych czasach rola ojca w rodzinie bywa niedoceniana, wręcz bagatelizowana. A obecność mężczyzny jest dziecku niezwykle potrzebna. Stanowi ważny element wspomagający harmonijny rozwój chłopców i dziewczynek. Jeśli dziecko wychowywane jest przez samotną matkę, to rolę męskiego wzoru może pełnić dziadek, wujek, starszy brat (oczywiście nie zastąpią oni ojca w sposób doskonały). Ważne, aby byli dostępni i obecni. W przypadku rozbicia rodziny sąd najczęściej przyznaje prawo do pełnej opieki nad dzieckiem matce. Natomiast ojciec pozostaje na uboczu i może jedynie czasami odwiedzać swojego potomka. W wielu przypadkach jest to decyzja uzasadniona i konieczna (choćby z uwagi na bezpieczeństwo dziecka). Są jednak takie sytuacje, w których odizolowanie ojca jest ogromną krzywdą wyrządzoną dziecku, tym bardziej, że matka może utrudniać lub uniemożliwiać te kontakty. Po pewnym czasie więź między tatą a dzieckiem zanika. Pozostają tylko głębokie wewnętrzne "zranienia 

1313696 Last modified: 2014-10-02 16:05:10, 4328 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
Grid Squared Award#5674
Granted: 2015-03-12 17:55:02

ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Mon Mar 30 20:13:21 2015 UTC
CPU: 0.059 sec 39923 bytes mp