QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 03:52:15 UTC 27 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
SN120MMK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU PZK OT-25 VIA SP5KOG

Email: Login required to view

Page managed by SP5CGN Lookups: 3216

 

120th Birthday of St. Maximilian Maria Kolbe (SP3RN)

75th Anniversary of Radio Niepokalanów
 
Amateur Radio Activity from 08 January to 14 August 2014
 
Amateur radio operators wish to celebrate the birthday of their Patron, St. Maximilian (8 January 1894). Although his life ended in martyrdom in unusual circumstances, today we want to express the joy of his birth and works: the foundation of the first Catholic broadcasting station, Radio Niepokalanów, and appreciation of Amateur Radio.
 
Father Maximilian issued millions of printed publications and was interested in the cinema, radio, and TV in their pioneering days. When on a mission in Japan, he got acquainted with a radio station network (1930) and started his own shortwave station in 1938. He applied for the same in Poland.
 
The Polish Radio commenced broadcasting in 1926. Father Maximilian spoke on the Polish Radio twice (08.12.1937 and 02.02.1938). To prepare his Radio Niepokalanów for future service, he sent Brother Manswet Marczewski to attend an amateur radio course conducted by the Warsaw Shortwave Club. At the same time, he ordered the construction of the radio building, antennas, and the transmitter in the Niepokalanów Monastery.
 
Father Maximilian obtained oral permission for test transmissions. On 8 December 1938, radio listeners heard the station whose callsign was spelled as follows: SP3RN – Stacja Polska 3 Radio Niepokalanów, similarly to the way licensed amateurs would do it. The assumed callsign, SP3RN is typical for Polish amateur radio operators or radio clubs, not any broadcasting stations. Thus, there were monks in Niepokalanów who knew about amateur radio movement and they chose that callsign deliberately. The following evidence is provided by quotes from Father Maximilian’s writings: (08.12.1938: “This Station [SP3RN] can be found in your receivers outside the Polish amateur radio band, 41.4 m, between 41.1 m and 41.4 m. …Allegedly, there are 50,000 radio amateurs. Some will listen to us out of curiosity, others maybe with sadness…” 14.01.1939: ”The Radio Niepokalanów station worked on the day of Immaculate Conception and the Sunday after, based on oral permission. …We had to suspend transmissions until a written licence is issued. However, our radio station can be rather of an amateur type.”)
 
The following special-event stations will operate to celebrate the two Anniversaries:
 
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (SP5KOG Club), Błonie
SN0MMK (SP5PEP Club), Warszawa
 
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (SP5PPA Club), Niepokalanów, Warszawa
 
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (08.01-28.01.2014 only)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Italy (08.01-28.01.2014 only)
 
Polish and Italian Awards will be available for QSO’s (HRD’s) with those stations.
 
Henryk SP9JPA
Details:
http://stmaximiliansp3rn.blogspot.com
http://sp9jpa.blogspot.com
http://www.radioniepokalanow.pl
 
 
120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)
75. rocznica powstania Radia Niepokalanów
 
Aktywność krótkofalowców: 08.01-14.08.2014
 
Krótkofalowcy pragną uczcić rocznicę urodzin swojego Patrona Św. Maksymiliana (8 stycznia 1894 r.). Chociaż życie Świętego zakończyło się męczeńską śmiercią w niezwykłych okolicznościach, to dziś chcemy wyrazić radość z Jego urodzin i Jego dzieła: utworzenia pierwszej rozgłośni katolickiej, Radia Niepokalanów, oraz docenienia roli radia amatorskiego.
 
O. Maksymilian wydawał liczne publikacje oraz interesował się kinem, radiem i telewizją w ich pionierskich czasach. W Japonii zapoznał się z siecią rozgłośni radiowych (1930) i w 1938 r. uruchomił tam stację radiową na krótkich falach. Złożył też wniosek o pozwolenie na rozgłośnię w Polsce.
 
Polskie Radio rozpoczęło emisję audycji w 1926 r. O. Maksymilian dwukrotnie przemawiał w Polskim Radiu (08.12.1937 i 02.02.1938). By przygotować Radio Niepokalanów do przyszłej służby, wysłał brata Mansweta Marczewskiego na kurs radia amatorskiego w Warszawskim Klubie Krótkofalowców. Jednocześnie w Niepokalanowie zarządził zbudowanie budynku radia, anten i radiostacji.
 
Uzyskał ustną zgodę na nadawanie audycji próbnych. 8 grudnia 1938 r. posiadacze odbiorników usłyszeli stację radiową, której identyfikator przeliterowano w ten sposób: SP3RN – Stacja Polska 3 Radio Niepokalanów, podobnie, jak to czynią licencjonowani krótkofalowcy. Przyjęty znak SP3RN jest typowym znakiem przyznawanym radioamatorom, a nie stacjom radiofonicznym. W Niepokalanowie były więc osoby, które wiedziały o ruchu amatorskim i ten amatorski znak wywoławczy został wybrany z pełną świadomością. Istnieją na to dowody w pismach samego O. Maksymiliana: (08.12.1938: “Stację tę [SP3RN] będzie można odnaleźć na odbiorniku poza granicą polskiego pasma amatorskiego 41,4 m w paśmie 41,1 m do 41,4 m. …Podobno jest 50 000 krótkofalowców. Jedni będą słuchali z ciekawości, inni może ze smutkiem…” 14.01.1939: ”Stacja radiowa w Niepokalanowie pracowała już w dzień Niepokalanego Poczęcia i w następną niedzielę na podstawie ustnego pozwolenia. …musieliśmy nadawanie zawiesić aż do otrzymania pozwolenia na piśmie. Przy czym charakter jej może być raczej amatorski”.)
 
Następujące stacje okolicznościowe będą pracować dla uczczenia dwóch rocznic:
 
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (Klub SP5KOG), Błonie
SN0MMK (Klub SP5PEP), Warszawa
 
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (Klub SP5PPA), Niepokalanów, Warszawa
 
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (tylko 08.01-28.01.2014)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Włochy (tylko 08.01-28.01.2014)
 
Za nawiązanie łączności (lub przeprowadzenie nasłuchów) z tymi stacjami wydawane są okolicznościowe Dyplomy, polski i włoski.
Henryk SP9JPA
Więcej informacji na stronach:
http://stmaximiliansp3rn.blogspot.com
http://sp9jpa.blogspot.com
http://www.radioniepokalanow.pl

 

 

109678 Last modified: 2014-01-05 17:26:14, 10094 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri Mar 27 03:52:15 2015 UTC
CPU: 0.046 sec 44491 bytes mp