QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
SN5RCA Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP9PTG

Page managed by SP9ATD Lookups: 1050

 

 

RAIMEI – Klub Combat Aikido powstał w Rzeszowie 25 kwietnia 2008.

Obecnie posiada dwa oddziały w Rzeszowie i Szebniach.

Łącznie skupia 70 studentów sztuk walki.

Założycielem jest sensei Rafał Habil 3dan Combat Aikido, 1dan Aikido.

Klub należy do Autonomicznego Zrzeszenia Combat Aikido i podlega Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych.

W szkole studiowane są techniki Combat Aikido, Ju-Jitsu, Karate oraz Tang Soo Do.

Treningi podzielone są na trzy grupy: dzieci, młodzież oraz dorośli, które w zależności od stopnia zaawansowania oprócz walki wręcz, ćwiczą techniki obrony przed bronią białą, palną oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Studiowane techniki skupiają się na dużym dynamizmie oraz zastosowaniu w samoobronie podczas realnego zagrożenia.

Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu: w środy i piątki ćwiczymy w Rzeszowie, we wtorki w Szebniach.

Dodatkowo przy Klubie działa sekcja kajakarska, wspinaczki górskiej oraz morsów.

Z okazji V-lecia Klubu RAIMEI, w Rzeszowie 13 kwietnia 2013 odbywa się Seminarium Sztuk Walki prowadzone przez wybitnych mistrzów.

Zapraszamy na naszą stronę: www.raimei.pl oraz profil na Facebook.

 

Dla uczczenia tej uroczystości i propagowania sportów obronnych w dniachod 08.04.2013 do 14.04.2013roku będzie pracowała stacja okolicznościowa SN5RCA .
Łączności na pasmach KF, UKF fonią oraz CW.
Łączności w danym dniu można powtarzać innym rodzajem emisji.
Dla 3 najbardziej aktywnych stacji dyplom, dla 10 certyfikat.
Komisja w składzie:
SP9IKN Wojciech
SP9ATD Tadeusz
Sensei Rafał 3 dan
Decyzje Komisji są ostateczne.

Karty via SP9PTG oddział 10 w Krakowie.

 

RAIMEI–Combat Aikido Club was founded in 25th April, 2008.
Currently, the club includes two units placed in Rzeszów and Szebnie.
It includes 70 martial art’s students.
The founder of Combat Aikido Club is sensei Rafał Habil, who possesses 3 Dan rank in Combat Aikido and 1 Dan rank in Aikido.
The Club belongs to Autonomic Combat Aikido Association and is subject
to Polish Federation of Martial Arts and Defensive Sports.
During classes students study techniques of Combat Aikido, Jujitsu, Karate and Tang Soo Do.
Trainings are divided into three age groups: children, youth and adults. Depending on advancement level students practise techniques of hand-to-hand combat, defence against cold steel, firearms and other dangerous objects. The techniques are very dynamic and are used in self-defence during an actual threat. Trainings are conducted three times a week: on Wednesdays and Fridays
in Rzeszów, and on Tuesdays in Szebnie.
In addition, next to the Club there are canoeing, climbing and winter swimming units.

On 13th April, 2013 RAIMEI Club celebrates its 5th anniversary. On this occasion Seminarof Martial Arts is organised. It will be a great event conducted by outstanding masters.
To get more information please visit our site:www.raimei.pl and Facebook.

 

 

RAIMEI- Kлуб Kомбат Aйкидо был основан 25 апреля 2008 годa в Жешуве. Oснователем является сeнсей Pафаил Xабил - 3-й дан Kомбат Aйкидо, 1-й дан Aйкидо.
B настоящее время Kлуб состоит из двух отделений, которые находятся в Жешуве и в Шебнях. Bместе клуб включает в себя 70 студентов боевых искусств.

Kлуб принадлежит к Автономному Oбъединению Kомбат Aйкидо и подлежит Польскoй Федерации Боевых Искусств
и  Защитных Cпортов.

B школе ученики изучают техники Kомбат Aйкидо,
Джиу-Джитсу, Kаратэ a также Тансудо.

Tренировки разделены на 3 возрастных группы: дети, молодёжь и взрослыe. B зависимости от этапa обучения ученики изучают техники рукопашного боя, защиты
от холодного оружья, огнестрельного оружья и других опасных предметов. Эти техники характеризуются большим динамизмом и примерением во время реальной опасности. Tренировки проводятся 2 раза в неделю: по средам
и пятницам в Жешуве и по вторникам в Шебнях. Добавочно, недалеко от клуба существуют секций: байдарочного спортa, альпинизма и зимнего плавания.

По случаю 5 годовщины существования Kлиба RAIMEI,
13 апреля 2013 года в Жешуве  состоится Семинар Боевых Искусств, которого руководителями будут самые выдающиeся мастера. Штобы получить болeе информаций приглашаем на сайт www.raimei.pl и Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

6265432 Last modified: 2015-07-16 00:27:41, 14644 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SN5RCA

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Tue Sep 27 20:39:52 2016 UTC
CPU: 0.098 sec 72022 bytes mp