QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-Waters
ad: Subscribe
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: l-innov
SQ1TAW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU OR DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 978

 

Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców

SP1PMY 

wydje dyplom "Powiat Myśliborski", więcej informacji na stronie klubowej  sp1pmy.qrz.pl

Dyplom„Powiat Myśliborski” objęty jest patronatem honorowym przez Starostę Myśliborskiego.

Dyplom wydaje Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SP1PMY, przy współpracy Barlineckiego Klubu Krótkofalowców PZK SP1KRF w Barlinku i Klubu Łączności PZK SP1PNW w Dębnie.
Dyplom mogą uzyskać nadawcy i nasłuchowcy za spełnienie jednego z warunków:
· przeprowadzenie 3 łączności lub 3 nasłuchy, w tym 1 ze stacją okolicznościową (np. SN0MD, SN0LOT i inne) i 2 z dowolnymi stacjami pracującymi w powiecie myśliborskim;
· przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami klubowymi z Barlinka (SP1KRF), Dębna (SP1PNW) i Myśliborza (SP1PMY);
· przeprowadzenie 5 łączności (nasłuchów) ze stacjami nadającymi z terenu powiatu myśliborskiego, w tym obowiązkowo 1 łączność (nasłuch) ze stacją klubową pracującą w powiecie myśliborskim (SP1KRF, SP1PMY lub SP1PNW);
· przeprowadzenie 7 łączności (nasłuchów) ze stacjami indywidualnymi nadającymi z powiatu myśliborskiego.
Zalicza się łączności lub nasłuchy przeprowadzone od 01 stycznia 2011 roku na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisji.
Obowiązuje przesłanie wyciągu z logu na adres:

Stefan Jaworski - Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY,
ul. Tuwima 12
74-300 Myślibórz

Do zgłoszenia należy dołączyć 5 znaczków na listy zwykłe.
Opłata dla stacji zagranicznych 5 Euro lub 5 IRC.

Wykaz znaków stacji, z którymi QSO jest zaliczane do dyplomu, znajduje się na stronie www.sp1pmy.qrz.pl

RULES OF THE “POWIAT MYŚLIBORSKI” (“MYŚLIBÓRZ COUNTY”) DIPLOMA

The “Powiat Myśliborski” Diploma is under the honorary patronage of the Starosta Myśliborski (Head of the Myślibórz County).

The Diploma

 is issued by Myślibórz Amateur Radio Club PZK SP1PMY, with cooperation of Barlinek Amateur Radio Club PZK SP1KRF and A

mateur Radio Club PZK SP1PNW of Dębno.

Diploma can be obtained by transmitter operators and listeners for fulfilment of one of the requirements:

  • conducting 3 contacts or 3 listenings; including at least 1 with special events station (eg. SN0MD, SN0LOT and others) and with 2 any other stations working in Myślibórz County whatsoever;

  • conducting contacts (listenings) with club stations from Barlinek (SP1KRF, 3Z1K), Dębno (SP1PNW) and Myślibórz (SP1PMY) – i.e. 3 listenings or QSOs;

  • conducting 5 contacts (listenings) with stations transmitting from the area of Myślibórz County, including 1 obligatory contact (listening) with club station working in Myślibórz County (SP1KRF, SP1PMY or SP1PNW);

  • conducting 7 contacts (listenings) with distinctive private stations transmitting from Myślibórz County.

Contacts and listenings conducted since 1st of January 2011 on every amateur band and using every emission mode are credited.

Application with excerpt from logbook should be sent to the address:
Stefan Jaworski – Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY,
ul. Tuwima 12,
74-300 Myślibórz,
Poland

To the application must be attached 5 post stamps for normal letters.
Fee for foreign radio stations is 5 Euro or 5 IRCs.

LIST OF RADIO AMATEURS TRANSMITTING FROM MYŚLIBÓRZ COUNTY

SO1AAB, SO1AAG, SP1FMW, SP1FYJ, SP1IVL, SP1JJY, SP1WWS, SP1WVP, SP3DRY, SP3FPF, SP3LPR,
SP3VAX, SP3WWB, SQ1DNS, SQ1DWS, SQ1FTZ, SQ1FYR, SQ1GZS, SQ1KSL, SQ1KSM, SQ1KTQ, SQ1KTR, SQ1KTT, SQ1MNF, SQ1MNG, SQ1MNK, SQ1NXN, SQ1NXZ, SQ1OHA, SQ1OHC, SQ1PRK, SQ1PRL, SQ1REZ, SQ1SMB,SQ1SNU, SQ1SNW, SQ1TAR, SQ1TAW, SQ1VAA

 

LIST OF CREDITED SPECIAL EVENTS STATIONS

3Z1LATO, 3Z80LOT, HF1LATO, HF1WIOSNA, HF735B, HF80LOT, SN0EL, SN0LOT,SN0MD, SN1LATO, SN1WIOSNA, SN35SMAK, SN40LT, SN50MKS, SN750K, SN80AAG, SN80FMW,SN80JJY, SN80KTR, SN80LOT, SN80MNG, SN80MNK, SN80PRK, SN80SNU, SN80TAW, SN80WWS

 

 

 

6685475 Last modified: 2015-09-03 17:06:31, 8365 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SQ1TAW
Latest Contacts for SQ1TAW at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
YB0DJ 2014-05-31 17m SSB OI33ku Indonesia ERWIN KOMALA
T6DD 2014-03-26 15m CW JJ00aa Afghanistan Dragan Djordjevic
UR4UDI 2013-06-11 20m PSK31 KO40vk Ukraine Vladimir Robenko
9K2F 2013-03-15 20m SSB LL49dk Kuwait Kuwait Amateur Radio Society
OE8MOS 2013-01-30 40m SSB JN76JW Austria Manfred
IZ0RTT 2013-01-22 20m SSB JN61er Italy Giovanni Broccoli
IV3BXV 2012-09-16 40m SSB JN66nc Italy CLAUDIO PONTELLO
2O12L 2012-09-02 40m SSB JO01ak England Project Echo

Book Totals: 8 qso's   4 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Tue Feb 9 07:47:11 2016 UTC
CPU: 0.121 sec 60286 bytes mp