QRZ.COM
ad: dxeng
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-innov
ad: l-gcopper
ad: l-WarrenG
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: L-rfparts
SQ1TAW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU OR DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 947

 

Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców           SP1PMY

wydaje dyplom "Powiat Myśliborski", więcej informacji na stronie klubowej  sp1pmy.qrz.pl

Dyplom„Powiat Myśliborski” objęty jest patronatem honorowym przez Starostę Myśliborskiego.

Dyplom wydaje Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SP1PMY, przy współpracy Barlineckiego Klubu Krótkofalowców PZK SP1KRF w Barlinku i Klubu Łączności PZK SP1PNW w Dębnie.
Dyplom mogą uzyskać nadawcy i nasłuchowcy za spełnienie jednego z warunków:
· przeprowadzenie 3 łączności lub 3 nasłuchy, w tym 1 ze stacją okolicznościową (np. SN0MD, SN0LOT i inne) i 2 z dowolnymi stacjami pracującymi w powiecie myśliborskim;
· przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami klubowymi z Barlinka (SP1KRF), Dębna (SP1PNW) i Myśliborza (SP1PMY);
· przeprowadzenie 5 łączności (nasłuchów) ze stacjami nadającymi z terenu powiatu myśliborskiego, w tym obowiązkowo 1 łączność (nasłuch) ze stacją klubową pracującą w powiecie myśliborskim (SP1KRF, SP1PMY lub SP1PNW);
· przeprowadzenie 7 łączności (nasłuchów) ze stacjami indywidualnymi nadającymi z powiatu myśliborskiego.
Zalicza się łączności lub nasłuchy przeprowadzone od 01 stycznia 2011 roku na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisji.
Obowiązuje przesłanie wyciągu z logu na adres:

Stefan Jaworski - Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY,
ul. Tuwima 12
74-300 Myślibórz

Do zgłoszenia należy dołączyć 5 znaczków na listy zwykłe.
Opłata dla stacji zagranicznych 5 Euro lub 5 IRC.

Wykaz znaków stacji, z którymi QSO jest zaliczane do dyplomu, znajduje się na stronie www.sp1pmy.qrz.pl

 

 

 

1420244 Last modified: 2014-11-09 12:42:13, 3002 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri May 29 16:28:17 2015 UTC
CPU: 0.045 sec 42816 bytes mp