QRZ.COM
ad: Rohn-1
Please login help/register
callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 12:59:54 UTC 17 Apr 2014 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-gcopper
ad: l-tentec
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: l-BCInc
ad: l-AmericanRadio
ad: l-innov
  QSL image for SQ1TAW

SQ1TAW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.


[+] Mailing label


[-]

Lookups:   681 Ham Member

Email: Login required to view QSL: BUREAU OR DIRECT

Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców

SP1PMY

wydaje dyplom "Powiat Myśliborski", więcej informacji na stronie klubowej

sp1pmy.qrz.pl

 

Dyplom„Powiat Myśliborski” objęty jest patronatem honorowym przez Starostę Myśliborskiego.

Dyplom wydaje Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SP1PMY, przy współpracy Barlineckiego Klubu Krótkofalowców PZK SP1KRF w Barlinku i Klubu Łączności PZK SP1PNW w Dębnie.

Dyplom mogą uzyskać nadawcy i nasłuchowcy za spełnienie jednego z warunków:

· przeprowadzenie 3 łączności lub 3 nasłuchy, w tym 1 ze stacją okolicznościową (np. SN0MD, SN0LOT i inne) i 2 z dowolnymi stacjami pracującymi w powiecie myśliborskim;

· przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami klubowymi z Barlinka (SP1KRF), Dębna (SP1PNW) i Myśliborza (SP1PMY);

· przeprowadzenie 5 łączności (nasłuchów) ze stacjami nadającymi z terenu powiatu myśliborskiego, w tym obowiązkowo 1 łączność (nasłuch) ze stacją klubową pracującą w powiecie myśliborskim (SP1KRF, SP1PMY lub SP1PNW);

· przeprowadzenie 7 łączności (nasłuchów) ze stacjami indywidualnymi nadającymi z powiatu myśliborskiego.

Zalicza się łączności lub nasłuchy przeprowadzone od 01 stycznia 2011 roku na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisji.

Obowiązuje przesłanie wyciągu z logu na adres:


Stefan Jaworski - Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY,

ul. Tuwima 12

74-300 MyślibórzDo zgłoszenia należy dołączyć 5 znaczków na listy zwykłe.

Opłata dla stacji zagranicznych 5 Euro lub 5 IRC.

Wykaz znaków stacji, z którymi QSO jest zaliczane do dyplomu, znajduje się na stronie www.sp1pmy.qrz.pl

Last modified: 2013-02-17 15:30:07, 3486 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2014 by QRZ.COM
Thu Apr 17 12:59:54 2014 UTC
CPU: 0.053 sec 35779 bytes mp