QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: l-innov
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
YO900ALI Romania flag Romania

Login is required for additional detail.

QSL: YO5ALI

Email: Login required to view

Page managed by YO5ALI Lookups: 1677

 

EN

Special Anniversary Diploma

Oradea - 900 years documentary certification

 

This year, city of Oradea celabrates 900 years from it’s first documentary certification – VARADINUM 1113, through the FestivalOradea fall, in 2013 at the XXII edition.

The radioamators from Oradea will publicize on the air this event by introducing an anniversary diploma.

This diploma is granted to all romanian or foreign radioamators, witch during01.10.2013 – 15.10.2013time frame will make radio connections with 5 different stations from Oradea, who use the special callYR900ORA, witch will be active especially for this event.

For SWL stations ( only receiving stations) will count only complete connections, namely the special call and the stations from Oradea, the validation being only for one call received corectly.

Diplomas will be granted for radio conections (QSO’s) in HF,UHF, VHF unconcerned of way of work or band. The diplomas will be separate for HF and for VHF-UHF categories.

The diploma in electronic format is free and can be obtained after sending the request and the log excerpt at the following adress:

yr900ora@yahoo.com

For the printed diploma you will send the request and the log excerpt at the following adress:

 

Lovas Ferenc – YO5OED

Oradea 410481

Str. Dimitrie Cantemir nr.77

Bl. C-4, sc.E, ap.90

Romania

 

The price for YO stations is 5 lei and for foreign stations 4 $ (USD)

The list of radio stations from the city of Oradea witch will be active and are important for geting a diploma is as following:

YO900AIR, YO900ALI, YO900AMF, YO900AMH, YO900BAT, YO900BRE, YO900BRZ, YO900BWQ, YO900BYV, YO900CTY, YO900LT, YO900OAW, YO900OBA, YO900ODL, YO900ODT, YO900OED, YO900OFP, YO900ONJ, YO900OQZ, YO900OVM, YO900PCX, YO900PCY, YO900PFJ, YO900TO

 

.

RO

Diploma aniversară

Oradea-900 ani de atestare documentară

 

În anul 2013, Oradea sărbătoreşte 900 de ani de la prima atestare documentară – VARADINUM 1113, prin Festivalul Toamna Orădeană, ajuns la ediţia a XXII-a.

Radioamatorii orădeni mediatizează în eter acest eveniment prin instituirea unei diplome aniversare.

Diploma se acordă tuturor radioamatorilor români şi străini, care în perioada 01.10.2013 -15.10.2013 vor efectua legături radio cu 5 staţii diferite din oraşul Oradea şi o legătură obligatorie cu indicativul special YR900ORA, care va fi activat cu ocazia acestui eveniment.

Pentru staţiile de recepţie (SWL) sunt valabile numai legături complete, respectiv indicativul special şi staţiile orădene, validarea fiind numai pentru un singur indicativ recepţionat.

Se vor elibera diplome pentru legături atât în unde scurte, cât şi în unde ultrascurte, indiferent de modul de lucru şi bandă.

Diploma în format electronic este gratuită şi se poate obţine prin trimiterea cererii şi a extrasului de log la adresa :

yr900ora@yahoo.com

Pentru diploma tipărită se vor trimite cererea şi extrasul de log la adresa :

 

Lovas Ferenc – YO5OED

Oradea 410481

Str. Dimitrie Cantemir nr.77

Bl. C-4, sc.E, ap.90

Romania

 

Preţul diplomei este de 5 lei pentru staţiile YO, iar pentru staţiile străine este de 4 $ (USD) .

Lista staţiilor din oraşul Oradea care vor activa şi vor conta pentru obţinerea diplomei este următoarea:

YO900AIR, YO900ALI, YO900AMF, YO900AMH, YO900BAT, YO900BRE, YO900BRZ, YO900BWQ, YO900BYV, YO900CTY, YO900LT, YO900OAW, YO900OBA, YO900ODL, YO900ODT, YO900OED, YO900OFP, YO900ONJ, YO900OQZ, YO900OVM, YO900PCX, YO900PCY, YO900PFJ, YO900TO

Last modified: 2013-10-01 10:51:45, 5062 bytes cached

 

6326012 Last modified: 2015-07-16 00:30:19, 5108 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - YO900ALI

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Sun May 29 21:04:06 2016 UTC
CPU: 0.137 sec 49238 bytes mp