QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
ad: l-assoc
SQ5AM Poland flag Poland

alias for: SQ5NPS


Login is required for additional detail.

QSL: Preffer via BUREAU OT37, eQSL, LotW

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 4343

 

 

Moja przygoda z radiem rozpoczęła się w 1995 roku. Ojciec kolegi z podwórka zakupił CB Radio do kontaktu pomiędzy samochodem a swoim QTH. Na dachu postawił antenę 5/8 fali i wtedy miałem okazję posłuchać z kolegą lokalnych stacji w paśmie obywatelskim. W tym czasie w Polsce C.B. radio robiło ogromną karierę z powodu problemów z dostępem do linii telefonicznych. Wcześniej używaliśmy na podwórku walkie-talkie typu ECHO4. Moje pierwsze CB Radio kupiła mi moja świętej pamięci babcia, która widziała, że fascynuje mnie ta zabawa. Potem zacząłem sam modyfikować urządzenia. W roku 1996 rozpocząłem swoją przygodę z łącznościami DX. Używałem wtedy radia SuperStar. Potem nastała era telefonów komórkowych, internetu etc.i porzuciłem hobby.
W roku 2006 zacząłem używać radia CB w samochodzie oraz podczas wycieczek rowerowych i górskich używałem PMR. Szukając po forach radiowych informacji odnośnie polecanych urządzeń PMR trafiłem na wątek spotkań klubowych i egzaminu w jednym z Warszawskich klubów krótkofalarskich. Tak oto trafiłem do klubu krótkofalarskiego a w lipcu 2007 roku zdałem egzamin na amatorską licencję radiową. Otrzymałem wtedy znak SQ5NPS. Z racji tego, że jestem fotografem to NPS skojarzyło mi się z systemem obsługi serwisowej dla profesjonalistów marki Nikon (Nikon Professional Service)
W 2015 zmieniłem znak na SQ5AM korespondujący z moimi inicjałami.
Aktualnie wyposażeniem mojej stacji jest na fale krótkie:

  • Yaesu FT-920 i anteny na wysokości 115 m n.p.m w różnej konfiguracji. Ciąglę poszukuję idealnego setupu.
  • Yaesu FT-100D do pracy terenowej
  • Na falach ultrakrótkich używam Icoma IC-2820 z emisją cyfrową D-Star.
  • Poza nimi różnego rodzaju trxy w tym ręczny Icom ID-51 Limited Edition w kolorze turkusowym.

Intersuje się APRSem, łącznością kryzysową, łącznościami cyfrowymi w paśmie KF oraz DV mój ID w sieciach cyfrowych D-STAR i DMR to 2605031.

Wraz z kolegami realizujemy różnego rodzaju eksperymenty i projekty około radiowe. Wspieramy sekcję rakietową Studenckiego Koła Astronautycznego w projektach lotów rakiet stratosferycznych. Wraz z grupą kolegów radioamatorów biorę udział w budowie największej radiolatarni w Polsce. Informacje na temat tego projektu dostępne są tutaj SR5TDM

Na codzień zajmuje się fotografią i projektowaniem graficznym.


My affair with the radio began in 1995. My friend's from the yard father bought a CB radio to the contact between the car and QTH. He installed a 5/8 wave antenna set on the roof, and then I had the opportunity to listen to local stations with a friend in the Citizen band. At this time in Poland C.B. Radio did a great career because there were many problems with access to telephone lines. Previously, we used with my friends polish walkie-talkie type ECHO4. My grandmother bought me my first transceiver for Citizen Band, when she noticed that it was my passion. Then I started to modify the device itself. In 1996 I started with DX QSOs. I used the radio SuperStar at this time. Then the era of cell phones, the Internet, etc. came and I stopped using the radio.
In 2006, I started using a CB radio in the car, and during cycling and mountain trips I used PMR. Looking for the radio forums information on recommended devices PMR I've found the topic about club meetings and examination in one of Warsaw amateur clubs. That is how I came to the amateur radio club in July 2007, I passed the exam on amateur radio license and I received a callsign SQ5NPS. Due to the fact that I'm a photographer I associated the NPS system service for professionals Nikon (Nikon Professional Service)
In 2015 I changed the sign on SQ5AM corresponding with my initials.
Currently my station equipment on shortwave are:

  • Yaesu FT-920 and the antenna at a height of 115 m above sea level in different configurations. I am still looking for the perfect setup.
  • Yaesu FT-100D for field day
  • On VHF/UHF I use ICOM IC-2820 with the issuance of a digital D-Star.
  • Hand Icom ID-51 Limited Edition in turquoise.

I'm interested in the APRS, emergency communication, PSK and RTTY QSOs in the HF band and DV on ultra shortwave bands. My DMR and D-STAR ID is 2605031

Together with my friends we realize diverse radio projects and experiments. We support the functioning of the Students' Astronautic Circuit in the area of stratospheric rockets' flights. In a group of radioamateurs we are building the biggest polish beacon. You can find more information on this project here: SR5TDM

I'm a photographer and graphic designer.

 

Member of:
SP Emcom   

 

QTH: WARSZAWA, LOC.: KO02LG, Polish Award: R, SP-PA: WM, PGA: WM01, DMR ID: 2605031

I'm the member of Polish Amateur Radio Union (PZK), Bureau OT-37 in Warsaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actual shack may 2016

CQ World Wide 2015

CQ WW 2015 2

CQ WW

Stratospheric rocket team SQ5RWU, SQ5KTM, SP5MG, SP5IDK, SQ5AM

From left: Łukasz SQ5RWU, Michał SQ5KTM, Piotr SP5MG, Irek SP5IDK, Adrian SQ5AM

From left: Adrian SQ5AM, Michał SQ5KTM, Piotr SP5MG

Some Videos on: YOUTUBE

 


 

  

 

  certyfikat_eqsl  

 

 

 

    

 

 

If you want request free QSL paper card via BUREAU write your callsign.

 

Log ON LINE ! My current frequency [QRG] !

Probably I'm ON AIR at presented frequencies:

Search our QSO in the log !

Wait a 10 seconds until the log can be filled.

 

 

 

 

8110233 Last modified: 2017-05-21 22:42:42, 24710 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SQ5AM
Latest Contacts for SQ5AM at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
HF0SEA 2017-01-24 40m LSB GC07FO South Shetland Islan Special Callsign Maritime Mobile Station
SQ9FK 2017-01-18 80m LSB JO92II Poland Piotr Gaska
SQ3OPM 2017-01-18 80m LSB JO92II Poland Jacek Behrendt
SN0GKR 2017-01-18 80m LSB JO92II Poland
R1238M 2017-01-18 160m LSB KO85LX Russia Special Event Station
SQ3OPM 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland Jacek Behrendt
SN0GKR 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland
SP9YFF/P 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland
HF6ESK 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland Special Event Station /Polish Amateur Radio Union/
SN3WOSP 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland 25 Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, Oddzial Nadnotec
SP9MRP 2017-01-14 80m LSB JO92II Poland MARIO / MARIUS PYRCHALA
EI99WAW 2017-01-14 20m USB IO53WC Ireland IRTS C/O David O'Connor
OF6MW 2017-01-14 17m USB KP34HP Finland Ari Vepsalainen
SN3WOSP 2017-01-14 40m LSB JO92II Poland 25 Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, Oddzial Nadnotec
RT17NY 2017-01-08 20m USB KO85LX Russia International radio marathon Russian New Year - 2017

Book Totals: 1598 qso's   426 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM

Grid Squared Award#14471
Granted: 2016-11-22 23:13:56   (SQ5AM)

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue May 23 10:49:23 2017 UTC
CPU: 0.142 sec 99561 bytes mp