QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
SQ5AM Poland flag Poland

alias for: SQ5NPS


Login is required for additional detail.

QSL: Preffer via BUREAU OT37, eQSL, LotW

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 128933

 

 

Moja przygoda z radiem rozpoczęła się w 1995 roku. Ojciec kolegi z podwórka zakupił CB Radio do kontaktu pomiędzy samochodem a swoim QTH. Na dachu postawił antenę 5/8 fali i wtedy miałem okazję posłuchać z kolegą lokalnych stacji w paśmie obywatelskim. W tym czasie w Polsce C.B. radio robiło ogromną karierę z powodu problemów z dostępem do linii telefonicznych. Wcześniej używaliśmy na podwórku walkie-talkie typu ECHO4. Moje pierwsze CB Radio kupiła mi moja świętej pamięci babcia, która widziała, że fascynuje mnie ta zabawa. Potem zacząłem sam modyfikować urządzenia. W roku 1996 rozpocząłem swoją przygodę z łącznościami DX. Używałem wtedy radia SuperStar. Potem nastała era telefonów komórkowych, internetu etc.i porzuciłem hobby.
W roku 2006 zacząłem używać radia CB w samochodzie oraz podczas wycieczek rowerowych i górskich używałem PMR. Szukając po forach radiowych informacji odnośnie polecanych urządzeń PMR trafiłem na wątek spotkań klubowych i egzaminu w jednym z Warszawskich klubów krótkofalarskich. Tak oto trafiłem do klubu krótkofalarskiego, a w lipcu 2007 roku zdałem egzamin na amatorską licencję radiową. Otrzymałem wtedy znak SQ5NPS. Z racji tego, że jestem fotografem to NPS skojarzyło mi się z systemem obsługi serwisowej dla profesjonalistów marki Nikon (Nikon Professional Service)
W 2015 zmieniłem znak na SQ5AM korespondujący z moimi inicjałami.
Aktualnie wyposażeniem mojej stacji jest na fale krótkie:

 • Yaesu FT-920 i anteny:
  multidipol 80/40/20 m oraz GP7DX autorstwa Waldka SP7GXP na wysokości 115 m n.p.m 
 • Yaesu FT-100D do pracy terenowej wraz antenami drutowymi i anteną Kristick autorstwa Krzysztofa SP5VR
 • Na falach ultrakrótkich używam Icoma IC-2820 z emisją cyfrową D-Star.
 • Poza nimi różnego rodzaju trxy Icom, Yaesu, Tytera w tym ręczny Icom ID-51 Limited Edition w kolorze turkusowym.

Intersuje się APRSem, łącznością kryzysową, łącznościami cyfrowymi w paśmie KF oraz DV. Mój ID w sieciach cyfrowych D-STAR i DMR to 2605031. Preferuję tradycyjne papierowe karty QSL i na wszystkie odpowiadam.

Aktualnie pełnie fukcję Członka Zarządu Praskiego Oddziału PZK w Warszawie, oraz zastępcy koordynatora Mazowieckiej Sieci Łącznosći Kryzysowej.

Wraz z kolegami realizujemy różnego rodzaju eksperymenty i projekty około radiowe. Wspieramy sekcję rakietową Studenckiego Koła Astronautycznego w projektach lotów rakiet stratosferycznych. Wraz z grupą kolegów radioamatorów biorę udział w budowie największej radiolatarni w Polsce. Informacje na temat tego projektu dostępne są tutaj SR5TDM

Na codzień zajmuje się fotografią i projektowaniem graficznym.


My affair with the radio began in 1995. My friend's from the yard father bought a CB radio to the contact between the car and QTH. He installed a 5/8 wave antenna set on the roof, and then I had the opportunity to listen to local stations with a friend in the Citizen band. At this time in Poland C.B. Radio did a great career because there were many problems with access to telephone lines. Previously, we used with my friends polish walkie-talkie type ECHO4. My grandmother bought me my first transceiver for Citizen Band, when she noticed that it was my passion. Then I started to modify the device itself. In 1996 I started with DX QSOs. I used the radio SuperStar at this time. Then the era of cell phones, the Internet, etc. came and I stopped using the radio.
In 2006, I started using a CB radio in the car, and during cycling and mountain trips I used PMR. Looking for the radio forums information on recommended devices PMR I've found the topic about club meetings and examination in one of Warsaw amateur clubs. That is how I came to the amateur radio club in July 2007, I passed the exam on amateur radio license and I received a callsign SQ5NPS. Due to the fact that I'm a photographer I associated the NPS system service for professionals Nikon (Nikon Professional Service)
In 2015 I changed the sign on SQ5AM corresponding with my initials.
Currently my station equipment on shortwave are:

 • Yaesu FT-920 and the antenna:
  multidipole 80/40/20 m and vertical GP7DX by Waldek SP7GXP at a height of 115 m above sea level.
 • Yaesu FT-100D for field day with wire antenas and Kristick by Kris SP5VR
 • On VHF/UHF I use ICOM IC-2820 with the issuance of a digital D-Star.
 • Hand Icom ID-51 Limited Edition in turquoise.

I'm interested in the APRS, emergency communication, PSK and RTTY QSOs in the HF band and DV on ultra shortwave bands. My DMR and D-STAR ID is 2605031. I prefer traditional paper QSL card and for all I answer.

At this moment I'm board member of 37 departament PZK and coordinator od Mazovian Emergency Communication Group

Together with my friends we realize diverse radio projects and experiments. We support the functioning of the Students' Astronautic Circuit in the area of stratospheric rockets' flights. In a group of radioamateurs we are building the biggest polish beacon. You can find more information on this project here: SR5TDM

I'm a photographer and graphic designer.

 

Member of:
SP Emcom   

 

QTH: WARSZAWA, LOC.: KO02LG, Polish Award: R, SP-PA: WM, PGA: WM01, DMR ID: 2605031

I'm the member of Polish Amateur Radio Union (PZK), Bureau OT-37 in Warsaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actual shack may 2016

CQ World Wide 2015

CQ WW 2015 2

CQ WW

Stratospheric rocket team SQ5RWU, SQ5KTM, SP5MG, SP5IDK, SQ5AM

From left: Łukasz SQ5RWU, Michał SQ5KTM, Piotr SP5MG, Irek SP5IDK, Adrian SQ5AM

From left: Adrian SQ5AM, Michał SQ5KTM, Piotr SP5MG

From left: Adrian SQ5AM, Maciej SQ5EBM in Secret Chemistry Laboratory in Warsaw - OBIEKT ALFA

 

 

This is portable HF antenna KristicK by SP5VR

My project of QSL Card

  
 

Some Videos on: YOUTUBE

 

  


 

  

 

             certyfikat_eqsl

 

 

 

    

 

 

If you want request free QSL paper card via BUREAU write your callsign.

 

 

Log ON LINE ! My current frequency [QRG] !

Probably I'm ON AIR at presented frequencies:

Search our QSO in the log !

Wait a 10 seconds until the log can be filled.

 

 

 

 

 

Flag Counter

8644331 Last modified: 2018-02-12 10:56:00, 40323 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SQ5AM
Latest Contacts for SQ5AM at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
OE15AAW 2018-02-18 80M SSB JN78tp Austria special call Antarctic Activity Week 2018
IQ6KX 2018-02-18 40M SSB JN63so Italy CONERO RADIO TEAM info iw6atq
9A9RR 2018-02-18 40M SSB JN83ii Croatia Petar Strujic
II4HRZ 2018-02-18 40M SSB Italy COMMEMORATIVE STATION SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO
F4HRM 2018-02-18 40M SSB IN96WV11 France Didier Rodrigues
YT2AAA 2018-02-18 40M SSB JN94wg Serbia Ivan Milenkovic
I2JJR 2018-02-18 40M SSB JN72cl Italy Augusto M. Battistoni
II2ANT 2018-02-18 40M SSB JN45ku Italy Special Call for AAW, reference WAP-030, Since 2006
LY100U 2018-02-18 80M SSB Lithuania Independence Of Lithuania
DK200MARX 2018-02-18 80M SSB Germany Hans-Dieter Traxel
LY100R 2018-02-18 80M SSB Lithuania Independence Of Lithuania
V51WW 2018-02-18 20M SSB JH81OC44 Namibia Wynand A Wolmarans
SP9YFF/5 2018-02-18 80M SSB Poland
OE15AAW 2018-02-18 40M SSB JN78tp Austria special call Antarctic Activity Week 2018
SP5XMU 2018-02-18 6M SSB KO02LG Poland TOMASZ BABUT

Book Totals: 2635 qso's   1007 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM


c
DX World Award#6275
Granted: 2017-11-21 18:29:38   (SQ5AM)

World Continents Award#18940
Granted: 2017-11-19 19:51:41   (SQ5AM)

Endorsements:
 • 10M Mixed
 • 15M Mixed
 • 20M Mixed
Grid Squared Award#17718
Granted: 2017-11-19 19:51:41   (SQ5AM)

Endorsements:
 • 15M Mixed
 • 20M Mixed
 • 40M Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Fri Feb 23 10:48:13 2018 UTC
CPU: 0.087 sec 117131 bytes mp