QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
3Z5PKW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP5KAB

Email: Login required to view

Page managed by SO5WB Lookups: 1961

 

 

 

Klub  SP5KAB uruchamia stację okolicznościową 3Z5PKW, która będzie działać w eterze 20 sierpnia 2017 (w tym dniu łączności prowadzone będą z pociągu). Znak 3Z5PKW będzie można spotkać na pasmach do końca sierpnia. Łączności potwierdzane będą kartami QSL.

 

 

Klub SP5KAB wspólnie z Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej przygotowuje niecodzienne wydarzenie. Otóż 20 sierpnia pracować będziemy jako stacja okolicznościowa nadając z… pociągu. Podczas letniego, coniedzielnego kursu turystycznego Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej pracować będziemy jako 3Z5PKW nadając ze specjalnie do tego celu przygotowanej salonki, oraz dodatkowego wagonu nad którym rozpięta będzie antena KF. Serdecznie zapraszamy do nawiązywania z nami łączności. Każdą potwierdzimy niezwykle klimatyczną kartą QSL.


Zakładając, że pogoda będzie nam sprzyjać namawiamy również do osobistego uczestniczenia w wydarzeniu i stawienia się 20 sierpnia o godzinie 11:00 na wąskotorowej stacji w Piasecznie. Będzie to na pewno wspaniała przygoda.

Piaseczyńsko- Grójecka Kolej Wąskotorowa to jedna z niewielu czynnych zabytkowych kolei zachowanych na Mazowszu, uruchomiona w 1898r., położona najbliżej Warszawy. Jest jedną z dwóch czynnych kolei w Polsce mającą szerokość torów 1000 mm. W 1994 roku została wpisana do rejestru zabytków.

Operatorem tej kolejki jest Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, założone 1998 roku przez grupę entuzjastów mających na celu ratowanie zabytków techniki kolejowej. Największy kolejowy przewoźnik turystyczny na terenie Mazowsza. W ciągu Kolejka Piaseczyńska przewozi ok. 15 tysięcy pasażerów.

Więcej na temat historii Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej oraz działalności Stowarzyszenia, a także możliwości udziału w wycieczkach kolejką znajdziesz na stronie dostępnej pod niniejszym linkiem.

The SP5KAB club together with Piaseczno-Grojec Narrow Gauge Association prepares an unusual event. On August 20, we will work as a sepcial event station on the ... train. During a mini-touristic course of the Piaseczno Narrow-Gauge Railroad we will run 3Z5PKW station, and we will work from specially prepared salon and an additional wagon over which the HF antenna will be located. We cordially invite you to make a contact with us. We will confirm each QSO with beautyfull QSL card.


Assuming that the weather will be nice, we also encourage you to personally participate in the event and appear on August 20 at 11:00 on the narrow-gauge railway station in Piaseczno. This will be a great adventure.

3ZPKW callsign will be availabe on amateur bands till end of August.

 

 

Karty QSL będą wysyłane do osób obsługiwanych przez biuro.

Nie ma potrzeby występowania o wysyłkę karty. Otrzyma ją każda stacja, która przeprowadzi z nami przyjnajmniej jedą łączność,

 

Special QSL card will be sent for every QSO (but only via bureau).

There is no need to apply for the QSL card, they will be sent automatically.

 

VY 73 DE SP5KAB

 

8258216 Last modified: 2017-08-06 18:36:26, 4629 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue Dec 12 11:53:19 2017 UTC
CPU: 0.047 sec 60735 bytes mp