QRZ.COM
ad: KF7PMW-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
EA3HWR Spain flag Spain

Login is required for additional detail.

QSL: eQSL

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 330

 

La meva història amb la ràdio comença quan estudiava primària, potser tenia 12 o 13 anys. L'amic Miquel (EA3CMG - SK/EPD -) em va despertar l'interès per la ràdio. Em vaig construir (amb ajuda) un kit de C.B., "sales-kit". L'any 1979 tenia llicència de radio-escolta (EA3-5579-U), em vaig examinar per obtenir la llicència , vaig aprovar, però la meva butxaca no era prou gran per comprar o fer-me un equip de ràdio, així que ho vaig deixar. De moment.

Professionalment em vaig dedicar uns anys a la ràdio comercial local i el periodisme. Sempre vaig anar procurant no perdre contacte amb la radioafició, i quan vaig poder, vaig comprar un scanner per escoltar ràdio.... fins que el 2012 es va alliberar la C.B. a l'estat espanyol, vaig comprar un equip i vaig tornar a prémer el mik (ECB85TDN). Internet em va facilitar molta informació sobre com havia evolucionat el món HAM, i tant que havia evolucionat! Vaig fer l'examen HAREC l'any 2015 i vaig obtenir la llicència amb l'indicatiu EA3HWR. Ara passo moltes estones amb l'equip explorant modes digitals...

Entretant, he format una magnífica família, he explorat diferents oficis amb diferents graus de responsabilitat i he assolit la meva particular felicitat sense deixar la meva ciutat natal, on segueixo vivint.

M'agrada la fotografia i el video, el mar i la muntanya, submarinisme, espeleologia, esquí de muntanya, musica, teatre... i la radioafició, naturalment.

My HAM radio story begins when I was at elementary school, maybe I was 12 or 13 years. My dear friend Miquel (EA3CMG - SK / EPD -) he woke me up interest in HAM radio. I made (with help) C.B. kit "sales-kit." In 1979 I obtained listener radio license  (EA3-5579-U), later I examined for the full license, I obtained it, but my pocket was not enough to buy a radio or to made it, so I left. For a time.

Professionally, I spent several years in broadcasting and local media. I was always trying not to lose contact with HAM, and when I could, I bought a scanner to listen to the radio ....  Until in 2012 freed the C.B. in Spain, I bought a C.B. transceiver and went back to press mik (ECB85TDN). Internet provided me a lot about how the HAM world had changed. And how had changed! I passed the HAREC examination in 2015 and I got the full license with EA3HWR callsign. Now I spend many time exploring digital modes ...

Meanwhile, I made a wonderful family, I have explored different jobs with different degrees of responsibility and I reached my particular happiness without leaving my hometown, where I still live.

I like photography and video, the sea and the mountains, scuba diving, caving, skiing, music, theater ... and HAM, of course.

Associació Radioaficionats de Catalunya

ARCAT.EU

Equipment:

Transceiver: Icom IC 7300 (HF), TYT TH9800 (U/VHF)

Antenna: wire 16,2 m + unun 9:1 (home made) at home, also I have HF20a and G5RV antennas, Diamond D-130

Also: Scanner Yupiteru MVT-7100, Icom IC-R20, walkies Baofeng UV-5R, Wouxun KGUVD1P, Freq. counter ACECO FC1001...

I prefer eQSL

 

Flag Counter

 

Berga

 

 

 

8187113 Last modified: 2017-06-28 17:35:15, 4565 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Fri Jan 19 17:03:49 2018 UTC
CPU: 0.052 sec 60269 bytes mp