QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: Subscribe
ad: K3QNTad-1
HF700S Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP9EMI BUREAU PZK & DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SP9EMI Lookups: 8533

 

CELEBRATE 700 YEARS OF SWIETOCHLOWICE

 

QRV on 2013-may-01 to 2013-jun-30

 

info:http://www.700lat.swietochlowice.pl/

 

e-certificate will be issued by the club SP9ZHR
 
Terms E-CERTIFICATE
 
Issued on the occasion of the 700th anniversary of Swietochlowice
 
by SP9ZHR Amateur Radio Club at the Cultural Center of the Silesian
 
Certificate on the occasion of the 700th anniversary of Świętochłowice will be issued to all licensed radio amateurs in the world for getting 700 points. according to the following key:
 
- For communication with the station greeting HF700S         - 500 points.
- For communication with the club station SP9ZHR               - 100 points.
- For communication with the station from Świętochłowice  - 100 points.
- For communication with a member of the club SP9ZHR    - 100 points.
 
This includes communications carried out in 2013 on all bands and emissions. Commemorative station will operate from 1 May to 30 June 2013, the certificate will be issued April 30, 2014, Communication from the station to the station Polish commemorative required. For foreign stations for communications on the bands above 50 MHz and are counted twice. The score includes only one connection to a given station, regardless of the issue and bandwidth.
 
Certificate will be issued as of 1 June 2013 in electronic format (PDF) for the verification of the list of communications sent by e-mail: sp9zhr@wp.pl or sp9emi@o2.pl. Model of the certificate will be provided on the QRZ.com
 
 Please e-mail with greetings to the President of the Jubilee Świętochłowice to: um@swietochlowice.pl
 
Welcome to the communications
 
The club's board SP9ZHR
 
Marian Urbańczyk SP9EMI
 

__________________________________________________________________________________________________________________

e-Certyfikat wydawany będzie przez klub SP9ZHR

 

Regulamin e-CERTYFIKATU

Wydawanego z okazji 700-lecia Świętochłowic

przez Klub Krótkofalowców SP9ZHR przy Centrum Kultury Śląskiej

 

Certyfikat z okazji 700-lecia Świętochłowic wydawany będzie dla wszystkich licencjonowanych krótkofalowców świata za uzyskanie 700 pkt. wg poniższego klucza :

- za łączność ze stacją okolicznościową HF700S 500 pkt.

- za łączność ze stacją klubową SP9ZHR 100 pkt.

- za łączność ze stacją ze Świętochłowic 100 pkt.

- za łączność z członkiem klubu SP9ZHR 100 pkt.

Zalicza się łączności przeprowadzone w 2013 roku na wszystkich pasmach i emisjach. Stacja okolicznościowa pracować będzie od dnia 1 maja do 30 czerwca 2013 r. Certyfikat wydawany będzie do 30 kwietnia 2014 r. Łączność ze stacją okolicznościową dla stacji polskich wymagana. Dla stacji zagranicznych łączność na pasmach 50MHz i wyżej liczy się podwójnie. Do punktacji zalicza się tylko jedną łączność z daną stacją niezależnie od emisji i pasma.

Certyfikat wydawany będzie od dnia 1 czerwca 2013 w postaci elektronicznej (plik PDF) po zweryfikowaniu zgłoszenia z wykazem łączności przesłanym na adres e-mail: sp9zhr@wp.pl lub sp9emi@o2.pl . Wzór certyfikatu zamieszczony będzie na stronie QRZ.com

Mile widziany e-mail z życzeniami do Prezydenta Miasta Świętochłowice z okazji Jubileuszu na adres: um@swietochlowice.pl

 

Zapraszamy do łączności.

 

Za zarząd klubu SP9ZHR

Marian Urbańczyk SP9EMI

 

 

Aktualny wykaz członków klubu SP9ZHR: SP9AIP, SP9BCQ, SP9CSX, SP9CTS, SP9DIT, SP9DSD, SP9EMI, SP9ERL, SP9HAX, SP9HML, SP9JBX, SP9LDE, SP9MRU, SP9OHL, SP9OZA, SP9RCX, SP9TTZ, SQ9HHG, SQ9IWP, SQ9JJN, SQ9JXG, SQ9KPA, SQ9NRH, SQ9PPZ

 

 

6390417 Last modified: 2015-07-16 00:33:14, 5582 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sat Nov 18 23:23:37 2017 UTC
CPU: 0.044 sec 61847 bytes mp