QRZ.COM
ad: IACantenna-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
HF70SEP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP6PWW

Email: Login required to view

Page managed by SQ6IYV Lookups: 1001

 

AWARD the "70 lat Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich"

To celebrate the 70th Anniversary of Establishing the Regional Office of Polish Electrical Engineers Association (SEP) in the city Wrocław in Radio Club SP6PWW – using also occasional callsing HF70SEP – has decided to issue the special AWARD as above.

RULES:

1. The AWARD will be handed over to the Applicants who submit the evidence that 70 points required to get that AWARD have been completed.

2. The period in which collection of 70 points should be completed starts January 1st 2016 and continue till February 25th 2017.

3. The QSO with HF70SEP is obligatory and it gives 50 points. Additional 20 points can be achieved by QSO with station as-specified below being the members of Radio Club SP6PWW: 3Z6AEF, SP6CPN, SP6DT, SP6MCW, SP6PWW, SP6QNK, SP6SYK, SP6WM, SQ6ADB, SQ6IYV, SQ6LJR, SQ6PLL. Two QSO with HF70SEP on two different bands or on two different modes also are accepted.
 

4. Application in electronic form (e-mail) should be sent to Award Manager: SQ6IYV, Mr Michał Nowakowski, using of the following adress: sp6pww@gmail.com. Application should be sent before May, 31th 2017. An application should contain: name and surname, callsing, QSOs data, return address – postal and electronic.

5. AWARD in printed or electronic form will be sent to the Applicants free of charge!

 

REGULAMIN DYPLOMU „70 LAT ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH”

Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 5 września 1946 r. powstał Oddział Wrocławski Stowarzyszenia, którego przedstawiciele brali udział w XI Walnym Zgromadzeniu reaktywującym SEP w Łodzi, we wrześniu 1946 r. Od tego czasu członkowie oddziału biorą aktywny udział w działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej, naukowej i opiniodawczej w zakresie elektryczności, elektroenergetyki, elektroniki, a także łączności.
Od 2013 r. patronem Oddziału Wrocławskiego SEP jest prof. Kazimierz Idaszewski (1878-1965) – wykładowca dawnej Politechniki Lwowskiej, organizator wydziału elektrycznego powojennej  Politechniki Śląskiej, a także wydziału elektro-mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Współzałożyciel Oddziału Wrocławskiego SEP i jego pierwszy przewodniczący.
Z okazji jubileuszu Koło Nr 5 Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a  jednocześnie Klub Krótkofalowców SP6PWW zorganizowało poniższy program dyplomowy.

1. Nazwa dyplomu: „70 lat Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich”.  

2. Cel: uczczenie siedemdziesiątej rocznicy powstania Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Kazimierza Idaszewskiego.  

3. Organizator: Koło Nr 5 Oddziału Wrocławskiego SEP – Klub Krótkofalowców im. Adama Zaleskiego  SP6PWW

4. Termin akcji radiowej: zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2016 do 25 lutego 2017 roku.

5. Pasma i emisje: dowolne.

6. Stacje biorące udział w akcji dyplomowej:
- stacja okolicznościowa organizatora HF70SEP,
- stacja klubowa SP6PWW,
- członkowie Oddziału: 3Z6AEF, SP6CPN, SP6DT, SP6MCW, SP6QNK, SP6SYK, SP6WM,  SQ6ADB, SQ6IYV, SQ6LJR, SQ6PLL.

7. Punktacja:
- stacja  okolicznościowa HF70 SEP            50 punktów;
- stacja klubowa i członkowie Koła nr 5 OW SEP         20 punktów.
Dwie łączności ze stacją HF70SEP na dwóch pasmach lub dwiema różnymi emisjami są również akceptowane.

8. Wymagania dyplomowe: o dyplom mogą ubiegać się operatorzy stacji amatorskich oraz nasłuchowcy, którzy zgromadzą co najmniej 70 punktów.

9. Dyplom wydawany będzie bezpłatnie w formie elektronicznej lub papierowej.

10. Zgłoszenia do dyplomu kierować należy pocztą elektroniczną na adres sp6pww@gmail.com podając:
- własne dane (znak, imię i nazwisko)
- wykaz łączności (znak stacji, data, czas UTC, pasmo, emisja),
- wersja dyplomu (elektroniczna, drukowana) oraz adres do wysyłki,
- ewentualne uwagi lub sugestie.

11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2017 r.

12. Menadżerem dyplomu jest kol. Michał Nowakowski – SQ6IYV (sp6pww@gmail.com)

 

Flag Counter

7741746 Last modified: 2016-12-06 13:41:45, 8086 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Fri Feb 23 18:33:45 2018 UTC
CPU: 0.063 sec 64220 bytes mp