QRZ.COM
ad: elecraft
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN0N Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU PZK ( OT-37 ) , LoTW, eQSL.cc OR DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SP5XHJ Lookups: 1718

 

Akcja dyplomowa od 01.09.2015 do dnia 30.09.2015  r.

Konkurs dla nadawców od 25.09.2015 do dnia 27.09.2015  r.

Stacje organizatora:

SN0SONDA              - SP5KVW     - stacja klubowa   

SN2SONDA            - SP4PKM      - stacja klubowa                    

SP4SONDA             - SQ4AVD     - Leszek                                 

HF6SONDA             - SP5TKG       - Tomasz

SN9SONDA         - SP9HTY       - Marek

SN0S                          - SP5IOU       - Marcin

SN0O                         - SQ1GPR      - Adam            

SN0N                        - SP5XHJ       - Czesław

SN0D                         - SO5MAX     - Maciej

SN0A                        - SQ9OZA      - Andrzej       

            

 

Zasady punktacji dla akcji dyplomowej i konkursu:

Każda ze stacji za przeprowadzone QSO/nasłuch przyznaje 1 pkt., stacja HF6SONDA - 2pkt.

Łączności / nasłuchy można powtarzać na innych pasmach lub innymi rodzajami emisji - CW, Phone (SSB, FM), Digi (RTTY, PSK...) wg obowiązującego bandplanu. Emisje cyfrowe Digi niezależnie od rodzaju liczone są tylko raz na danym paśmie. Za powtórzenie łączności na tym samym paśmie tą samą emisją nie będą przyznawane punkty.

Dyplom bezpłatny, wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępny dla wszystkich nadawców i nasłuchowców w formacie PDF po spełnieniu warunków:

- stacje polskie i zagraniczne  EU                  -                      18        punktów

- stacje DX                                                    -                      9          punktów

 

Konkurs dla nadawców punktowany jest niezależnie od akcji dyplomowej  – można powtarzać łączności przeprowadzone wcześniej w akcji dyplomowej będą one punktowane osobno w trakcie trwania konkursu. Łączności w konkursie jeśli nie są powtórzone liczą się także do dyplomu. Za ułożenie z sufixów stacji z którymi przeprowadzone zostały łączności (niezależnie od pasma i emisji) wyrazu SONDA przyznawane jest dodatkowo 10pkt.

Tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem „Wspieramy energię odnawialną”, w związku z tym dla  zwycięzców konkursu  - stacji które zdobędą najwięcej punktów ufundowane zostały nagrody:

            1. miejsce –  przenośna bateria słoneczna w rozkładanej walizce

            2. miejsce –  panel słoneczny 

            3. miejsce –  solar power bank

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej niż jedną stację, wyższe miejsce zdobywa stacja która zgromadziła punkty w krótszym czasie.

 

Stacje organizatora nie biorą udziału w rywalizacji o nagrody.

 

Więcej informacji na stronie:  SP5KVW

Log on-line: 

 

6725485 Last modified: 2015-09-21 05:52:59, 5036 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Jan 18 15:57:07 2018 UTC
CPU: 0.067 sec 60762 bytes mp