QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
SN1WOSP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP1PMY - BUREAU (14 ZOT PZK) OR DIRECT

Page managed by SQ1SNU Lookups: 6974

 

Od 22 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r z okazji 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy radiostacja Myśliborskiego Klubu Łączności PZK będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym SN1WOSP.

 

Between 22nd December 2016 and 31st January 2017 PZK Myślibórz Ham Radio Club radiostation will be working with special event callsign SN1WOSP for the occasion of the 25th Grand Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity (25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

 

Nasze WOŚP-owe QSL-ki (Our WOSP QSL card)

2014                                                                                                      2017

     

 

O WOŚP

Celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten jest realizowany poprzez zbiórki Finałowe. Zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

 

About WOŚP

The Foundation’s aim is to work in the field of health protection by saving patients’ life and supporting their treatment. Additionally, the Foundation promotes health and medical prevention. It pursues this aim by organizing the Great Finale money collections, by purchasing medical equipment for hospitals all over Poland, and by running six nation-wide medical programs and one educational program.

25 Finał WOŚP

 

24 Finał WOŚP

23 Finał WOŚP

 

22 Finał WOŚP

 

21 Finał WOŚP

 

20 Finał WOŚP

19 Finał WOŚP

18 Finał WOŚP

17 Finał WOŚP

itd... (etc...)

 

 

Jednocześnie dodajemy, że stacja SN1WOSP jest zaliczana do dyplomu"Powiat Myśliborski"

 

 

 

7846742 Last modified: 2017-01-21 19:37:04, 6000 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SN1WOSP

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Thu Mar 30 20:32:25 2017 UTC
CPU: 0.099 sec 64305 bytes mp