QRZ.COM
ad: ProAudio-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: L-MFJ
ad: Subscribe
ad: l-assoc
SN5PSK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via bureau 28 PZK - SP9MZX or direct

Email: Login required to view

Page managed by SN0LOX Lookups: 1185

 

Dla upamiętnienia powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych.

Historia powstania 5 pułku strzelców konnych wiążę się z okresem napoleońskim, kiedy to w Kościanie na przełomie 1806 i 1807 r. Franciszek Garczyński sformował pułk.

To commemorate the inauguration of the 5th Rifle Regiment.
The history of the formation of the 5th Regiment of Equestrian Shooters is related to the Napoleonic period, when in 1806 and 1807 in Kościan, Franciszek Garczyński formed the regiment.

Po burzliwych perypetiach w wyprawie Napoleona na Moskwę w 1812 r. pułk uległ naturalnemu rozwiązaniu. Warto dodać, że w wyprawie tej w szeregach pułku walczył Aleksander Fredro, który okres ten opisał w paniętniku "Trzy po trzy".

Ponowna organizacja 5. PSK nastąpiła w okresie Powstania Listopadowego. 19-go stycznia 1930 r. pułk strzelców gwardii został przemianowany na 5 pułk strzelców konnych. Dowódcą tegoż pułku został mianowany płk Benedykt Zielonka. 5 PSK brał udział m. i.in. w bitwach pod Wawrem, Grochowem, Nurem, Ostrołęką i Raciążęm.

Trzecie z kolei odtworzenie jednostki miało miejsce w latch 1919-1921 początkowo nosił nazwę: 3 Pułk Dragonów, potem: Pułk Strzelców Konnych, a w październiku 1920 otrzymał nazwę: 5 Pułk Strzelców Konnych.
5 Pułk Strzelców Konnych stacjonował w Dębicy. (2-gi szwadron w Tarnowie)
W 1939 5 Pułk Strzelców Konnych walczył koło granicy w rejonie Woźnik Śląskich (1-2 IX). Bronił przeprawy pod Baranowem, toczył ciężkie boje pod Tarnogrodem (16 IX), brał udział w pierwszej bitwie tomaszowskiej.
Odtworzony został jako pułk spieszony w konspiracji w ramach AK w Dębicy. Liczył w akcji „Burza” 1250 ludzi. Nadto szwadrony piesze pułku odtworzone zostały na terenie Obwodu AK Miechów.
Barwy pułku: proporczyk szmaragdowo-biały z wąskim amarantowym paskiem pośrodku. Czapki rogatywki, otok biały.
Święto pułkowe - 9 czerwca (rocznica wkroczenia do Kijowa w 1920 r.).
5 Pułk Strzelców Konnych.

http://psk5.cba.pl/

https://dobroni.pl/kawaleria,5-pulk-strzelcow-konnych,596

 

 

8154511 Last modified: 2017-06-12 13:15:16, 2876 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Mon Mar 19 14:36:48 2018 UTC
CPU: 0.062 sec 59208 bytes mp