QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN670BY Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: OQRS, info below / informacja poniżej

Page managed by SQ2KLU Lookups: 2329

 

Awards available at the website of the event: http://pzk.bydgoszcz.pl/670/en/twoja-os-czasu/

One of 6 special callsigns working in diploma action commemorating birthday of Bydgoszcz. The action has been prepared due to 670th anniversary of granting city rights to Bydgoszcz. The city authorities dedicated the entire year to this event. The cation is supposed to inspire our corespondents and provoke them to gain a historical knowledge about Bydgoszcz.

The best will receive a reward, a statuette made of crystal (10 operators and 1 SWL). Persons who will manage to receive the reward will receive it by post free of charge.

We count on active participation of amateur radio operators from all over the world, therefore we invite you to be active on the air and participate in our educational play. We hope that all antennas from 23rd September till 9th October will aim SP.

More details, including rules, OQRS system nad full information about exchange of QSL cards can be found on the following website:
http://pzk.bydgoszcz.pl/670/

Check also: SP670BY, SN670BY, SO670BY, SQ670BY, 3Z670BY, HF670BY.

 

Dyplomy dostępne na stronie akcji: http://pzk.bydgoszcz.pl/670/twoja-os-czasu/

Jedna z 6 stacji pracujących w akcji dyplomowej z okazji urodzin Bydgoszczy. Akcja została przygotowana z okazji 670-lecia nadania praw miejskich miastu. Władze miasta ten rok w całości dedykowały właśnie temu wydarzeniu. Akcja ma inspirować korespondentów i prowokować do pozyskania wiedzy historycznej dotyczącej Bydgoszczy.

Nagrodą dla najlepszych będzie pamiątkowa statuetka grawerowana w krysztale (dla 10 operatorów i 1 nasłuchowca). Osoby, którym uda się wygrać nagrody otrzymają je pocztą bez żadnych opłat.

Liczymy na aktywny udział radioamatorów z całego świata, dlatego zapraszamy koleżanki i kolegów do wzmożonej aktywności w eterze i udziału w zabawie edukacyjnej. Mamy nadzieję, że wszystkie anteny w okresie od 23 września do 9 października 2016 r. wycelowane będą w SP.
 
Szczegóły, łącznie z regulaminem, systemem OQRS i informacją na temat wymiany kart QSL można znaleźć na stronie internetowej akcji http://pzk.bydgoszcz.pl/670/
 
Koniecznie sprawdź jeszcze znaki: SP670BY, SN670BY, SO670BY, SQ670BY, 3Z670BY, HF670BY.

 

7677477 Last modified: 2016-11-05 11:11:36, 2768 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Dec 15 17:51:48 2017 UTC
CPU: 0.048 sec 58575 bytes mp