QRZ.COM
ad: M2Ant-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP0H Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SP7PTM Bureau

Email: Login required to view

Page managed by SP7HIW Lookups: 2440

 

   

                                                                               D Y P L O M - HUBAL 2017

                                                                                                 Regulamin

Organizatorem akcji dyplomowej jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Stacje okolicznościowe : SP0H / SP0U / SP0B / SP0A / SP0L pracują z okazji 77 rocznicy zakończenia działalności Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala ' Henryka Dobrzańskiego, który poległ w walce w dniu 30.04.1940 r.

QSO's zaliczane do zdobycia dyplomu :

Dla wszystkich stacji, w tym nasłuchowych – przeprowadzenie QSO/nasłuchu z 5 stacjami :

SP0H jak Hubal

SP0U

SP0B

SP0A

SP0L

Termin przeprowadzenia łączności : 22/23.04.2017 r.

Pasma i emisje dowolne

Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy

Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail : sp7ptm@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać :

- znak stacji

- imię nazwisko operatora

- datę i godz. przeprowadzonych łączności ze stacjami okolicznościowymi

 

                                                                        DIPLOMA - HUBAL 2017

                                                                                    Regulations

Organizer diploma action is School Amateur Radio Club SP7PTM, at I High School in Tomaszow Mazowiecki, Poland.

Special event stations SP0H / SP0U / SP0B / SP0A / SP0L - to celebrete the 77 th anniversary of the end of detachment Polish Army of mjr. Hubal ' Henryk Dobrzański, who dead on 30.04.1940

QSO's included for obtaining the diploma:

For any stations QSO/ SWL with 5 stations :

SP0H as Hubal and

SP0U

SP0B

SP0A

SP0L

Date for communication : 22/23.04.2017y

Any bandwidth and emissions

Diploma is issued in electronic form and sent to e-mail address specified in notification

Applications for diploma - e-mail: sp7ptm@gmail.com

The application should include:

- A call sign of the station

- Full name of the operator

- Date/time of communications conducted with special event stations.

                                                             

                                                                   

8027644 Last modified: 2017-04-12 12:42:30, 3576 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 04:57:29 2018 UTC
CPU: 0.070 sec 59271 bytes mp