QRZ.COM
ad: k1jek
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: K3QNTad-1
ad: L-rfparts
ad: Subscribe
SP3LEM Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Only eQSL or e-mail

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 2701

 

Ham radio licence from 2012 as SP3LEM, 1 class.

Member of:  SP3PFQ club, SP-CFF-Club #041.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z róznych względów, indywidualnie pracuję  na pasmach wyłącznie z terenu.

Mój  terenowy QTH to najczęściej Dębnica, gm. Przygodzice PGA - W/OD05,  LOC JO81vn 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 year

Was a member (#41) of the SP-CFF (Polish Club Flora and Fauna)

Pierwszą aktywację zrobiłem w parku SPFF - 0078   Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Dokonałem 7 wypraw rowerowych do SPFF - 0078 do miejscowości Dębnica gm. Przygodzice (PGA - OD05). Przeprowadziłem w czasie aktywacji 177 QSO z tego parku. 

 

Leszek SP3LEM podczas aktywacji SPFF-0078 Park krajobrazowy Dolina Baryczy

Żródło: wykonanie własne

 

W ramach programu WWFF jako łowca (Hunter) miałem 67 QSO, co przełożyło się na następujące dyplomy:

 • WWFF - 44 (początkowe 44 QSO)

 • DXFF -10 (pierwsze 10 DXCC poza Polską, tutaj akurat Europa)

 • DLFF - H (niemiecki brązowy dyplom dla łowcy)

 • SPFF - H (polski dyplom dla łowcy za conajmniej 20 QSO)

Kontynuuję rozpoczętą naukę radiotelegrafii (odbiór na słuch z zapisem, nadawanie manipulatorem dwudźwigniowym z kluczem elektronicznym by  Kuba SQ7OVV.

Równolegle przyglądam się emisjom cyfrowym.

Myślę że jak na  początki rok 2015 jest niezły. Dysponuje sprzętem zaledwie podstawowym:

 • Alinco DXSR8;
 • Clansmann PRC-320 - szykowany jako wsparcie do CW i Digi;
 • Anteny w większości drutowe - dipole monobandowe, inne jedynie do Clansmanna zakupione w komplecie;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 year

Wyzwania na 2016 r.:

 • Wejść z cw na pasma, najpierw zawody SPDX Contest, i co niektóre krajowe, a także Snack's & Ladder's na EUCW i oczywiśćie WWFF emisją CW;
 • Aktywacja New One SPFF - 1193 Obszar Chronionego Krajobrazu - Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska;
 • Aktywacja New One  SPFF - 1192 Rezerwat Przyrody Wydymacz;
 • Aktywacja SPFF - 0782  Rezerwat Przyrody - Stawy Milickie;
 • Aktywacja SPFF - 0239 Rezerwat Przyrody - Jodły Ostrzeszowskie;

​Wymienione wyprawy do SPFF mają charakter rowerowy.

Eksperymenty antenowe i konstruowanie interfejsów digi.

Bieżąca praca w klubie SP3PFQ.

Na rok powinno wystarczyć.

----------------------

Punkt pierwszy nie do końca zrealizowano, ale uczę się cw nie poddaję się.

Wszystkie aktywacje SPFF zrobione

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 year

Podjąłem decyzję w sprawie rezygnacji z członkowstwa zwyczajnego PZK. Tu nie miejsce aby podawać powody. Pozostane członkiem wspomagającym i wspierał będę klub terenowy SP3PFQ przy OT-27.

W tym roku planuję nowy maszt i anteny drutowe oraz GP na wyższe pasma.

Doskonalenie CW i DIGI.

Aktywność w programach wyczynowych WWFF i PGA

.

8205844 Last modified: 2017-07-08 11:32:50, 7466 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Nov 17 20:53:19 2017 UTC
CPU: 0.059 sec 63543 bytes mp