QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
3Z90GNZ Poland flag Poland

alias for: SP5ZRW


Login is required for additional detail.

QSL: SP5ZRW

Email: Login required to view

Page managed by SP5UAR Lookups: 4136

 

On Monday, the 2nd Nowember 2015 station was QRV from the space near the Tomb. 2 listopada pracowaliśmy z polowej stacji przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Stacja pracuje w październiku i listopadzie 2015 z okazji 90-tej rocznicy odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie powstał w roku 1925.Trzonem pomnika były trzy środkowe arkady kolumnady Pałacu Saskiego. Środkowa była przeznaczona na grobowiec zamknięty stalową płytą z napisem: Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tem miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego. Na trumnie umieszczono napis: Trumna ta zawiera zwłoki Nieznanego Żołnierza polskiego wzięte z mogiły lwowskiej dnia 29 X 1925 roku.

Otoczenie grobowca wyłożono czarnym, wypolerowanym granitem, z którym kontrastowała matowa płyta nagrobna, na której gdzie wyryto słowa: TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ

Miejsce przed środkowymi filarami było przeznaczone dla warty honorowej. Dwa kolejne filary były tłem dla wielkich urn ustawionych na marmurowych blokach. W święta państwowe urny płonęły gazowym płomieniem.

Trzy tylne arkady były przesłonięte ozdobnymi kratami. Krata po prawej stronie miała centralnie umieszczony Krzyż Walecznych, krata po lewej – Krzyż Virtuti Militari.

Na filarach, od strony grobowca zamieszczono cztery czarne, granitowe tablice z wyrytymi nazwami pól bitew z lat 1914-1920. Znicze pod tablicami były zapalane w dniu rocznicy danej bitwy.

Bezimienny żołnierz został ekshumowany z Cmentarza Orląt we Lwowie. Po otwarciu trumny okazało się, że wybór padł na żołnierza bez szarży, z maciejówką - wybrano ochotnika, bowiem żołnierze regularnego wojska nosili rogatywki. Ustalono, iż miał przestrzeloną głowę oraz nogę, zatem poległ na polu chwały, oddając życie za ojczyznę. Był w wieku około 14 lat.

2 listopada 1925 roku laweta z trumną dojechała na plac Saski przed pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Kawalerowie Virtuti Militari złożyli trumnę obok miejsca spoczynku. O godzinie 13:00 trumna została opuszczona do grobowca, po czym złożono akt erekcyjny oraz 14 żalników z ziemią z pobojowisk, srebrny wieniec od prezydenta Rzeczypospolitej i jedwabny całun z wizerunkiem orła białego. Minutę po złożeniu trumny do grobowca nastąpiła cisza, przestały bić dzwony i oddano 24 wystrzały honorowej salwy armatniej. Grobowiec nakryto płytą nagrobną.

28 grudnia 1944 w odwecie za Powstanie Warszawskie Niemcy wysadzili w powietrze pałac Saski. Budynek został zniszczony, ale kolumnada nad Grobem Nieznanego Żołnierza nie runęła w całości. Nad grobowcem pozostały dwie kolumny. Następnego dnia ponowiono wysadzanie, wtedy sklepienie arkad zapadło się i płyta nagrobna została przysypana gruzem. Z grobu ocalały jednak fragmenty arkad: trzy od strony placu Saskiego i dwie od strony przeciwnej.

Po zakończeniu wojny odbudowano fragment arkad nad Grobem. Przedwojenne tablice zastąpiono sześcioma nowymi upamiętniającymi walki w latach 1936-1945. Uroczystość odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza odbyła się 8 maja 1946 roku. W czasie uroczystości złożono ziemię z 24 pól bitew II wojny światowej.

Tablice przedwojenne na Grobie Nieznanego Żołnierza przywrócono podczas obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada 1990.

3 maja 1991odsłonięto 14 kolejnych, nowych tablic przedstawiających miejsca bitew z lat 972–1683, 1768–1921 i 1939–1945. Dwie tablice poświęcono lotnikom i marynarzom. Obecnie na filarach arkad Grobu znajduje się 18 tablic.

W dni świąt państwowych 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada odbywa się tu uroczysta zmiana warty honorowej z udziałem wojsk wszystkich rodzajów, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz prezesa Rady Ministrów. Znaczenie Grobu Nieznanego Żołnierza podkreśla wprowadzony w protokole dyplomatycznym obowiązek odwiedzenia go przez delegacje zagraniczne składające wizyty w Polsce.

Wartę honorową przy Grobie wystawia Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

We are QRV on October and November 2015.

The Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw was erected in 1925. The core of the tomb was made up of three central colonnade of the Saxon Palace pillars. One of them was dedicated to a tomb sealed with a steel casing with a note:

Since 2 November 1925 the tomb houses an unidentified body of a young soldier who fell during the Defence of Lwów.

On the coffin there is a note that reads This coffin houses an unidentified body of a Polish soldier who fought for Lwów on 29th October 1925.

The surroundings of the tomb have been covered in black polished granite which contrasts a matt tombstone reading Here lies a Polish Soldier who fell for the Fatherland.

The space in front of the central colonnade was designed specifically for the honour guard. The remaining pillars constituted the background for grand urns on the marble blocks. During public holidays the urns were lit by an eternal flame.

Behind the Tomb were two steel gratings bearing emblems of Poland's two highest Polish military decorations — the Virtuti Militari and Cross of Valour.

Four granite plates mounted on the pillars near the grave bore the names of the villages and towns near which Polish combat units had fought on the Eastern and Western fronts between 1914 and 1920.

The unidentified body of a soldier was exhumed from the battleground near Lwów. He had evidently served as a volunteer and was killed while fighting against the Ukrainian units. He was shot in his leg and head. He was about 14 years of age.

On the 2nd of November 1925 eight recipients of the War order of Virtuti Militari bore the coffin to its final resting place beneath the colonnade joining the two wings of the Saxon Palace before the equestrian statue of Józef Poniatowski. At 1 pm sharp the coffin was buried along with 14 urns containing soil from as many battlegrounds, a Virtuti Militari medal, and a memorial tablet.

28th of December 1944 marks the date when the Saxon Palace was blown up by the Germans as part of the planned destruction of Warsaw after the collapse of the Warsaw Uprising in 1944. Only parts of the central arcade remained, housing the Tomb of the Unknown Soldier, which somehow managed to survive.

After the war, in late 1945, reconstruction began. Only a small part of the palace, containing the Tomb, was restored by Henryk Grunwald. On 8 May 1946 it was opened to the public. Soil from 24 additional battlegrounds was added to the urns, as well as more tablets with names of battles in which Poles had fought in World War II.

However, the communist authorities erased all trace of the Polish–Soviet War of 1920, and only a few of the Polish Armed Forces' battles in the West were included. This was corrected in 1990, after Poland had regained its political autonomy.

Currently there is a total of 18 mounted within the arcade pillars, two of which have been dedicated to pilots and seamen.

During Polish public holidays, namely on the 3rd of May, 15th of August as well as on the 11th of November, a change of guards is held with active participation of the Polish Army in the presence of the President of the Republic of Poland, Marshal of the Sejm and Senate of the Republic of Poland as well as the Cabinet of Ministers.

The significance of the Tomb of the Unknown Soldier is emphasised by the inclusion in the diplomatic protocol of a necessity to pay the tribute at the tomb by all the foreign delegations paying their visits in Poland.

The Tomb is constantly lit by an eternal flame and assisted by a guard post by the Representative Battalion of the Polish Army.

 

6825769 Last modified: 2015-11-02 17:59:20, 9097 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - 3Z90GNZ

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sun Jul 23 18:39:24 2017 UTC
CPU: 0.051 sec 70373 bytes mp