QRZ.COM
ad: wmr-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
TC5OCK Turkey flag Turkey

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Page managed by TA5FA Lookups: 84469

 

If you want direct QSL Please send S.A.E. (Self-Addressed Envelope) plus minimum $2

No IRC cupon because is not applicable here...

See the bottom of the page for the awards program 

_______________________________________________

Peace at Home, Peace in the World

January 5, 1922 liberation day of Adana city.

5 Januar 1922 wurde Adana von den Besatzern befreit.

5 janvier 1922 la libération jours de la ville d'Adana.

5 января 1922 День освобождения города Адана.

5 Ιαν 1922 Άδανα απελευθερώθηκε από τους κατακτητές.

Հունվար 5, 1922 Adana ազատագրվեց են զավթիչներից

5 ינואר 1922 אדנה שוחרר על ידי הכובשים.

1922年1月5日はアダナは占領によって解放された。

1922年1月5日阿达纳解放的占领者。

 

Activitiy Date  Every Year :  1 January - 28 February  , we waiting on frequency

Activitiy Opr. : TA5BS - TA5IW - TA5FA - TA3X - TA5ALR - TA5EA - TA5EL

Independence War

I Know pain of war better than any of you,
Unless it is indispensible war means murder,
Our suffering can only be healed in peace,
To reach that goal we demanded one simple thing from the so-called civilized nations,
To be free and independent in our father and.
This ruthless war wasn't started by this oppressed people,
We only defend our right to live against the aggressors,
At this moment of thousands of Turks, are struggling to support the forces fighting to break free,
They might not comprehend it at the moment,
But we cannot hand the future of this people to the foreigners in order to save the day,
We have to shke off the submissive thrust upon us for centuries,
The future of nation cannot be surrendered to foreigners.
Then we will be responsible.

   

No WAR - No Death 

 

______________________________________________________________________________________

Turkish section;

Çalışma tarih aralığı 1 Ocak- 31 Ocak  , Frekanslarda sizleride bekleriz .

Çalışma Operatörleri : TA5BS - TA5IW - TA5FA - TA3X - TA5ALR - TA5EA - TA5EL---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adana milli mücadelenin başladığı kenttir. 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal'e kurtuluş hissini uyandıran ilk memleket olması sebebiyle de Milli Mücadelede özel bir yere sahiptir.

1918'de sona eren Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkler için yeni ve zorlu bir mücadele başlayacaktır. 

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanışından 40 gün önce İngiliz süvarilerinin, Yıldırım Orduları Grup Komutanı Liman Van Sandres''in karargahını basmaları Çukurova' nın işgalinin habercisi olmuştur. 

İstanbul Hükümetinin talebi üzerine Liman Van Sanders, 31 Ekim 1918'de tüm yetkileri Mustafa Kemal'e devrederken "Yenildik, bizim için her şey bitti" sözüne karşılık Mustafa Kemal "Savaş müttefikler için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istikbalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor" diyerek milli mücadeledeki kararlılığını sergilemiştir. 

Mustafa Kemal görevi devraldıktan sonra Adana'da kalmış ve durum tespiti yapmıştır. 

Resmi işgalden önce İstanbul Hükümetinin 23 Kasım 1918 tarihinde ve Sadrazam Ahmet İzzet Paşa imzalı "Adana ve yöresinin düşmana bırakılmasını istediği" yazısı duyarlı Adana halkının tepkisini çekmiş ve feryatname adı verilen protesto telgraflarının çekilmesine neden olmuştur. 

19 Eylül 1918 tarihinde ilk karargah baskınından sonra 17 Aralık 1918'de Fransız Yarbay Romyö (Romieu)'nün birliğinin Çukurova'ya ve bir gün sonra Suriye'ye, işgal ordusu komutanı Hamlen (Hamlin)'in de törenle Adana'ya gelişi işgali resmileştirecektir. 

İşgal kuvvetlerinin İskenderun'a asker çıkarması üzerine Mustafa Kemal, zamanın hükümet ve başbakanına düşmana karşı ateş açılacağını telgrafla bildirmiştir.

Adana'dan verilen bu emir, Türk Milli Mücadelesinin ilk emridir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'in 15 Mart 1923 Adana ziyareti sırasında "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." ifadesinin nedeni budur. 

İşgal kuvvetleri planlı bir şekilde Adana, Dörtyol, Saimbeyli, Kozan, Gaziantep ve Kahramanmaraş çevresine Ermenileri getirerek iskan ve işgal politikasını birlikte yürütmüşlerdir. 

Amaç, itilaf güçlerinin "ileri bir karakolu" hükmünde Ermenistan Devletine zemin hazırlamaktı. 

Fransıs işgal kuvvetleri tarafından çok planlı ve katı bir şekilde uygulanan soykırım Adana, Çukurova ve civarı bölgelere Ermenilerin yerleştirilmesi olmuştur. 

1915 yıllarında yani I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu'nun Doğu yöresinde isyan eden Türk halkını öldürüp, işkence eden ve Ruslara yardım ederek ülke içinde 5. kol olarak çalışan Ermenilerin 1915 tarihli Tehcir Kanunu ile Suriye'ye zorunlu göçleri sağlanmıştır. 

1918'de Adana ve Çukurova'yı işgal eden Fransızlar kendi birlikleri içinde özellikle Ermeni askerleri getirdikleri gibi, Suriye'den 70 bin Ermeniyi Adana'ya, 12 binini Dörtyol'a, 8 binini Saimbeyli'ye yerleştirmişlerdir. 

Hatta Antep ve Maraş çevresine de 50 binden fazla Ermeni getirilmiştir. 

Bütün bu gayretler adeta I.Haçlı Seferi sırasında olduğu gibi yine Avrupa devletlerine bu bölgede ileri karokol görevini görecek bir Ermeni Krallığının yeniden oluşturulması içindi. 

1918-1919 yıllarında Adana'da tam bir terör ve cinayet dönemi yaşanmıştır. 


18 Aralık 1918 tarihindeki resmi işgalden önce 01 Aralık 1918'de Kilikya'lılar Cemiyeti resmiyet kazandı. 

Cemiyetin toplanma nedeni Adana ve çevresini işgal edenlere karşı nasıl bir dayanışma içerisinde olacakları konusunda görüş alışverişlerinde bulunmak ve Çukurova'lıları işgalcilerin baskısından kurtarmak, aynı zamanda İstanbul Hükümeti ile münasebetlerini iyi tutarak işgalci devletlerin temsilcileri üzerinde etkili olmaktı. 


Mustafa Kemal'in; Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile Çukurova'daki Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri arasında bağlantı oluşturmaya yönelik amaç ve görüşleri vardı. 

1920'de Toros'lardan Fransızlara karşı saldırı başlatılmıştır. 

Adana halkı tarafından yapılan direnişin ilk ve önemli sonuçlarından biri 27 mayıs 1920'de Fransız Orduları Komutanı Menil'in esir alınmasıdır. 

"Karboğazı" olayı olarak bilinen bu olay, Kuva-yı Milliye'nin ilk zaferidir. 

10 Temmuz 1920'de Ermeniler tarafından büyük bir şiddetle soykırım harekatına girişilmiş ve bu harekat sonucu onbinlerce kadınlı çocuklu Adana'lı Toros'lara doğru kaçmıştır. 

4 gün süren bu hareket tarihte " kaç kaç" olayı olarak isimlendirilmiştir. 

5 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Bey (ÇAKMAK) ve Milletvekilleri Pozantı'ya gelmiş, burayı il haline getirerek Pozantı Kongresi'ni yapmışlardır. 

Düşmanın saldırısı karşısında, Adana ve havalesinde direnişe geçen Türkler, çok büyük kayıplar vermişlerdir. 

Verilen bu kayıplar ve yapılan mücadele sonucunda, 1920 sonlarında Fransızları ağır yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. 

Bu savaşlarda fedakarlık gösteren Şeyh cemil ve adamları, Tekelioğlu Sinan, Kara Afat, Selahattin Adil, Manisalı Ali, Osman Çamurdan, İbo Osman, Hacı Ağa, Şehit Ökkeşoğlu Efe, Emin Ağa, Kılavuz Hatice, Tayyar Rahime, Kara Fatma (Adile Onbaşı) gibi adını sayamayacağım daha nice kahramanlar var. 

Fransa ile TBMM Hükümeti arasında 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması neticesinde, 5 Ocak 1922'de Fransızlar beraberlerinde getirdikleri Ermenilerle birlikte bölgeyi tamamen boşaltmışlardır. 

Tabi bu olaylar resmi kayıtlarda da bir çok tarihi belge ve belge sayılabilecek bir çok fotoğraf mevcut olduğundan Soykırım tasarısını yasalaştıran Fransa'ya da burdan kapak yapmak lazım. Her neyse konuyu dağıtmadan devam edecek olursak,

5 Ocak 1922 tarihinde halk tarafından Adana'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla Büyüksaat ile Ulucami arasında çok büyük bir bayrak çekilmiş ve daha sonra bu bayrak kurtuluş simgesi haline gelerek ilin sonraki kurtuluş günlerinde tekrarlanmıştır. 

Ünlü şair ve dönemin Adana Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Arif Nihat ASYA tarafından yazılan bayrak şiiri de ilk kez burada okunmuştur. 

BAYRAK 


Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü! 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım, 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
mezarını kazacağım. 
Seni selamlamadan uçan kuşun 
yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver ! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. 
Yurda ay yıldızın ışığı yeter. 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün. 
Kızıllığında ısındık, 
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün. 
Gölgene sığındık. 

Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı... 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim; 
Senin altında doğdum, 
Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen !
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim !

__________________________________________________________________________

For AWARD : If you have different 3 band QSO  => PDF Certificate

2015 Certificate/Award List

 

"001-DL1NKS.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/VmDPyoUohSjF4

"002-UA3GT.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/AzOjRikPhSjF8

"003-OK2PAY.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/IyFj_9qmhSjFE

"004-9A2AA.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/0JMMjsPVhSjFN

"005-DL1MDU.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/LLkam-gIhSjFe

"006-ON4WIY.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/iWfafOIPhSjFt

"007-S51DX.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/zkAXoT48hSjFx

"008-OK1AHG.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/Zn74y0LPhSjG3

"009-IK5CRH.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/8avBr3AdhSjGB

"010-HA6VH.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/L3X4TdmLhSjGR

"011-DL1ROT.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/UIWSommbhSjGV

"012-EA3GHZ.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/kh2KGZ_zhSjGd

"013-US3LX.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/yT1Z_zCfhSjDL

"014-SP5NZL.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/6UPQ921OhSjDS

"015-SP7VTQ.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/34J1buIOhSjDc

"016-UT5YY.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/uqBWoZW1hSjDY

"017-SP9AI.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/DhrVk3qIhSjDi

"018-YL2ON.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/_qOrBf6lhSjDr

"019-SP9CDA.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/4B-6Hlg6hSjEK

"020-K3RA.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/_TMHuFrthSjEZ

"021-OK1AY.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/g4kb5nTDhSjEb

"022-OE8HIK.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/-HxQ2lBshSjEf

"023-K4WMS.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/OrVn9g5AhSjEm

"024-RD4WM.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/pgqGvFG5hSjEq

"025-LY3B.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/C2CkmB9OhSjGq

"026-OK1APV.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/6g9XyHXShSjCD

"027-OK2KR.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/bQ2gWOShhSjCK

"028-IK5DFE.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/OHVAfElfhSjCV

"029-F4FFH.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/2-3OlchkhSjCX

"030-DJ5AV.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/ZHDU6snthSjCZ

"031-DL6ATM.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/iUP6H457hSjCw

"032-DL7UGO.pdf" view or download files — https://yadi.sk/i/LFLJsfJGhSjD2

8546059 Last modified: 2017-12-30 17:52:34, 28956 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - TC5OCK
Latest Contacts for TC5OCK at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
YT4T 2015-01-12 40M CW KN04fr Serbia Zoran Zivkovic
US5VAC 2015-01-12 40M CW KN68mq Ukraine Sergey V. Butovich
UT7LU 2015-01-12 40M CW KN59rb Ukraine
UA6LVK 2015-01-12 40M CW JJ00aa Russia Valery P. Berezovsky
UT8IT 2015-01-12 40M CW KN87sc Ukraine Ivan I. Shol
UR5EH 2015-01-12 40M CW KN78mm Ukraine Alexander R. Kosenko
I0/S53R 2015-01-12 40M CW JN62ks Italy
R7RDE 2015-01-12 40M CW KN64to Russia Sergey Vasin
IK5PWJ 2015-01-12 40M CW JN53es Italy Alex Del Chicca
4Z5ML 2015-01-12 40M CW KM72ja Israel Alex
DJ5AV 2015-01-12 40M CW JN47pt Germany Michael Oerter
F8BBL 2015-01-12 40M CW IN94su France Laurent DUMAS (Lor in cw)
UA6AUA 2015-01-12 40M CW KN94ao Russia Victor Alekseev
S57S 2015-01-12 40M CW JN76jb Slovenia ALEKSANDER ZAGAR
SQ7EQB 2015-01-12 40M CW KO01rl Poland Grzegorz (Gregory) Bartosiewicz

Book Totals: 3068 qso's   1159 confirmed


c
World Continents Award#2070
Granted: 2015-02-05 21:10:35   (TC5OCK)

Endorsements:
  • Mixed Phone
Grid Squared Award#1880
Granted: 2015-02-05 21:10:23   (TC5OCK)

Endorsements:
  • 15 Meters Mixed
  • 20 Meters Mixed
  • 40 Meters Mixed
  • 20 Meters Phone
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sat Jan 20 01:31:36 2018 UTC
CPU: 0.062 sec 101598 bytes mp