QRZ.COM
ad: Morse-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
HF6ESK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP6PWW

Email: Login required to view

Page managed by SQ6NEJ Lookups: 9366

 

12-22 January 2017

HF6ESK

Wrocław: European Capital of Culture
Conclusion Event

 

 1. Station call sign HF6ESK
 2. Station created on the occasion of European Capital of Culture 2016 in Wroclaw (ECC 2016)
 3. Organiser: Lower Silesian Polish Amateur Radio Union
 4. Station will operate between 12 January and 22 January 2017
 5. QSL available via bureau (SP6PWW)
 6. Certificates in electronic version will be available for every station complying with the following:
 1. 5 QSO for all SP stations
 2. 3 QSO for all European stations
 3. 2 QSO for all stations outside Europe
 4. For certificate each QSO to be completed in different day
 5. Certificates will be available in the following categories: CW/PHONE/DIGI/MIX
 6. SWL'f may send their application with log extracts to ot01@pzk.org.pl

      7. You can download certificate from the following website (available after 22 Ferbuary) http://hf6esk.pzk.org.pl

Short Summary of the European Capital of Culture 2016 event

Wroclaw (Poland) and San Sebastain (Spain) have been granted the title of the European Capital of Culture 2016. The event programme was prepared by prof. hab. Adam Chmielewski from University of Wroclaw.

The eight curators were designated to tell about the culture. Each of them was responsible for a different area including architecture, film, literature, music, visual arts, theatre, performance and opera.

The “Awakening” ceremony was opened the ECC on 15th January 2016 with parade march heading towards town centre square. Red and white colours have dominated the entire city. There was lots of fun and positive atmosphere.

Over 1000 cultural events have taken pace in 2016 and 400 project have been realised including such titles like “Literature Night”, “Word Music Day”, Word Book Capital – Unesco”, “European Movie Award”, “Olympia Theatre” and “New Horizons Cinema”.

The events have taken place in the most popular places well known to Wroclaw’s public including The Centennial Hall, National Forum of Music, Wroclaw Opera, Theatres, The Municipal Stadium, city centre square and other places like Universities, Culture Clubs, etc. The entire public space was fellfield with cultural events.

The “Sky” ceremony was closed the ECC on 15th December in the Centennial Hall with numerous other cultural events realised across the city.

During the ECC time a thousands of tourists from all over the worlds visited Wroclaw with great opportunity to explore our beautiful city, attend cultural events and just have a great time.

We would like to thank you to all who has visited Wroclaw in 2016 and we look forward to see you again more visitors in the following years.

 

[Wersja Polska]

1. Znak stacji HF6ESK

2. Praca radiostacji z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 roku.

3. Organizator: Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

4. Praca radiostacji w dniach 12-22 stycznia 2017

5. QSL via biuro  (SP6PWW),

6. Dyplom w wersji elektronicznej dla każdej stacji spełniającej warunki :

   a) 5 QSO dla stacji z SP 

   b) 3 QSO dla stacji z Europy 

   c) 2 QSO dla stacji spoza Europy

   d) Do uzyskania dyplomu każde zaliczane QSO musi odbyć się w innej dobie pracy

   e) Każdy z dyplomów można uzyskać w kategorii CW / PHONE / DIGI / MIX

   f) Nadawcy nie muszą wysyłać dzienników łączności, dyplomy dla nasłuchowców będą wystawiane po przesłaniu dziennika  na adres ot01@pzk.org.pl

7. Dyplomy będą do pobrania ze strony internetowej organizatora po 22 lutego 2017  pod adresem:  http://hf6esk.pzk.org.pl

 

 

Podsumowanie wydarzeń związanych z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu :

 

W 2016 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznano miastom Wrocław i San Sebastain w Hiszpanii.

Program obchodów dla Wrocławia przygotował prof. hab. Adam Chmielewski z Uniwerystetu Wrocławskiego.

Aplikacja - „Przestrzeń dla piękna”. Do przygotowań tego olbrzymiego przedsięwzięcia zaproszono ośmiu kuratorów z różnych dziedzin kultury i sztuki, mających ogromne doświadczenie i dorobek.

Realizowano Wizję „Metamorfozy kultury”, Misję „Przestrzenie dla piękna” i Cel „Różnorodność”.

Obchody otwarcia ESK - weekend 15-17.01.2016 r., rozpoczęła ceremonia pn. „Przebudzenie”-barwne pochody mieszkańców z czterech dzielnic Wrocławia do Rynku. 

W trakcie roku obchodów odbyło się ponad tysiąc imprez i wydarzeń kulturalnych. Zrealizowano 400 projektów. Miasto skrzyło się i mieniło światłami i barwami ESK- czerwienią i bielą. Było gwarnie i wesoło. Pogoda zazwyczaj dopisywała.

Najbardziej znaczące zrealizowane projekty: Noc Literatury, World Music Day, Światowa Stolica Książki Unesco 2016, Europejska  Nagroda Filmowa, Olimpiada Teatralna, Kino Nowe Horyzonty.

Wydarzenia odbywały się w miejscach znanych wrocławianom i interesujących dla gości. W monumentalnej  Hali Stulecia, Narodowym Forum Muzyki, Operze Wrocławskiej, siedzibach teatrów, na Stadionie Miejskim,  w Rynku oraz takich miejscach jak: uczelnie wrocławskie, kluby, obiekty architektury, jak np. WuWa2.

Cała przestrzeń miejska tętniła wydarzeniami i przedsięwzięciami.

W trakcie Weekendu zamknięcia - 15-18 grudnia przedstawiono multiwidowisko  „Niebo” w Hali Stulecia oraz  zrealizowano mnóstwo wydarzeń rozgrywających się w całym mieście.

W trakcie obchodów ESK Wrocław odwiedziło tysiące turystów europejczyków oraz gości z całego świata, którzy poznawali piękno naszego miasta, uczestniczyli w wydarzeniach i bawili się.

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie Wrocławia!

Zapraszamy  serdecznie wszystkie osoby ciekawe pięknych miejsc, poznania zabytków, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska.

7868741 Last modified: 2017-01-31 17:10:44, 7194 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Mon Dec 11 02:01:56 2017 UTC
CPU: 0.059 sec 62609 bytes mp