QRZ.COM
ad: Tetsuo-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: L-MFJ
ad: Subscribe
SK5AJ Sweden flag Sweden

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Page managed by SM5CBN Lookups: 815

 

SK5AJ Jubileumsdiplom 2018 se info på QRZ.COM/db/SK50AJ

 

Club SK5AJ fyller 50 år 2018

Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år, främst genom deltagande i tävlingar och då företrädesvis CQWW CW men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t.ex. Distriktsledare SM5, QSL-ansvarig för 5:e distriktet, SSA testedare, DX-bulle redaktör, SSA styrelsemedlem och medlem i SSA valberedning, OTC funktionär m.m. samt inte minst arrangerandet av SSA årsmöte i Vadstena 1974. Klubben tryckte även QSL-kort för såväl svenska som utländska amatörer.

Här ses ett utdrag ur CQ WW Contest Score Databas. Främsta tävlingsmerit var 1:a i EU och 6: plats i CQWW CW Multi-Multi 1970. 1971 blev vi 3:a i EU och 1972 2:a i EU och 6:a i världen.

Vi insåg efterhand att utvecklingen sprang ifrån oss. Vårt deltagande byggde helt på idella grunder och vi hade helt enkelt inte råd eller kraft att längre konkurera med de stationer som backades upp av kommersiella intressen och/eller stora ekonomiska resurser. Vad skulle vi göra mot beamar på 160m, vi körde ju inte ens 160, eller 100m master med stackade antenner och slutsteg i multi KW-klassen mot våra hembyggen. Det var bara att inse att storhetstiden var över och vi i stället kunde ägna oss deltaga för att det var roligt, inte för att vinna.

 

SCA - SWEDISH COMMUNES AWARD

                    

 

1971 instiftades också SCA, Swedish Communes Award, i klubbens regi. Kommundiplomet, som det kom att kallas, blev en stor aktivitet och fick efterföljare i Församlingsjakten och Kommunjakten. Aktiviteter som i hög grad bidragit till ökad aktivitet på annars ganska öde band.

För att stimulera jakt- och samlarintresset utgavs en RECORD BOOK där man loggförde sina kontakter.

1973 utdelades den 1:a SCA-medaljen, SCA-ALL i guld, till Alvar Bergman, Ludvika, SM4RR (SK).

I november 1974 hade också SM3CFV, SM7JZ, SM5RC, SM5AQB(SK), SM5BPJ, SM5BNZ, SM5CAK, SM7ATF, alltså sammanlagt 9st lyckats erövra den efterlängtade SCA-ALL medaljen.

Dessutom hade över 160 diplom av olika valörer utdelats till både svenska och utländska amatörer, De senare var bl a SCA-100: LA3QN och YA1AH, SCA-50 LA3QN, PA0VO, YA1OS, YA1AH, EP2MJ, OE1RKA, VS6CY, LA2MA och OE3WPB. Ett ganska imponerande resultat, minst sagt.

För att ytterligare stimulera aktiviten kring SCA-diplomet anordnades också SCA-vinter och -sommartester, både på CW och Foni, indelade i olika klasser efter licens. Poängberäkningen var sådan att den jynnade i första hand mobila stationer, sedan portabla och sist fasta stationer. Många utnytjade tillfället att göra expeditioner till kommuner med  ingen eller låg aktivitet. Extra sport vara då att placera sig på skärningspunkten för två eller flera kommuner. Kommuntesterna var mycket populära och med ett stort antal deltagande i olika klasser. Vandringspris skäntes också av bl a SM7CRW, SM5CNQ och SM5CAK. Klubb SK6AW erövrade för gott SM7CRWs vandrings pris efter 3 inteckningar.

För SCA-diplomet, liksom för de efterföljade aktiviteterna, sjönk efterhand aktiviteten för att slutligt upphöra då de flesta deltagarna 'kört färdigt'.

 

Övriga aktiviteter

Pga den äkta vänskapen och tilliten mellan klubbens medlemmar hade vi mycket ork för utåtriktad veksamhet och enskilda medlemmar åtog sig arbetsuppgifter och uppdrag för SSA och sådant som antogs också kunna gagna andra sändaramaöter.

Lars, SM5CAK, var en period verksam som DL5, distriktledare för 5:e distriktet samt chef för QSL-verksamheten inom 5:e distriktet, en uppgift som han fortfarande handhar med den äran. Lars samlade uppgifter om QSL-managers över hela välden som samlades i en tjock utgåva kallas QSL-Route. Den trycktes och såldes av klubben.

SM5DJZ, Jan, åtog sig uppgiften att vara SSA:s testledare. Han efterträddes av Leif, SM5CEU och senare av Rolf, SM5BNZ, numera SM4BNZ. All checkning av loggar skedde då för hand utan  hjälp av datorer.

SM5AD, Staffan (SK) verkade som OTC-funktionär (Old Timers Club) samt satt en period med SSA:s styrelse.

SM5ADN, Lars (SK), var under många år klubbens kassör och awardmanager för SCA- Swedish Communes Award.

En stor aktivitet i klubben var också "försäljningsdetaljen" där vi bl a vände oss till nyblivna sändaramatörer som erbjöds tryckning av QSL-kort till en mycket låg kostnad (30:- kr för 1000 kort). "Försäljningsdetaljen" innehöll även SCA Record Book 3:-, Karta över kommungränser 10:-, SM5CAK QSL Manager Guide 25:-, DXCC Record Book 5:-, Loggbok i plastpärm för 4000 QSO 15:-, Loggblad 20 st 2:-, Sammanställningsblad för tester 20 st för 2:-. Ansvarig var SM5DUS, Anders(SK) och beställningar kom från när och fjärran.

Anders fick också uppdraget att för klubbens räkning ansvara för arrangerandet av SSA årmöte 1974 som hölls i Vadstena. Ett årsmöte som blev mycket uppskattat, inte minst av medföljande YL och XYL då det ordnades populära aktiviteter för dessa bl a besök hos nunnorna.

Nostalgiska utdrag ur klubbens verksamhetsberättelser

1968 väcktes tanken på en lokal radioklubb och fick ytterligare aktualitet då de ny SK-signalerna började utdelas. Ett kostituerande möte hölls den 5 mars 1968 och en interrimsstyrelse utsåga. Första uppgiften blev att skaffa klubbsignal vilken efter tefon- och brevkontakt med Televerkets Radiobyrå anlände  den 23 mars 1968, signal SK5AJ, stnchef SM5CBN, Lennart och v. stnchef SM5AD, Staffan.

Andra uppgiften var att ordna ett årsmöte, vilket hölls den 10 maj 1968. Till styrelse valdes SM5CBN ordförande, SM5AD sekreterare SM5EAC ledamot och Arne Andersson (blivande SM5CNQ) till suppleant.

I stadgarna står synnerligen högtidligt att klubben ändamål är

"att utgöra en sammanslutning av personer, vilka syssla med radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvenser,

att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god trafikkultur,

att genom medlemmarnas radioverksamhet stärka vårt lands anseende i utlandet."

Verksamheten första året bestod huvudsakligen i förberedelser och deltagande i tester som WPX, SAC och CQ WW CW Multi-Multi klass där vi deltog med 4 stn och 6 operatörer.

Diplom från premiären i CQ WW CW Multi-Multi

Diplom från premiärdeltagandet i CQ WW CW Multi-Multi

Första året deltog vi även i WPX- och SAC-testerna. För deltagandet i WPX-testen erhöll vi förutom testdiplom för bästa svenska Multioperator-station dessutom ett specialdiplom #13 för vi under testen lyckades kontakta 150 olika prefix.

Framgångarna sporrade oss till ny tag och 1971 väkte de också lokalpressens intresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar i Vadstena-Skänninge Tidning, Tidningen Östgöten och Corren den 19/11 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(forts. följer)

8648497 Last modified: 2018-02-13 19:28:46, 10981 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Mon Mar 19 18:38:14 2018 UTC
CPU: 0.054 sec 67581 bytes mp