QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
SP6PYP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via: bureau OT-01, Direct, LoTW

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 2849

 

 

SP6PYP - Antenka

SZKOLNY KLUB W BYSTRZYCY

SCHOOL CLUB IN BYSTRZYCA

Klub rozpoczął swoją działalność podczas ferii zimowych w 2011 roku. Już na początku 2012 roku otrzymaliśmy znak SP6PYP, a do klubu należało kilku krótkofalowców. Dzisiaj jest nas ponad 23 krótkofalowców i wielu młodych, których ciągle przybywa.

The club started in 2011 during the winter holidays. At the beginning of 2012 we received a license SP6PYP, bringing together the few amateurs.
Today, the club attended by over 23 amateurs and youth.


Nasi członkowie licencjonowani  / Our licensed Members:

Tomek SP6T / SP6AYP / W5AYP

Krzysztof SP6JIU

Zbyszek SQ6PZK

Juliusz SP6JUD

Zygmunt SQ6PZL

Jurek SQ6PJS

Grzegorz SQ6STH

Jarek SQ6ZZZ / SP6Z

Marian SP6CDPSP6M

Waldemar 3Z6AEF

Wojtek SQ6PWJ

Piotrek SQ6PPI

Mateusz SQ6PMA

Adrian SP6AO

Grzegorz SQ6LDP

Oliwia SO6AIA

Anna SO6AGA

Emilia SP6EMI

Wiktor SP6BMW

Adrian SP6ADI

Michał SP6SIR

Zbyszek SQ6PRO

Łukasz SP6LAK

 

Honorowi członkowie / Honored Members: 

Janek OK2BIQ

Janek SP6AAT

Ryszard K1CC

 


 

Nasz Shack / Our equipment :

- Radio YAESU FT-950

- Anntena GP-7 

- Anntena Yagi GB312

- GP Vertical 40m 

- Anntena Dipol on 80m band 

 

Jesteśmy w trakcie / We are during: 

- Budowa nowej anteny na pasmo 160m / Building new antenna on 160m band


QSO's: 

 


 

Jeśli nie jesteś w logu proszę o kontaklt z nami / If You Are not in log please contact with us. 

 

Potwierdzamy QSO używając / We are confirm QSO's using: 

- LoTW

- Bureau OT-01

- Direct                         


Pracowaliśmy w aktywacjach międzynarodowych / We worked in international activities  : 


Our school in Bystrzyca.

Nasza szkoła w Bystrzycy.

 

SP6PYP is a very active club, we organize a lot of meetings and trips.

SP6PYP jest bardzo aktywnym klubem - organizujemy wiele wyjazdów i spotkań.

Bike tours

Wycieczki rowerowe

Activation  SPFF-0898

Aktywowanie SPFF-0898 Rezerwat Przyrody Leśna Woda

Piotrek SQ6PPI, Adrian SP6ADI

Left: Tomek SP6T, Wojtek SQ6PWJ, Waldek 3Z6AEF, Kazik SP6EVZ SK! , Zygmunt SQ6PZL, Zbyszek SQ6PZK, Krzysiek SP6JIU

Kazik SP6EVZ  SK!

 

Activation of the castle WCA SP-00286, PGA OA04 Oleśnica Mała

Akywowanie zamku w Oleśnicy Małej 

 


Other activities

Inne nasze działania

With OK2BIQ

From thios we started / Od tego zaczynaliśmy: 

Po tych kilku latach naszej działalności dzięki zaangażowaniu i aktywności zmieniliśmy wiele / After these few years of our activity due to the commitment and activity We changed a lot:

 


Nasze aktywacje / Our activities :

Klub SP6PYP organizuje zjazdy technioczno-towarzyskie / The club SP6PYP organizes reunions Technical - Friendlies: 

Zdjęcie wykonane przez SP6EBK / Photo made by SP6EBK

 

Flag Counter

Flag Counter

 

 

7541620 Last modified: 2016-08-31 18:35:28, 17654 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Feb 22 21:01:15 2018 UTC
CPU: 0.055 sec 74333 bytes mp