QRZ.COM
ad: dxeng
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SQ9JXW Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 484

 

Hi, my name is Jakub. I am licensed HAM radio operator since 31.12.2015 :)

I was interested in radio waves of different kinds since my high school (including working in a local radio station).

I live in a city center and have no big antenna possibilities so right now I am active on HF using Yaesu FT-897D with 9m LW antenna spread along horizontal 7m fishing pole (out of my balcony) with 2m of wire hanging down and CG-3000 antenna tuner.

During my mountain walks I am planning to start SOTA activations using Yaesu FT-817ND and some inverted-V or LW antenna.

On UHF/VHF I am only using the local repeaters including the D-STAR one.

73 :)

 

Cześć, mam na imię Jakub. Licencjonowanym operatorem jestem od 31 grudnia 2015 roku.

Od szkoły średniej interesuję się różnymi falami radiowymi (włączając w to pracę w lokalnym radiu).

Mieszkam w centrum miasta, i nie mam za dobrych warunków antenowych, więc na KF-ie jestem aktywny używając Yaesu FT-897D z 9m LW na poziomej 7-metrowej wędce (z mojego balkonu) gdzie 2 metry zwisają luźno oraz tunera antenowego CG-3000.

Podczas górskich wędrówek planuję aktywować szczyty w programie SOTA za pomocą radia YaesuFT-817ND oraz anteny inverted-V lub LW.

Na 2m/70cm jestem obecny w zasadzie tylko za pomocą lokalnych przemienników, również D-STAR.

73 :)

7269608 Last modified: 2016-04-26 07:48:51, 2336 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Jan 18 02:13:47 2018 UTC
CPU: 0.058 sec 58216 bytes mp