QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
EA1AAE Spain flag Spain

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU & DIRECT & LoTW ! NO eQSL ! - YOU SEND I SEND 100%

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 17918

 

Els meus començaments va ser als 16 anys amb vells aparells “musiqueros” i escoltant tot el escoltable. En 1985 obtinc els meus primers indicatius, EC3ADL i EB3EHY treballant i gaudint de les poques bandes que llavors teníem assignades en HF, amb un FT7B per HF i un FDK 750DX per VHF. Sent en 1994 quan dono el gran pas i obtinc l'indicatiu EA3AVM, fins a 2007, que per motius laborals deixo la terra i em desplaço a una altra localitat i districte, per comoditat ho canvio per l'EA1AAE actual. Després de mes de 35.000 contactes i mes o meis QSL rebudes, encara m'agrada i sol·licito rebre QSL’s en paper, per la qual cosa no treball eQSL. Sóc un vell caçador que espera el seu moment oportú, condicions adequades, estudi a la presa, escolto, escolto i escolto els seus moviments, i solament, solament llavors em llanço i ataco al DX, sóc pacient, sempre cau. La meva vella i ancara efectiva Kenwood TS-440-S m'acompanya des dels inicis EA. Les meves antenes, dipols de fil, bandes baixes i una Explorer 14 per a les altes, vells però efectius.
També estic actiu en V-UHF (FM/SSB) escoltant les bandes, si més no te'ls esperis puc aparèixer.

Rebut QSL principalment via associació (Bureau)
QSL directes per favor EA no mes un sobri franquejat. (SASE)
QSL directes fos d'EA SASE+IRC o 2$

Ens escoltem en les bandes

Mis comienzos fue a los 16 años con viejos aparatos musiqueros y escuchando todo lo escuchable. En 1985 obtengo mis primeros indicativos, EC3ADL y EB3EHY trabajando y disfrutando de las pocas bandas que entonces teníamos asignadas en HF, con un FT7B para HF y un FDK 750DX para VHF (FM/SSB). Siendo en 1994 cuando doy el gran paso y obtengo el indicativo EA3AVM, hasta 2007, que por motivos laborales dejo Catalunya y me desplazo a otra localidad y distrito, por comodidad lo cambio por el EA1AAE actual. Después de mas de 35.000 contactos y mas o menos en QSL recibidas, aun me gusta y solicito recibir QSL’s en papel, por lo que no suelo trabajar eQSL. Soy un viejo cazador que espera su momento oportuno, condiciones adecuadas, estudio a la presa, escucho, escucho, escucho sus movimientos, y solo, solo entonces me lanzo y ataco al DX, soy paciente, siempre cae. Mi vieja y aun efectiva Kenwood TS-440-S me acompaña desde los inicios de EA. Mis antenas, dipolo de hilo, bandas bajas y una Explorer 14 para las altas, viejas pero efectivas. También estoy activo en V-UHF (FM/SSB) escuchando las bandas, cuando menos te los esperes puedo aparecer.

Recibo QSL principalmente vía asociación (Bureau)

QSL directas por favor EA solo sobre franqueado (SASE)

QSL directas fuera de EA SASE+IRC o 2$

Nos escuchamos en las bandas.

1403405 Last modified: 2014-11-03 18:27:21, 3282 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - EA1AAE
Latest Contacts for EA1AAE @ QRZ.com
dedateband mode grid Country op
PT2AA 2014-02-16 10m PSK31 GH64ce Brazil LABRE Liga de Amadores Brasileiros de R�dio Emiss�o
PU5AEC 2014-02-16 10m SSB GG53jd Brazil Alexandre Eduardo Haertel
EA8CNR 2014-02-02 10m PSK63 IL28ed Canary Islands Jose Molina Rodriguez
DL1MRD 2013-11-06 40m PSK31 JO46bd Germany Marc
F4FSG 2013-10-28 80m PSK31 JN29hw France Laurent Mascarenhas
RA3GK 2013-10-27 15m PSK31 KO92fp Russia Vyacheslav D. Laukhin
K3JT 2013-10-26 30m PSK31 EM99xo United States JAMES T WASSELL
G8EPQ 2013-10-21 30m PSK31 IO92ob England Bob Prew
DL1MRD 2013-10-20 30m PSK31 JO43xh Germany Marc Danapel
PD1AW 2013-10-02 20m PSK31 JO22xe Netherlands Toni van de Wiel
F4FZR 2013-10-02 20m PSK31 JN25os France Daniel VIERNE
TF2MSN 2013-09-02 30m PSK31 HP84xh Iceland Odinn Thor
TA1GO 2013-08-30 20m PSK31 KN41kb Turkey DOGAN GULER
SV7CUD 2013-08-26 30m PSK63 KN11tc Greece PANAGIOTIS KALATHAS
HB9FAX 2013-08-24 30m PSK31 JN46ke Switzerland Giancarlo Bottani OP JACKY

Book Totals: 71 qso's   62 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM

World Continents Award#3615
Granted: 2015-02-14 17:40:04

ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Thu Jul 2 21:30:35 2015 UTC
CPU: 0.137 sec 58451 bytes mp