QRZ.COM
ad: PortRo-1
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: L-rfparts
ad: l-rl
ad: l-gcopper
EA3AID Spain flag Spain

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 6108

 

El meu nom es Albert i disposo del indicatiu EA3AID des de mitjans dels anys 70. Fins l´any 2007 he viscut a Barcelona i al jubilar-me anat a viure a Prats de Lluçanès, població al voltant de 2.700 habitants, comarca d´Osona, a una altitud d´uns 700 metres a mig camí de Vic i Berga, totes elles dins a la província de Barcelona. Normalment estic en radio en les clàssiques bandes baixes, 2 metres i probablement ara que disposo d´un equip Yaesu FT-897D sortiré en les demés bandes autoritzades, modalitat fonia i telegrafia QSL actualment via eQSL, via directa o via EURAO

Mi nombre es Albert y dispongo del indicativo EA3AID desde mediados de los años 70. Hasta el año 2007 he vivido en Barcelona y al jubilarme me fui a vivir a Prats de Lluçanès, población alrededor de 2.700 habitantes, comarca de Osona a una altitud de unos 700 metros a medio camino de Vic y Berga, todas ellas dentro de la provincia de Barcelona. Normalmente estoy en radio en las clásicas bandas bajas, 2 metros y probablemente ahora que dispongo de un equipo Yaesu FT-897D saldré en las demás bandas autorizadas, modalidad fonia y telegrafía.. QSL actualmente vía eQSL, vía directa o via EURAO

My name is Albert, and I have my call EA3AID since the mid-70´s. Until 2007 I lived in Barcelona and when I was retired I move to live in Prats de Lluçanès, town about 2.700 habitants, Osona area at an altitude of about 700 meters halfway between Vic and Berga, all them are the province of Barcelona. Normally I´m in radio in the classic low bands, 2 meters and probably now that I have a transceiver Yaesu FT-897D I will work other bands in the authorized mode phone and telegraphy. QSL at present via eQSL,via direct. or via EURAO

6285005 Last modified: 2015-07-16 00:28:33, 1909 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - EA3AID

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Mon Feb 8 23:16:53 2016 UTC
CPU: 0.101 sec 46315 bytes mp