QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-WarrenG
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: L-rfparts
ad: l-rl
EA3EE Spain flag Spain

Login is required for additional detail.

QSL: EQSL

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 4433

 

DME: 08263


Els meus començaments en el món de la ràdio en els anys 1989/1990 a la ciutat de BARCELONA, donant meus primers passos en la banda de CB. L'any 1992 vaig obtenir les llicències EB3 --- EC3 --- i EA3ADT.

El 2012 EA3EE ACTUAL INDICATIU.

Gràcies per visitar aquest lloc, bons DX i 73 per a tots.

Antonio Vico.
 

Mis comienzos en el mundo de la radio en los años 1989/1990 en la ciudad de BARCELONA, dando mis primeros pasos en la banda de CB. En el año 1992 obtuve las licencias EB3--- EC3--- Y EA3ADT.

En 2012 EA3EE ACTUAL INDICATIVO .

Gracias por visitar este lugar, buenos DX y 73 para todos.

Antonio Vico.
 

My start in the world of radio in the years 1989/1990 in the city of BARCELONA, initiating me in the City Band.

In 1992 I obtained licenses EC3--- EB3--- and EA3ADT. 

In 2012 EA3EE CURRENT CALL .

Thanks for visiting this page and good DX 73 for all.


Antonio Vico.
 

ea3ee2012@gmail.com

 

MI PAGINA WEB http://www.qsl.net/ea3ee/

 

 

ALGUNAS DE MIS QSLS

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


       

The TS-590S Resources Page ~~~ The one-stop source of information on the Kenwood TS-590S.


 
Desing By EA3EE
 

1218473 Last modified: 2014-08-27 20:11:09, 7536 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri May 22 20:39:23 2015 UTC
CPU: 0.043 sec 48597 bytes mp