QRZ.COM
ad: dxeng
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
ad: l-WarrenG
ad: l-rl
ad: l-innov
ad: L-rfparts
HF2012PLL Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP8KEZ (OT20)

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 3689

 

Stacja pracująca ze Świdnika z okazji otwarcia nowo powstałego Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

Stacja HF2012PLL pracowała w dniach 14.12.2012 do 14.01.2013.
Operatorzy radiostacji: Arek SQ8BGR, Marek SP8QEJ, Zdzisiek SQ8EP oraz Krzysiek SP8GVM.
Dziękujemy wszystkim za przeprowadzone łączności z naszą stacją. Dziękujemy również stacjom nasłuchowym za raporty SWL.

Informujemy, iż karty QSL za łączności z naszą stacją zostały wysłane przez biuro PZK.

 

Wirtualny spacer po Porcie Lotniczym Lublin podczas budowy lotniska:

http://www.fotolandswidnik.pl/airport/airport33.swf

 

Oficjalna strona Portu Lotniczego Lublin: http://www.airport.lublin.pl/

 

 

Poland radiostation HF2012PLL working in Świdnik from on the occasion of a new Airport Lublin.

HF2012PLL radiostation worked on 14.12.2012 to 14.01.2013.
Radiostation operators: Arek SQ8BGR, Marek SP8QEJ, Zdzisiek SQ8EP and Krzysiek SP8GVM.

Thank you all for a call, thank you also for SWL reports.

Please be advised that the QSL cards for QSO with our station were sent by the BUREAU.

Virtual tour of Lublin Airport during the construction of the airport:

http://www.fotolandswidnik.pl/airport/airport33.swf

 

Official website Aiport Lublin: http://www.airport.lublin.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Flag CounterWidget Pogodowy

 

 

 

115135 Last modified: 2013-03-01 20:20:40, 6589 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sat May 30 14:42:15 2015 UTC
CPU: 0.045 sec 46459 bytes mp