QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
ad: Subscribe
ad: l-innov
ad: l-rl
LA190B Norway flag Norway

Login is required for additional detail.

QSL: LOTW, LA1B

Page managed by LA1B Lookups: 16235

 


COUNTDOWN FOR WEBSITE

Bergensgruppen av NRRL feirer 90års jubileum

Den 25. november 1922 samlet Bergens radiointeresserte herrer (og kanskje noen damer) seg på Hotel Transatlantic på Bryggen, og før de skiltes hadde de stiftet "Bergens Radio Amatør Klub". Forkortelsen BRAK var kanskje inspirert av datidens gnistsendere, eller kanskje var det allerede da en selvironisk beskrivelse av bergensernes lydnivå.

Så langt vi har brakt i erfaring var BRAK landets første organiserte gruppe av radioamatører, fulgt av Oslo og Trondheim i 1923. BRAK ble selvsagt medlem av Norsk Radio Relæ Liga da Ligaen ble stiftet i 1928 og ble videreført under sitt nye navn Bergensgruppen av NRRL.

Som i de fleste grupper har aktivitetsnivået variert gjennom årene, men vi er glade for å kunne melde om en høyst vital 90-åring. Gjennom året har vi hatt en større vedlikeholdsdugnad på gruppehytta og stasjonen på Totland i Fana, som fra mai til oktober har samlet svært mange av våre nesten 150 medlemmer i mange omganger. Den årlige 7-fjellsturen og andre øvelser har gitt oss god sambandstrening. Vi har også skaffet oss permanent godt QTH for vår 2-meter-repeater, og ønsket velkommen et titalls nye amatører fra vårens lisenskurs. Vi har også allerede en rekke interesserte kandidater som har meldt seg til vårens kurs, så jubilanten ser lyst på rekrutteringen.

Vi har også en rekke planer for oppgradering av repeatere, linker, bedre sambandsberedskap, Winlink, D-Star og annet som vi er i gang med å realisere i jubileumsåret. Gruppemøtene har også flere interessante temaer ut over vinteren.

 

Bergen Group of NRRL celebrates its 90th anniversary

On November 25, 1922, some of Bergen’s radio enthusiasts gathered at the Hotel Transatlantic at the Wharf, and before they parted they had established "Bergen Radio Amatør Klub" (BRAK).
As far as we have found out, BRAK was Norway's first organized group of radio amateurs, followed by Oslo and Trondheim in 1923.
BRAK was a founding member of the Norwegian Radio Relay League, when NRRL was founded in 1928, and continued under its new name Bergen Group of NRRL.

 
LA190B
Activity 25. November 2012 - 25. November 2013
 
Countries worked: 116
80m: 24
40m: 36
30m: 25
20m: 97
17m: 43
15m: 24
12m: 23
10m: 30
6m: 8

 

 

6271813 Last modified: 2015-07-16 00:27:55, 5963 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - LA190B

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2016 by QRZ.COM
Mon May 30 06:47:59 2016 UTC
CPU: 0.153 sec 50241 bytes mp