QRZ.COM
Please login help/register
callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 11:44:21 UTC 18 Apr 2014 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-BCInc
ad: l-tentec
ad: l-Waters
ad: l-innov
ad: l-gcopper
ad: l-AmericanRadio
ad: l-rl
  QSL image for PI7RTD

PI7RTD Netherlands flag Netherlands

Login is required for additional detail.


[+] Mailing label


[-]

Lookups:   1787

Email: Login required to view QSL: VIA PE1GHG

Soon the new 9 cm beacon PI7RTD/B shall be qrv, this is the old beacon PA0JCA/B

Sponsored by PA2DRV

Frequency 3400,820 MHz, Po=4 Watt Omni


The squares box on the right is the new 24 GHz beacon PI7RTD/B on 24048,821 MHz, 1,5 Watt, 10 dB slot, JO21FV 105 agl.

This is the old beacon from Sjaak PA0JCA/B on a new location and new call, thanks Sjaak!.


Monteren van het baken aan de mast.


De Boys in actie, vlnr Erik PE1NOJ, John PE1GHG en Bas PH0BAS, Fotos van het plaatsen gemaakt door Okko PH2CV.


John en Bas aan de arbeid.


vlnr, Bas zittend werk, John staand werk en Erik leunen natuurlijk hi

.


John bezig met het aftapen van de N-Connector.


De laaste lootjes.


Het baken in volle glorie met als achtergrond Rotterdam NW.


De oscillator staat in de repeaterkast, met programmeerkabel om de freq te kunnen wijzigen.


Bas bezig met het vast maken van de twee coaxkabels, van Erik zie je alleen zijn kleine handjes hi.

Okko bedankt voor het maken van de foto's en ook het meewerken natuurlijk.


Schematic Diagram of the Beacon.


The Call PI7RTD stands for 2 beacons on 13 cm, 3 cm, and 1,5 cm in the center of Rotterdam, 105 mtr Asl

PI7GHG was the old callsign.

The frequentie on 13 cm is 2320.857 Mhz

Po=5 Watt underneed the antenne.

Antenne 2 x Quad gain 7,4 dBd, direction 100 and 280degrees.

Airdate of the beacon 3 juni 2010

Thank you all for the reports

Please reports to pe1ghg@veron.nl

73's John PE1GHG

Look olso to http://qrz.com/db/pi4emc association of the repeaters and beacons.

Members off the V.R.R. are, Cees - PA0CRB, Sjaak - PA0JCA, Henk, PA0HPV, Henk - PA0HTW, Wil - PA0WBS, Sjaak - PA1JVS, Theo - PA3AWJ, Edwin - PA3GVQ, John - PE1GHG, Erik - PE1NOJ, Bas - PH0BAS, Okko - PH2CV.

 

Donatie repeaters Rotterdam PI2RTD-PI3RTD-PI6RTDen de twee bakens PI7RTD (English version scroll down)

De Vereniging Repeaters Rotterdam (V.R.R.) heeft drie repeaters in beheer op het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam. Aan deze repeaters wordt regelmatig onderhoud gepleegd en er worden verbeteringen en uitbreidingen aangebracht, wat uiteraard kosten met zich mee brengt. Tevens is de locatie waar de repeaters staan niet gratis. Er moet huur, stroom en een verzekering worden betaald, wat jaarlijks zo'n 1000 euro kost van de verenigingskas.

Per 1 januari 2010 gaan de ATOF's (Aanvullende Toestemmingen Onbemand Frequentiegebruik) voor de huidige twee repeaters in goed overleg met het afdelingsbestuur en het HB van de VERON over naar de Vereniging Repeaters Rotterdam die inmiddels is opgericht. Dat is o.a. nodig omdat het HB van de VERON als beleid heeft dat men niet verantwoordelijk wil zijn voor de consequenties van onbemande stations. De Vereniging Repeaters Rotterdam is opgericht om de repeaters te kunnen behouden en zelfs uit te breiden. Helaas heeft dat wel tot gevolg dat het Agentschap Telecom ons hiervoor een rekening stuurt van € 146 per repeater.

De V.R.R.heeft op 6 mei 2010 de 23 cm repeater operationeel gemaakt, de bakens op 13 en 3 cm zijn nu ook qrv. Ook hiermee zijn kostenà € 146 per ATOF gemoeid. In totaal moet de V.R.R. dus € 730 opbrengen boven de normale huur-, stroom- en verzekeringskosten. De ATOF's voor de twee bakens worden gesponsord door een prominent lid van de microgolfgemeenschap, maar de kosten voor de ATOF's van de repeaters (€ 438,-) moeten door de V.R.R. worden opgebracht.

Donaties van de gebruikers om deze hoge kosten te dragen en de repeaters in de lucht te houden, zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer 1181.49.040 (IBAN NL12 RABO 0118 1490 40 BIC RABONL2U) t.n.v. Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR) te Zevenhuizen, onder vermelding van "donatie" en eventueel uw call of luisternummer.

Meer info later.

Best 73's John PE1GHG namens V.R.R.

DONATIONS FOR REPEATERS Rotterdam PI2RTD, PI3RTD and PI6RTD and the two beacons PI7RTD.


The Repeaters Association Rotterdam (V.R.R.) has three repeaters under its control, on the Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) in Rotterdam. The repeaters are regularly serviced, updated and expanded. There are costs associated with these activities, and there are also ongoing fixed costs. A rental charge is payable to the Erasmus MC and we pay electricity and insurance costs which amount in total to about € 1,000 a year, paid from the club account.

With effect from January 1st, 2010, the ATOF’s ( Supplementary Approval Unmanned Frequency Use) for the present two repeaters, in consultation with VERON Headquarters, were transferred to the Repeaters Association Rotterdam; this has already taken place. This became necessary because VERON HQ has a policy that they do not want responsibility for unmanned stations.

The Repeaters Association Rotterdam is liable for maintenance and any expansion of the repeaters.
Unfortunately the Telecom Agency charges € 146 for each repeater and beacon.

On May 6, 2010, the S.R.R. (V.R.R.) made the repeater on 23 cm operational. The beacons on 13 and 3 cm are olso qrv now. A beacon on 24 GHz will become available as soon as possible.

We also need to pay € 146 for each of these repeaters/beacons,(total € 730), in addition to the usual payment for rent, electricity and insurance. Two SAUFU (ATOF’s) for the beacons are being sponsored by a prominent member of the microwave community, but the costs for the SAUFU (ATOF’s) must be paid by the S.R.R., being € 438.

Donations from users to help cover these high costs and the maintenance of the repeaters would be very welcome. You can make a donation direct to our bankaccount number 1181.49.040 (iban nl12 RABO 0118 1490 40 bic rabonl2u) attn Repeaters Association Rotterdam (VRR), Zevenhuizen, mentioning “GIFT” and perhaps your call or radionumber.

Thanks for the translation, Sarah Newport & Michael ( G0POT )

More info later.

Best 73’s John PE1GHG, according the VRR

===================================

View from the roof direction W/SW

13cm antenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The frequentie on 3 cm is 10368.256 Mhz

Power is +/- 700 mWatt.

Antenne Slot omni dir gain 10 dBd

Beacons airdate 24 june 2010

 

View inside the beaconbox

 

 

13 cm antenne

 

 

 

free counters

End off line

 

Last modified: 2014-03-28 18:37:50, 12819 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2014 by QRZ.COM
Fri Apr 18 11:44:21 2014 UTC
CPU: 0.042 sec 44777 bytes mp