QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: l-Waters
ad: L-rfparts
ad: l-WarrenG
ad: l-innov
PY3DF Brazil flag Brazil

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 3459

 

Present QSL policy:

NOT a bureau member. If you need a QSL please post it with a SAE (Self Adressed Envelope). No IRC or $$ required.

Mi naskiĝis en la jaro 1961 kaj esperantiĝis en 1975. Dum multaj jaroj mi estis radioaŭskultanto de kurtondoj. Iam mi malkovris, ke meze de brodkast-stacioj estis ankaŭ amatoraj elsendoj, precipe kiam mi aŭskultis sur la bendo de 40m. En la fino de la sepdekaj jaroj, mi konatiĝis kun esperantisto-radioamatoro Vaske, PY3ACE, iama radionavigisto de flugkompanio. El postaj renkontiĝoj, naskiĝis en mi la ideo fariĝi radioamatoro. Mia unua voksigno estis PY3YUX en 1981. Tiutempe mi posedis nur 80/40m aparaton AM/CW, sed tio taŭgis por mezdistancaj kontaktoj. En la jaro 1982 mi fariĝis PY3DF post atingi pli altan radiokategorion. Ekde tiam, mi jam kontaktis multajn esperantajn staciojn. Mi ankaŭ partoprenas en la DXCC-programo, kun pli ol 300 landoj konfirmitaj. Ekde 1990, mi jam elsendis el dekoj da landoj, interalie [PY3DF operated from the following countries / já operou dos seguintes países]: 4X, 9A, 9H, A6, AP, BY, CN, CO/gasto, CT, CX, DL, DU, EA, EA6, EI, F, G, GM, HBØ, HB9, HL, HS, HVØ, I, JA, LU, LX, LY, OE, OK, ON, OZ, PA, SM, TA, TF, sed aparte interesa por mi estis elsendi dum Universalaj Kongresoj de Esperanto. Lastatempe, mi elsendis el [PY3DF operated also with the following special callsigns / operou os indicativos especiais] OL5ESP (Prago/1996), TM8E (Montpellier/1998), DFØESP (Berlino/1999), 4X85E (Tel-Avivo/2000), 9AØE (Zagrebo/2001), 8S6UEA (Gotenburgo/2003), LY9ØE (Vilno/2005), 8J1ESP (Jokohamo, 2007), TF3ESP (Rejkjaviko/2013). Regule mi sendas el MØESP/MXØESP (ILERA-Brita Sekcio, Londono) kaj ankaŭ GØOOS, GQØOOS, GOØOOS.En la jaro 1998 dum la UKE en Montpellier mi fariĝis Ĝenerala Sekretario de ILERA. Ofte mi partoprenas en esperantaj rondoj radioamatoraj ankaŭ pere de paket-radio kaj ECHOLINK. Bv. kontakti min por informoj pri ILERA-Internacia Ligo de Esperantistaj RAdioamatoroj.

 

Flag Counter

1678687 Last modified: 2015-02-08 12:40:13, 2312 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sat May 23 04:11:48 2015 UTC
CPU: 0.049 sec 42066 bytes mp