QRZ.COM
ad: elecraft
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 00:37:30 UTC 28 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: l-rl
SN0KDD Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA SP3POW

Email: Login required to view

Page managed by SP3AYA Lookups: 6516

 

SNØKDD

Krótkofalarski Dzień Dzieci i Młodzieży

4 stycznia 2015

 

Amateur Radio Kids Day

4th January 2015

 

Relacja z wydarzeń 5 styczna 2014 znajduje się na naszej stronie klubowej.

The relation of the events on January 5 is on our club's website.

 

Z okazji Amateur Radio Kids Day, czyli Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży czynna jest stacja Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW pracująca pod okolicznościowym znakiem SN0KDD.

Można było nas usłyszeć w dniach:

  • 27 grudnia 2012 do 7 stycznia 2013
  • 8 do 16 czerwca 2013
  • 23 grudnia 2013 do 5 stycznia 2014
  • 9 do 22 czerwca 2014
  • 20 grudnia 2014 do 4 stycznia 2015

Ostrow Amateur Radio Club SP3POW is using occasional sign SN0KDD because of The Amateur Radio Kids Day.

You could hear us:
From 27th December 2012 to 7th January 2013
From 8th to 16th June 2013

From 23rd to December 2013 to 5th January 2014
From 9th to 21th June 2014
From 20rd to December 2014 to 4th January 2015

Amateur Radio Kids Day to szczególna okazja aby zrobić coś dla dzieci w aspekcie naszego hobby. W tym dniu na całym świecie, na wszystkich pasmach będzie obecnych wielu młodych operatorów. Również takich którzy zapewne po raz pierwszy w życiu chwycą za mikrofon.

Najbliższa edycja Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży przypada w niedzielę 21 czerwca 2015r.

Zachęcamy wszystkie stacje indywidualne i klubowe do przyłączenia się do tej akcji na wszystkie możliwe sposoby. Kluby do zorganizowania specjalnego dnia dla dzieci u siebie, a krótkofalowców w całym kraju do wzmożonej uwagi i nawiązania jak największej liczby łączności z młodymi operatorami.

Pamiętajmy, że dla każdego młodego adepta biorącego udział w Amateur Radio Kids Day miłą pamiątką będzie kartka QSL za przeprowadzoną łączność, adresowana na klub - z indywidualnie dopisanym jego imieniem.

The Amateur Radio Kids Day is a special occasion to do something for children and what is connected by the way with our hobby. On this day we might hear a lot of young operators on every band. For some of them it might be a first contact with amateur radio.

Next edition of the Amateur Radio Kids Day is on Sunday, 21th June 2015.

We want to invite all individual radio stations and all amateur radio clubs to join this event. We encourage amateur radio clubs to organize a special event for children in their places. We also want to invite all radio amateurs to be in touch with us on this day and contact with young operators on every band.
For all children participating in the Amateur Radio Kids Day is a souvenir – QSL card addressed to a club and signed with his name.

 

Po więcej informacji o Krótkofalarskim Dniu Dzieci i Młodzieży zapraszamy na naszą stronę klubową.

O innych działaniach klubu, oraz istotne newsy przeczytacie na:

www.sp3pow.pl

For more info about the Amateur Radio Kids Day visit our webpage www.sp3pow.pl

 

 

W klubowym dziale DOWNLOAD zamieszczamy do pobrania wzór pamiątkowego dyplomu (w formatach PDF i JPG), który po wydrukowaniu i wpisaniu danych osobowych może stanowić pamiątkę i trofeum dla każdego młodego operatora po przeprowadzeniu amatorskiej łączności w ramach Krótkofalarskiego Dnia Dziecka.

Dyplom w formacie PDF można pobrać również ze strony www.pzk.org.pl.

 

There is an example of diploma in the download section (in the JPG and PDF format) which you can fill with the children’s data and print. This might be a great souvenir for all young operators reminding them about the Amateur Radio Kids Day.

1575308 Last modified: 2015-01-03 10:14:06, 8793 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
Grid Squared Award#4845
Granted: 2015-02-28 11:10:02

World Continents Award#2207
Granted: 2015-02-09 20:30:02

Endorsements:
  • Mixed Phone
  • 10 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sat Mar 28 00:37:30 2015 UTC
CPU: 0.050 sec 45121 bytes mp