QRZ.COM
ad: dxeng
Please login help/register
callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 20:18:59 UTC 24 Apr 2014 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-BCInc
ad: l-Waters
ad: l-innov
ad: l-AmericanRadio
ad: l-gcopper
ad: l-tentec
ad: l-rl
  QSL image for SN20SOT

SN20SOT Poland flag Poland

Login is required for additional detail.


[+] Mailing label


[-]

Lookups:   15092

Email: Login required to view QSL: SP1RKT ,BUREAU, DIRECT, LOTW

REGULAMIN DYPLOMU "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22).
Celem jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Do uzyskania dyplomu liczą się przeprowadzone w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r. łączności/nasłuchy ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22. Pasma i emisje dowolne.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.
Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności z tymi stacjami są następujące:
3Z20SOT (SP1PEA) - 5 pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5 pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5 pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5 pkt
łącznośc ze stacją klubowa 3Z20SOT - obowiązkowa.
Stacje indywidualne - członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przewidziano nagrody niespodzianki.
Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość punktów, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.
Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Zgłoszenia na dyplom
- w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
- w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (wraz ze znaczkami).
Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezpłatny. Papierowa wersja dyplomu, obejmująca koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.
Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.
Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, jednak bardzo mile widziane.
Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.

 

The 20th anniversary of the Radio Club (OT-22)

of the Polish Association of Amateur Radio (PZK).


To get special diploma you have to make QSO and grab 20 points with club and 
individual stations affiliated to OT-22. This action will take place from 10 
December to 31 December 2013. You can use different bands and emissions.

List of special activation stations belonging to the diploma, and the number 
of points awarded for establishing contact with these stations are as follows:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 points
SP20SOT (SP1YKO) - 5 points
SN20SOT (SP1KNM) - 5 points
HF20SOT (SP1KYB) - 5 points

QSO with station 3Z20SOT - required!

QSO with individual stations - members of Radio Club OT-22 - 1 point each.

We provides award surprises for stations who get the highest number of points 
for QSO with all stations OT-22.

SWL stations should make SWL giving at least 20 points, including required SWL 
with 3Z20SOT. 

Applications for diploma:

- to get diploma in electronic form please sent request and log to 
ot22pzk@wp.pl (for free)
- in paper form request with log should be sent to address: Środkowopomorski 
OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (diploma cost is 8 PLN - pay in 
postage stamps).

Form of logs is free. Log should include: your call sign, award points station 
call sign, date and time QSO, band, raport and type of emisson.

Please send logs to 31 January 2014. 

QSL Cards not required but always aprreciated!

We will distribute diplomas from 01 to 28 of February 2014. 

Please! Have fun and grab as many points as you can get! 


Individual stations - members of Radio Club OT-22 

LISTA CZŁONKÓW OT 22 PZK

OZ4FF           SP1ABZ           SP1ACM
SP1AEN           SP1AOL           SP1APZ           SP1BMM          SP1CNV
SP1CQZ           SP1DKT           SP1DMD           SP1DTQ          SP1ETT
SP1EVV           SP1F            SP1FJZ           SP1FQN          SP1GPI
SP1GZF           SP1GZL           SP1HTS           SP1II           SP1JJB
SP1JON           SP1JPH           SP1JVC           SP1JWY          SP1L
SP1LJZ           SP1MAB           SP1MAH           SP1MHZ          SP1MK
SP1MPW           SP1NKF           SP1NQF           SP1NQN          SP1NQV
SP1NY           SP1OJD           SP1OT            SP1RKD          SP1RKR
SP1RKT           SP1TJ           SP1UJI           SP1UJO          SP1UJU
SP2BG           SP2JVD           SP2LTW           SP9DTE          SP9UNJ
SQ1BVG           SQ1EIC           SQ1EIT           SQ1EIX          SQ1FTE
SQ1FYY           SQ1GPR           SQ1GU            SQ1K           SQ1KUK
SQ1LZZ           SQ1NDR           SQ1NT            SQ1OD           SQ1OHE
SQ1PQN           SQ1PRI           SQ1RER           SQ1RMM          SQ1TAP
SQ1TAT           SQ2CJ           SQ2LYC           SQ2MMB          SQ2NIA
SQ2NNX           SQ2PHG           SQ2PHI           SQ2RUS          SQ2SIN
SQ2T            SQ3BKH           SQ3KAZ           SQ6POB           

 

Operatorzy stacji okolicznościowej:

SP1GZF - Piotr

SP1NQN - Tadeusz

SP1RKT - Janusz

 

SQ2PHG - Hubert

SQ2PHI - Paweł

SQ1ROJ - Rafał

Last modified: 2013-12-18 19:17:59, 8822 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2014 by QRZ.COM
Thu Apr 24 20:18:59 2014 UTC
CPU: 0.045 sec 40638 bytes mp