QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: L-Geochron
ad: l-Waters
ad: l-innov
ad: l-gcopper
ad: l-rl
HF20SOT Poland flag Poland

alias for: SP1KYB


Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, DIRECT, LOTW

Email: Login required to view

Page managed by SP1F Lookups: 4629

 
         REGULAMIN DYPLOMU 
"20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22).
Celem jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego 
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Do uzyskania dyplomu liczą się przeprowadzone w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r. 
łączności/nasłuchy ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22. 
Pasma i emisje dowolne.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.
Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności 
z tymi stacjami są następujące:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5 pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5 pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5 pkt
Łącznośc ze stacją klubowa 3Z20SOT - obowiązkowa.

Stacje indywidualne - członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przewidziano 
nagrody niespodzianki.
Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość punktów, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie 
minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.
Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej 
liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. 
Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Zgłoszenia na dyplom
- w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
- w formie papierowej prosimy przesyłać na adres: 
Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (wraz ze znaczkami).
Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezpłatny. Papierowa wersja dyplomu, 
obejmująca koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu 
znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.
Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, 
datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.
Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, jednak bardzo mile widziane.
Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.
   The 20th anniversary of the Radio Club (OT-22)
  of the Polish Association of Amateur Radio (PZK)

To get special diploma you have to make QSO and grab 20 points with club and
individual stations affiliated to OT-22. This action will take place from 10
December to 31 December 2013. You can use different bands and emissions.
List of special activation stations belonging to the diploma, and the number
of points awarded for establishing contact with these stations are as follows:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5 points
SP20SOT (SP1YKO) - 5 points
SN20SOT (SP1KNM) - 5 points
HF20SOT (SP1KYB) - 5 points
QSO with station 3Z20SOT - required!

QSO with individual stations - members of Radio Club OT-22 - 1 point each.
We provides award surprises for stations who get the highest number of points
for QSO with all stations OT-22.
SWL stations should make SWL giving at least 20 points, including required SWL
with 3Z20SOT.
Applications for diploma:
- to get diploma in electronic form please sent request and log to
ot22pzk@wp.pl (for free)
- in paper form request with log should be sent to address: Środkowopomorski
OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin (diploma cost is 8 PLN - pay in
postage stamps).
Form of logs is free. Log should include: your call sign, award points station
call sign, date and time QSO, band, raport and type of emisson.
Please send logs to 31 January 2014.
QSL Cards not required but always aprreciated!
We will distribute diplomas from 01 to 28 of February 2014.
Please! Have fun and grab as many points as you can get!
OPERATORS OF HF20SOT
SP1F - ZIBI

SP1F - Zibi

SP1NZ - Vald, SO4AN (UA2AN) - Timo

Vald SP1NZ, Timo SO4AN (UA2AN)

SP1TJ - Marek

Marek

SP1F - Zibi, SO4AN (UA2AN) - Timo

Zibi SP1F, Timo SO4AN (UA2AN)

6398006 Last modified: 2015-07-16 00:33:35, 6590 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - HF20SOT

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri Oct 9 05:07:49 2015 UTC
CPU: 0.052 sec 55169 bytes mp