QRZ.COM
ad: elecraft
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 21:02:55 UTC 31 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-rl
ad: l-WarrenG
SP3OL Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 8926

 

 

Stacja radiowa SP3OL była aktywna w okresie od 4 do 12 stycznia 2014 roku jako stacja Organizatora "IV Konkursu Generalskiego" objętego patronatem honorowym ministra Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Celem Konkursu jest uczczenie pamięci gen. Kazimierza Raszewskiego - patrona Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. Oprócz rywalizacji uczestników o miano zwycięzcy i nagrody w jednej z sześciu grup klasyfikacyjnych, uczestnicy konkursu mogą ubiegać się również (lub tylko) o jedną z trzech wersji, w zależności od ilości zdobytych punktów okolicznościowego dyplomu. Regulamin obu części "IV Konkursu Generalskiego"jest dostępny tutaj.

 

Polish Amateur Radio Station SP3OL was active in the period from 4th to 12th January 2014 to celebrate the 95th anniversary of taking command of the 3rd Wielkopolska Cavalry Regiment and obtaining promotion to the rang of brigadier general by being an officer of the Wielkopolska Army General Kazimierz Raszewski. My station is the organizer’s station of the 4th General Competition organized to celebrate of the Patron's Day of General Kazimierz Raszewski 1st Secondary School in Poznań.
The rules. Ausschreibung.

Więcej informacji na temat tej imprezy jest na stronie organizatora tutaj.

More information about competition is on the organizer's website here.

119851 Last modified: 2014-02-14 17:28:53, 2875 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Tue Mar 31 21:02:55 2015 UTC
CPU: 0.048 sec 36688 bytes mp