QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-WarrenG
ad: l-Waters
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-rl
SP3OL Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 9052

 

 

Stacja radiowa SP3OL była aktywna w okresie od 4 do 12 stycznia 2014 roku jako stacja Organizatora "IV Konkursu Generalskiego" objętego patronatem honorowym ministra Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Celem Konkursu jest uczczenie pamięci gen. Kazimierza Raszewskiego - patrona Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. Oprócz rywalizacji uczestników o miano zwycięzcy i nagrody w jednej z sześciu grup klasyfikacyjnych, uczestnicy konkursu mogą ubiegać się również (lub tylko) o jedną z trzech wersji, w zależności od ilości zdobytych punktów okolicznościowego dyplomu. Regulamin obu części "IV Konkursu Generalskiego"jest dostępny tutaj.

 

Polish Amateur Radio Station SP3OL was active in the period from 4th to 12th January 2014 to celebrate the 95th anniversary of taking command of the 3rd Wielkopolska Cavalry Regiment and obtaining promotion to the rang of brigadier general by being an officer of the Wielkopolska Army General Kazimierz Raszewski. My station is the organizer’s station of the 4th General Competition organized to celebrate of the Patron's Day of General Kazimierz Raszewski 1st Secondary School in Poznań.
The rules. Ausschreibung.

Więcej informacji na temat tej imprezy jest na stronie organizatora tutaj.

More information about competition is on the organizer's website here.

119851 Last modified: 2014-02-14 17:28:53, 2875 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri May 29 02:33:10 2015 UTC
CPU: 0.044 sec 42326 bytes mp