QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
ad: L-rfparts
ad: l-rl
SP7PTM Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU

Page managed by SQ7OTA Lookups: 4354

 

Strona klubu SP7PTM tutaj

Siedziba klubu - I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim

 


Dyplom „ Powiat Tomaszowski ”

     W związku z dużą atrakcyjnością powiatu Tomaszowa Mazowieckiego pod względem krótkofalarskich obiektów terenowych, klub SP7PTM będzie wydawał specjalny dyplom za przeprowadzone łączności ze stacjami pracującymi z lokalnych zamków, parków i rezerwatów przyrody(SPFF) oraz gmin(PGA). Regulamin dostępny na stronie klubowej tutaj.


„ District Tomaszow ” diploma

     Because of high attractiveness  Tomaszow Mazowiecki district, SP7PTM club will be issuing special diploma regarding qsos with radio stations which work from local parks, reserves etc. Rules are available at club webpage here.


CERTIFICATE OF CLUB SP7PTM - 2013

In the 2013 there is special event - 110th anniversary of First High School located in Tomaszow Mazowiecki. Due to this fact Radio Amateurs School Club SP7PTM releases special Certificate.

Rules to achieve certificate :
- in the period 20.09. - 4.10.2013r., You have to make one QSO (or SWL listening) with club station SP7PTM and one QSO(or SWL listening) with one of the club member station listed below:
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Request data :
- Station callsign to be printed on certificate
- Name, Surname, (Club Name) of the operator
- log with QSOs
- e-mail address to which certificate will be send

Certificate will be send to e-maill address as PDF document. Certificate is free of charge.
Last day to make request for certificate is 31.10.2013r. To make request send above data to e-mail address: sp7ptm@gmail.com

Below example of certificate.


DYPLOM SP7PTM - 2013

Z okazji 110 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz., Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM będzie wydawał okolicznościowy Dyplom.

Warunki uzyskania dyplomu :
- w okresie 20.09. - 4.10.2013r., przeprowadzenie łączności / nasłuchu
/ ze stacją klubową SP7PTM oraz jedną z n/w stacji - członków Klubu :
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Wzór Zgłoszenia :
- Znak Stacji na który będzie wystawiony Dyplom
- Imię i Nazwisko / Nazwa Klubu / operatora stacji
- wyciąg z logu za przeprowadzone łączności
- e-mail na który ma być wysłany Dyplom.

Dyplom będzie wysłany na podany adres e-mail w formacie PDF. Dyplom jest bezpłatny.
Zgłoszenia do Dyplomu będą przyjmowane do dn. 31.10.2013r. na adres e-mail : sp7ptm@gmail.com

Poniżej wzór dyplomu.


 

free counters

852753 Last modified: 2014-04-28 06:29:29, 4658 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Tue May 26 05:55:09 2015 UTC
CPU: 0.042 sec 44205 bytes mp