QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 10:58:19 UTC 30 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-innov
ad: L-rfparts
ad: l-rl
ad: l-WarrenG
ad: l-Waters
ad: l-gcopper
SP7PTM Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU

Page managed by SQ7OTA Lookups: 4284

 

Strona klubu SP7PTM tutaj

Siedziba klubu - I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim

 


Dyplom „ Powiat Tomaszowski ”

     W związku z dużą atrakcyjnością powiatu Tomaszowa Mazowieckiego pod względem krótkofalarskich obiektów terenowych, klub SP7PTM będzie wydawał specjalny dyplom za przeprowadzone łączności ze stacjami pracującymi z lokalnych zamków, parków i rezerwatów przyrody(SPFF) oraz gmin(PGA). Regulamin dostępny na stronie klubowej tutaj.


„ District Tomaszow ” diploma

     Because of high attractiveness  Tomaszow Mazowiecki district, SP7PTM club will be issuing special diploma regarding qsos with radio stations which work from local parks, reserves etc. Rules are available at club webpage here.


CERTIFICATE OF CLUB SP7PTM - 2013

In the 2013 there is special event - 110th anniversary of First High School located in Tomaszow Mazowiecki. Due to this fact Radio Amateurs School Club SP7PTM releases special Certificate.

Rules to achieve certificate :
- in the period 20.09. - 4.10.2013r., You have to make one QSO (or SWL listening) with club station SP7PTM and one QSO(or SWL listening) with one of the club member station listed below:
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Request data :
- Station callsign to be printed on certificate
- Name, Surname, (Club Name) of the operator
- log with QSOs
- e-mail address to which certificate will be send

Certificate will be send to e-maill address as PDF document. Certificate is free of charge.
Last day to make request for certificate is 31.10.2013r. To make request send above data to e-mail address: sp7ptm@gmail.com

Below example of certificate.


DYPLOM SP7PTM - 2013

Z okazji 110 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz., Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM będzie wydawał okolicznościowy Dyplom.

Warunki uzyskania dyplomu :
- w okresie 20.09. - 4.10.2013r., przeprowadzenie łączności / nasłuchu
/ ze stacją klubową SP7PTM oraz jedną z n/w stacji - członków Klubu :
SP7HIW SP7ITS SP7JWT SP7SZW SP7OGP SP7OGR SQ7ACP SQ7BTY SQ7OTA SQ7RJH SP5EWX KD2EOH(ex SP7OGT)

Wzór Zgłoszenia :
- Znak Stacji na który będzie wystawiony Dyplom
- Imię i Nazwisko / Nazwa Klubu / operatora stacji
- wyciąg z logu za przeprowadzone łączności
- e-mail na który ma być wysłany Dyplom.

Dyplom będzie wysłany na podany adres e-mail w formacie PDF. Dyplom jest bezpłatny.
Zgłoszenia do Dyplomu będą przyjmowane do dn. 31.10.2013r. na adres e-mail : sp7ptm@gmail.com

Poniżej wzór dyplomu.


 

free counters

852753 Last modified: 2014-04-28 06:29:29, 4658 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Mon Mar 30 10:58:19 2015 UTC
CPU: 0.049 sec 39022 bytes mp