QRZ.COM
ad: dxeng
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-Waters
ad: l-rl
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: l-innov
ad: l-WarrenG
SQ7ACP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, DIRECT, LOTW, E-QSL.CC, HRDLOG.NET, QRZ.COM

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 7913

 

Polish Version

Kilka słów o mnie.................

Cześć, witam serdecznie na moim profilu :) w serwisie QRZ.COM

Mam na imię Artur, krótkofalarstwem interesuję się od 2008 roku. Pierwsze kroki w radiowym świecie stawiałem w 2009 roku po zdaniu egzaminu i otrzymaniu licencji krótkofalarskiej.
Pracuje na wszystkich dostępnych pasmach, najczęściej jednak można mnie spotkać kiedy pracuję na  SSB oraz emisjach cyfrowych, na CW nie pracuję [ jeszcze ;) ]

Jestem członkiem klubów:


EPC # 19020
EPC PL #102
DMC # 05663
CDG # 0881
BDM # 2966
30MDG # 5863


=====================================

W obecnej chwili pracuję na takim sprzęcie:

TRX : Kenwood TS 590s / ICOM 735 / Baofeng UV5R


ANTENNA HF: Windom FD4 (6 m nad gruntem) / Diamond X50 / 9 element Yagi 2m/70cm by DK7ZB


POWER HF: 100W / 5 - 30W Digi


DIGI INTERFACE: Made by SP3CHT

=====================================


QSL INFO

Bardzo proszę o przesyłanie kart QSL potwierdzających Naszą łączność jednym z  wygodnych dla Ciebie sposobów:

- via Biuro (preferuję tą metodę),
- directowo,
- LoTW,
- e-qsl.cc,

 

Łączności potwierdzam również na:

- log QRZ.com,
- log HRDLOG.net


Odpowiem na każdą otrzymaną kartę QSL.

Z wielką przyjemnością potwierdzę i wyślę papierowe karty dla nasłuchowców (SWL)

Jeśli chcesz wysłać do mnie kartę QSL directowo, proszę skontaktuj się ze mną poprzez  e-mail w celu uzyskania adresu.

 


Dziękuje, że zechciałeś poświęcić chwilkę na przeczytanie powyższych informacji.
Zapraszam ponownie

Do usłyszenia na paśmie !

 

 

                                                *********************************

 

 

English Version

A few words about me ..........

 

 

Hello hello welcome to my profile :) at QRZ.COM

Hi, my name is Arthur. 
The first steps in the radio world, I put the in 2008 after passing the exam and receiving amateur radio license on the 2009 .
I'm working on all available bands, but you can usually find me in SSB and digital mode, the CW doesen't not work
[More;)]

 


I am a member of the club:

EPC # 19020
EPC PL #102
DMC # 05663
CDG # 0881
BDM # 2966
30MDG # 5863


===============================


At the moment I'm working on this equipment:
 

TRX : Kenwood TS 590s / ICOM 735 / Baofeng UV5R


ANTENNA HF: Windom FD4 (6 m nad gruntem) / Diamond X-50 / 9 element Yagi 2m/70cm by DK7ZB


POWER HF: 100W / 5 - 30W Digi


DIGI INTERFACE: Made by SP3CHT

===============================


QSL info:

You're welcome to send QSL cards confirming our communications one of  convenient ways for you:

 

- via Bureau = I prefer this method
- Direct = SASE (Self Addressed Envelope)
- LoTW,
- e-qsl.cc,

 

I can also confirm QSOs on:
- log QRZ.com,
- log HRDLOG.net

 I will answer each received QSL card.


With great pleasure I confirm and send a paper card for SWL

 

If you want to send me a QSL card via direct please contact me mail to get the address.

I'm glad if you also will confirm our QSO link here in the logbook on QRZ.COM, or if you prefer to visit http://www.hrdlog.net
Thank you, that deigned to take a minute to read the above information.

 

 

To hear the band!

 

*********************************
 

*********************************


*********************************
 

This is my QSL Card

 

 

 

 

 

Polish Amateur Radio Union

 

Free counters!

 

 


1861235 Last modified: 2015-04-10 08:31:01, 10792 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
Grid Squared Award#1494
Granted: 2015-01-26 19:33:04

Endorsements:
  • Mixed Digital
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Fri May 29 08:34:18 2015 UTC
CPU: 0.051 sec 51988 bytes mp