QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 15:16:15 UTC 30 Oct 2014 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-WarrenG
ad: l-innov
ad: l-rl
ad: l-Waters
ad: l-tentec
ad: l-gcopper
SQ7ACP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, DIRECT, LOTW, E-QSL.CC, HRDLOG.NET, QRZ.COM

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 6238

Polish Version

Kilka słów o mnie.................

Cześć, witam serdecznie na moim profilu :) w serwisie QRZ.COM

Na imię mam Artur, mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim - to środkowa część polski, w lokatorze KO01am. Pierwsze kroki w radiowym świecie stawiałem w 2010 roku po zdaniu egzaminu i otrzymaniu licencji krótkofalarskiej.
Pracuje na wszystkich dostępnych pasmach, najczęściej jednak można mnie spotkać w emisji SSB oraz emisjach cyfrowych, na CW nie pracuję
[ jeszcze ;) ]

Jestem członkiem klubów:


EPC # 19020
EPC PL #102
DMC # 05663
CDG # 0881
BDM # 2966
30MDG # 5863


=====================================

W obecnej chwili pracuję na takim sprzęcie:

TRX : Yaesu FT 950 / ICOM 735 / Yaesu FT60E


ANTENNA HF: Windom FD4 (6 meters above the ground)


POWER HF: 100W / 5 - 30W Digi


DIGI INTERFACE: Made by SP3CHT

=====================================


QSL INFO

Bardzo proszę o przesyłanie kart QSL potwierdzających Naszą łączność jednym z  wygodnych dla Ciebie sposobów:

- via Biuro (preferuję tą metodę),
- directowo,
- LoTW,
- e-qsl.cc,

 

Łączności potwierdzam również na:

- log QRZ.com,
- log HRDLOG.net


Odpowiem na każdą otrzymaną kartę QSL.

Z wielką przyjemnością potwierdzę i wyślę papierowe karty dla nasłuchowców (SWL)

 


Dziękuje, że zechciałeś poświęcić chwilkę na przeczytanie powyższych informacji.
Zapraszam ponownie

Do usłyszenia na paśmie !

 

 

                                                *********************************

 

 

English Version

A few words about me ..........

 

 

Hello hello welcome to my profile :) at QRZ.COM

Hi, my name is Arthur. I live in Tomaszow Mazowiecki - is a central part of the Polish, in the locator KO01am.
The first steps in the radio world, I put the in 2009 after passing the exam and receiving amateur radio license.
I'm working on all available bands, but you can usually find me in SSB and digital mode, the CW doesen't not work
[More;)]

 


I am a member of the club:

EPC # 19020
EPC PL #102
DMC # 05663
CDG # 0881
BDM # 2966
30MDG # 5863


===============================


At the moment I'm working on this equipment:

TRX : Yaesu FT 950 / ICOM 735 / Yaesu FT60E


ANTENNA HF: Windom FD4 (6 meters above the ground)


POWER HF: 100W / 5 - 30W Digi


DIGI INTERFACE: Made by SP3CHT

===============================


QSL info:

You're welcome to send QSL cards confirming our communications one of  convenient ways for you:

 

- via Bureau = I prefer this method
- Direct = SASE (Self Addressed Envelope)
- LoTW,
- e-qsl.cc,

 

I can also confirm QSOs on:
- log QRZ.com,
- log HRDLOG.net

 I will answer each received QSL card.


With great pleasure I confirm and send a paper card for SWL


I'm glad if you also will confirm our link here in the logbook on QRZ.COM, or if you prefer to visit http://www.hrdlog.net
Thank you, that deigned to take a minute to read the above information.

 

 

To hear the band!

 

*********************************

My Yaesu FT 950*********************************
 

This is my QSL Card

 

 

 

 

 

Polish Amateur Radio Union

 

 

Free counters!

 
 

 
 

1283535 Last modified: 2014-09-22 08:22:33, 11312 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2014 by QRZ.COM
Thu Oct 30 15:16:15 2014 UTC
CPU: 0.051 sec 46587 bytes mp