QRZ.COM
Please login help/register callsign: password: secure login
Database News Forums Swapmeet Resources Contact
 01:46:39 UTC 28 Mar 2015 
Advanced Search Current Hot Callsigns XML Logbook Data QSL ListMaker Database Downloads DX Spotting Network Ham Club Database QSL Corner Top Web Contacts Expired Callsigns QRZ's 1993 FCC Database Daily Update Reports Just Added Callsigns Database Help Forum
Amateur Radio News General Announcements Special Events, Contests, etc. Hamfests and Conventions Silent Keys Headlines
Forums Home Discussions, Editorials, Talk Technical Forums Logging and Contesting RV and Mobile Help Forums
Ham Radio Gear for Sale Ham Made Gear General Merchandise Swapmeet Hot List Ham to Ham References Stolen Radios, Scams and Rip-offs
Site Menu... Practice Amateur Radio Exams Amateur Radio Study Guides Online License Renewals License Wall Certificates Commercial Ham Radio Links DX Country Atlas Grid Mapper Ham Radio Trivia Quiz Life Member Honor Roll
Help Desk, for accounts, lost passwords, etc. Add your callsign to QRZ Subscription Services Users Help Forum Frequently Asked Questions - FAQ QRZ en Espanol Privacy Statement Advertise with QRZ List of Current Advertisers About QRZ Donate to QRZ Contact us
ad: L-HROutlet
ad: l-assoc
ad: l-rl
ad: l-innov
ad: l-Waters
ad: l-WarrenG
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
SQ7NSN Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU 03, LOTW

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 25193

 

 

 

SPFF-034

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy

CHĘCINY-KIELCE LANDSCAPE PARK

Chęciny-Kielce Landscape Park is a protected area (Landscape Park) in south-central Poland, established in 1996, covering an area of 205.05 square kilometres (79.17 sq mi). The Park lies within Świętokrzyskie Voivodeship: in Jędrzejów County (Gmina Małogoszcz, Gmina Sobków) and Kielce County (Gmina Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny).

"...CHĘCIŃSKO - KIELECKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 3l.628,8 ha, w tym Park 20.505 ha i otulina 11.123.8 ha położony jest w południowo - zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami Łośną i Bobrzą. Obejmuje obszary charakteryzujące się pięknem rozległych dolin, otoczonych odkrytymi grzbietami górskimi. Park został utworzony na obszarze, który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych i to w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej - występują tu skały prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Park nazywany jest w związku z tym "rajem dla geologów". Olbrzymie walory w zakresie przyrody nieożywionej, zadecydowały o ustanowieniu tu aż 8 geologicznych rezerwatów przyrody. Obok wartości geologicznych na obszarze Parku występuje duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin. Wśród siedlisk leśnych ochronie podlegają płaty "świetlistej dąbrowy" w jedynym leśnym rezerwacie przyrody "Milechowy". Dziesiąty ustanowiony na terenie Parku rezerwat "Karczówka" łączy w sobie wartości krajobrazowe, przyrodnicze i geologiczne. Wszystkie rezerwaty podlegają ochronie częściowej..." (M. Cukierska. 1999. Str. 30.)

More information ;http://www.awards.pzk.org.pl/html/Flora_SP.htm

 

FOTO SPFF-034 :

 

Thank you for looking

Good luck and good DX 73's

 


free counters

1723566 Last modified: 2015-02-23 09:25:01, 6374 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Currently updating logbook display.
ad: giga-db
Copyright © 2015 by QRZ.COM
Sat Mar 28 01:46:39 2015 UTC
CPU: 0.043 sec 40811 bytes mp