QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
SP7PPT Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 554

 

Rozliczenie mini zawodów klubu SP7PPT

W naszym konkursie wziło udział 244 korespondentów z 18 krajów.

Kubki klubowe otrzymują:

OK1KM
OK1ZCF
OM7OM
RU6YJ
SP3QFV
SP4BPH
SP6EIY
SP7ITS
SP7JWT
SP9EUH
SQ6PZW
SQ7NM
UR3CFC
UY5UY

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom prześłemy przez biuro karty QSL.
Kubki dla zwycięzców wraz z kartami QSL zostaną wysłane pocztą na adresy pocztowe ze strony QRZ.com.
Jeżeli chcesz otrzymać kubek na inny adres, to prosimy o kontakt via email.

Dziękujemy za spotkanie w eterze!

Piotr SQ7KHZ        Bogdan SP7DRV      Piotr SQ7FJB

Settlement SP7PPT club competition

In our competition was attended by 244 correspondents in 18 countries.

Cups club receive:

OK1KM
OK1ZCF
OM7OM
RU6YJ
SP3QFV
SP4BPH
SP6EIY
SP7ITS
SP7JWT
SP9EUH
SQ6PZW
SQ7NM
UR3CFC
UY5UY

Congratulations!


All participants will be sent bureau QSL cards.
Cups for winners with QSL cards will be sent by mail to the postal addresses from QRZ.com.
If you want a cup to a different address, please contact us via email.

Thank you for meeting in the air!

Piotr SQ7KHZ        Bogdan SP7DRV      Piotr SQ7FJB

 

 

Lista członków Klubu: List of members of the Club:

SP7TEC
SP7DRU
SP7DRV
SP7GTA
SP7HNP
SP7GTA
SP7RN
SP8MTA
SQ2LYQ
SQ7FJB
SQ7KHZ
SQ7NNI
SQ7OBA

 

 

6173104 Last modified: 2015-07-16 00:21:17, 3635 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP7PPT

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue Mar 28 15:52:35 2017 UTC
CPU: 0.095 sec 61179 bytes mp