QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
3Z100F Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via: SP5NZA BURO,DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SP5NZA Lookups: 4733

 

Flag Counter

 

Okolicznosciowa stacja 3Z100F pracuje dla upamietnienia 100-lecia Objawień  Matki  Bożej w Fatimie.Objawienia te mialy  miejsce 13 dnia każdego miesiąca maja,czerwca,lipca,sierpnia,wrzesnia i pazdziernika roku 1917-go. Wtedy  tez zostały przekazane 3 tajemnice. Wiecej informacji jest na stronie:  http://www.fatima.pl   fotografie  natomiast na stronie:  http://www.fatimaphotos.com

The call 3Z100F celebrating 100th Anniversary of the Fatima Apparitions. Date of revelations and Secrets of Fatima are: 13 may,13 june,13 july,13 august,13 september & 13 october 1917.

More info see: http://www.americaneedsfatima.org   foto see: http://www.fatimaphfotos.com 

Activity will be from 01 may 2017 until 31 dec 2017.

Paper QSL card will be sent via bureau.Also QSO's will be CFM  by e-QSL service. QSL manager is SP5NZA.

Regulamin dyplomu "FATIMA 100"
1.W celu uzyskania dyplomu z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich należy w okresie 
   od 01.05.2017r. do 31.10.2017r. uzyskać łącznie 100 punktów.
2.Dyplom jest dostępny dla wszystkich OM i SWL
3.Liczą się QSO/SWL ze stacjami okolicznościowymi: 3Z100F, HF100F, SN100F, SP100F.
4.Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI. 
  Mogą one być powtarzane z daną stacją na innym paśmie lub innym rodzajem emisji.
  Łączności można powtarzac również 13 dnia każdego miesiąca od maja do pazdziernika
   i wtedy punkty liczą się podwójnie.
5.Punktacja dla stacji europejskich 1 QSO = 10 pkt.
   stacje spoza Europy 1 QSO = 20 pkt.
6.Do dyplomu zaliczane są też łączności zrobione w czasie zawodów.
7.Dyplom wydawany jest bezpłatnie, tylko w formie elektronicznej.
8.Karty QSL nie są wymagane.
9.Zgłoszenia na dyplom w formatach: txt, adif, xls lub doc należy wysyłac na adres:
   fatima.award.100@gmail.com najpózniej do 31 stycznia 2018 r.
10.Dyplomy będą numerowane wg kolejności zgłoszeń
  Komisja dyplomowa: Edward SP5CGN, Jerzy SP5NZA, Jerzy SP5SSB, Mariusz SQ5M.

Rules the "FATIMA 100" Award
Participation: The award is open to all OM and SWL.
Timeframe: From May 1st to October 31st 2017.
Band: All HF bands from 10 to 160 m.
Mode: CW, Digital, SSB
Scores: To qualify for "Fatima 100 Award" you must make at least 100 points 
               with the event station's 3Z100F, HF100F, SN100F, SP100F.
               Contacts are count on different the modes and bands.
QSO  EU stn's count 10 points
QSO  DX stn's count 20 points
QSO in activity day's: May 13, June 13, July 13, August 13, September 13 and October 13   give double points 
          and can be duplicate.
QSO made in contests can be counted.
The Award will be transmitted in electronic version (free) and requests must be made before January 31st 2018.
Send application via e-mail to: fatima.award.100@gmail.com
QSL cards are not necessary, only an extract from the log.
Diploma will be issued with a separate numbering.
Your request should be sent no later than January 31, 2018
Award's team: Edward SP5CGN, Jerzy SP5NZA, Jerzy SP5SSB, Mariusz SQ5M

8275043 Last modified: 2017-08-15 21:37:01, 4572 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 16 17:31:58 2018 UTC
CPU: 0.055 sec 60139 bytes mp