QRZ.COM
ad: GreatLakes-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
EA3XL Spain flag Spain

Login is required for additional detail.

QSL: EQSL.CC, BURO (URE) , LOTW and DIREC

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 6042

 

 

Hola!! 

La meva afició va començar als 13 anys, autoconstruint un transceptor de 27mhz, i no l'he deixat mai. Per motius familiars vaig ser uns anys en QRT (1999-2007), però sempre esperant tornar a operar. Ara torno a estar actiu. M'agrada tot el referent a la RÀDIO; en especial el DX, trastejar i concursos. En aquests moments estic molt interessat en el DX i el QRP.

 La confirmació de QSL, per ordre de preferència: 
   1  eQSL.cc 
   2  BURO (URE) 
   3  LOTW 
   4  QSL directa 
   *** Els SWL  només per les dues primeres maneres. NO directa.

QSL informació: Si veus que trigo molt de temps a respondre la teva  QSLenviem un missatge al meu correu electrònic (ea3xl@hotmail.com)Gràcies !

Ens trobem en l'aire. 73!!!.

 

Hola!!

Mi afición empezó a los 13 años, autoconstruyendo un transceptor de 27mhz, y no la he dejado nunca. Por motivos familiares estuve unos años en QRT (1999-2007), pero siempre esperando volver a operar. Ahora vuelvo a estar activo. Me gusta todo lo referente a la RADIO, en especial el DX, cacharreo y concursos. En estos momentos estoy muy interesado en el DX y en QRP.

QSL de confirmación, por orden de preferencia: 
   1  eQSL.cc 
   2  BURO (URE) 
   3  LOTW 
   4  QSL directa 
   *** Los SWL  sólo para los primeros dos modos. NO directa.

QSL información: Si ves que tardo mucho tiempo en responder tu targeta QSL, enviame un mensage a mi correo electrónico (ea3xl@hotmail.com ). Grácias !

Nos vemos en el aire. 73!!!.

 

Hi!!

My interest began at age 13, self-constructed 27mhz transceiver, and I have not stopped ever. For family reasons I was a few years in QRT (1999-2007), but always hoping to return to work. Now back to being active. I like everything about RADIO, especially the DX, homebuilding and contests. Right now I am very interested in the DX and QRP.

QSL confirmation, in order of preference: 
  1  eQSL.cc 
  2  BURO  (URE) 
  3  LOTW 
  4  QSL direct
  *** SWL  for only the first two modes. NO direct.

QSL information: If you see It take long to answer your QSL card, send a message to my email (ea3xl@hotmail.com). Thank you !

See you on the air. 73!!!

script tags are not allowed.

 

Antennas (160m. to 70cm.)

 

The next generation

 

My QTH

 

7387949 Last modified: 2016-06-16 17:57:03, 8058 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - EA3XL

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sun Jul 23 12:47:32 2017 UTC
CPU: 0.048 sec 65675 bytes mp