QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: K3QNTad-1
ad: L-rfparts
HF100BL Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SP9KRJ

Email: Login required to view

Page managed by SP9NSY Lookups: 9049

 

WORLD WAR I-BATTLE of LIMANOWA

                1914 - 2014

      HF100BL

Occasional station ended its activities!

2811 QSO logged 83 countries

December  31- promoted activity period !  

 

  You can to obtain a diploma see below:

Diploma winners list will be published  here: http://www.sp9krj.pl/articles.php?article_id=30

A list of stations that we need e-mail addresses
to send the diploma:  http://www.sp9krj.pl/articles.php?article_id=31

The organizers would like to thank all the participants!

 

DX QSO of HF100BL

Home page:http://www.sp9krj.pl/news.php

QSL inf. via SP9KRJ

QSL via Bureau or LOTW

The County no. Li- 01

Operating Modes: CW, SSB, FM, PSK, RTTY

The polish amateur Radio Club station SP9KRJ will be active of December 6 to December 31 2014, as special event station HF100BL, for the one hundred anniversary of the Battle of Limanowa, during World War I in 1914.

On this occasion special QSL will be distributed. Sure you check this page!

 

(Akcja przy wspólpracy z Urzędem Miasta Limanowa)

To all visitors we want to wish a Very Merry Christmas and Happy New Year

News:    

Anniversary celebrations terminated...

Official celebrations: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/12104/jabloniec-214-uroczystosc-uwieczniona-na-filmach.html   (with regional music- video2_ time line 1:46;00)

All: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5518/0/1-lecie-bitwy-pod-limanowa.html

Hungarian military paradehttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jrIeIFVxMjw

Reconstruction of the battle - photo:   http://limanowa.in/wydarzenia/news;rekonstrukcja-bitwy-pod-limanowa-zobacz-zdjecia,20007.html

Video:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WQb4eYQ-dnY 

 

"WORLD WAR I-BATTLE of LIMANOWA " -AWARD

Conditions for obtaining the diploma:

Station that will do a second QSO with HF100BL on December 14 or December 31 2014, deserve to participate diploma "World War I-Battle of Limanowa"

Do not send notifications
Only in the absence of an address on the Internet
The award committee will review the QSO in their log HF100BL.

Uwaga: Stacja która zrobi powtórne QSO z HF100BL w dniu 14 grudnia lub 31 grudnia 2014, zdobędzie dyplom udzialu."World War I -Battle of Limanowa"

Nie wysyłąć zgłoszeń!

Jedynie w przypadku braku adresu w internecie.

Komisja dyplomowa dokona weryfikacji na podstawie własnych logów HF100BL.  

December 31 -the last day of the activity

Внимание!
Кто будет повторять QSO  14 или 31 декабря, получат диплом

Yсловия  диплома:
второе QSO только  14 или 31 декабря
 

Вам не нужно отправлять журналы
Проверка  журналов hf100bl
hf100bl комитет находит ваш адрес в Интернете

History:

Links:

PL>

http://limanowa.in/wydarzenia/news;setna-rocznica-bitwy-limanowskiej-zobacz-program-obchodow,19938.html

http://www.limanowa.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=367:bitwa-pod-limanowa&catid=91&Itemid=480

Relacja korespondenta wojennego

http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=171&t=7184

http://www.youtube.com/watch?v=Nx802ccS_U8

English>

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Limanowa

German>

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Limanowa–Lapanow

Hungarian>

http://hu.wikipedia.org/wiki/Limanowai_csata

http://www.fehervarihuszarok.hu/limanova.html

http://csaladhalo.hu/cikk/tortenetek/limanowa-ahol-edesapa-elesett

RU>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карпатская_операция

The Battle of Limanowa took place from 1 December to 13 December 1914, between the Austro-Hungarian Army and the Russian Army near the town of Limanowa (40 kilometres (25 mi) south-east of Kraków).

The Austro-Hungarian high command had assumed that the German success would weaken Russian forces in the north and that the Galician front would remain quiet. Both these assumptions were incorrect.

Though the Habsburg 2nd army offensive opened on 16 November and met early success, the Russians proved stronger than expected and their 4th Army yielded little ground. Meanwhile, further south the Russian 2nd Army advanced across the San river and moved into the Tarnów area by 20 November. Further north, the Habsburg 4th Army, supported by the 47th German Reserve Division, moved onto the offensive in the last days of November.

Major battle took place on December 12th at the hill Jabloniec.In fierce battles around the towns of Limanowa, theRussian 3rd Army was beaten and forced to retreat east, ending its opportunity to reach Kraków. To avoid being surrounded, the Russian 8th Army also had to retreat, stopping its advance toward the Hungarian plains.

Bitwa  Limanowska:

Bitwa pod Limanową, zwana również w szerszym kontekście operacją Limanowsko-Łapanowską, związana jest z początkową fazą I Wojny Światowej, z walkami toczonymi na przełomie listopada i grudnia 1914r. Była jednym ze strategicznych działań militarnych na Wschodnim Froncie, pomiędzy wojskami Cesarstwa Austro – Węgierskiego i Cesarstwa Niemieckiego, a armią Cesarstwa Rosyjskiego. W krwawych bojach starło się ze sobą 80 tysięcy żołnierzy państw sprzymierzonych ze 120 - tysięczną 3. Armią Rosyjską. W bojach tych brały również udział Polskie Legiony Józefa Piłsudskiego.

Wojska austro – węgierskie w Galicji, czyli w części ziem polskich, będących wówczas w granicach Cesarstwa Austro – Węgierskiego, od początku trwania wojny doznawały ciągłych klęsk, cofając się przed Rosjanami w kierunku zachodnim i tracąc w ciągu trzech miesięcy ok. 6/7 terytorium tej krainy. W połowie listopada 1914 r. wojska rosyjskie stanęły na przedpolu twierdzy Kraków, zaś w Karpatach doszły do Limanowej. Rosyjski „walec parowy” zmierzał do opanowania przełączy karpackich, Bramy Morawskiej oraz zdobycia uprzemysłowionego regionu Śląska i Czech.
 


 Przełamanie frontu nastąpiło 12 grudnia 1914 r. Szczególnie sławnym stał się bój oddziału spieszonych huzarów węgierskich o ufortyfikowane wzgórze Jabłoniec, które znajdowało się w rękach Rosjan. Zginął wtedy płk. Othmar Mühr, któremu cesarz austriacki Franciszek Józef I nadał przydomek „von Limanowa”. Takie odznaczenie otrzymał również dowodzący głównym uderzeniem gen. Józef Roth. Bitwa pod Limanową była pierwszym istotnym zwycięstwem wojsk austro-węgierskich przy nieznacznym wsparciu niemieckim (47. Dywizji Piechoty). Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w całym cesarskie i podniosło ono morale jego armii.  
 
W Budapeszcie jeden z placów otrzymał nazwę „Limanowa” (zachowała się do dnia dzisiejszego). Zwycięstwo pod Limanową pozwoliło na przeniesienie linii frontu ok. 60 km w kierunku wschodnim, przełamaną dopiero w maju 1915 r. w również słynnej bitwie pod Gorlicami.
Pamiątką tych walk jest ok. 100 cmentarzy żołnierskich w Małopolsce, na których leży ponad 11 tys. żołnierzy. Jeden z najbardziej znanych znajduje się w Limanowej na wzgórzu Jabłoniec.
 
ZNACZENIE BITWY POD LIMANOWĄ

W Bitwie pod Limanową wzięło udział ok. 210 tysięcy żołnierzy – w tym ok. 120 tys. po stronie rosyjskiej i ok. 90 tys. po stronie państw sprzymierzonych. Dodać należy ok. 2 tys. to oddział Legionów Józefa Piłsudskiego. Na  cmentarzach wojennych spoczywa ok. 11 tys. żołnierzy poległych w operacji limanowsko-łapanowskiej. Natomiast  rannych zostało ok. 60 tys.) W tej wielkiej operacji tylko po stronie sprzymierzonych biło się 56 różnych formacji wojskowych.
Walki przyniosły również ogromne straty materialne. Wiele wsi zostało spalonych (m.in. Leszczyna, Rajbrot). Ludność szukając schronienia uciekała na zachód, głównie do Czech. Pozostali chowali się po lasach. Pola uprawne i zasiane zboża zostały zniszczone pracami fortyfikacyjnymi i działaniami bojowymi. Ludność miejscowa odczuła to dopiero w roku następnym. Dodatkowo wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni byli na froncie.Zniszczone zostały drogi, linia kolejowa. Szczególnie dotkliwe były rekwizycje bydła, koni, paszy dla koni – dla przykładu w Leszczynie z ok. 700 koni zostało 14, w Jakubkowicach ze 150 – 15. Normalnym zjawiskiem była grabież dobytku, sklepów, gwałty i mordy na ludności cywilnej – tu szczególnym przykładem jest postać błogosławionej Karoliny Kózkówny, zamordowanej przez żołnierza rosyjskiego we wsi Wał - Ruda.

Znaczenie bitwy limanowskiej dla mieszkańców Limanowej i okolic miał charakter zarówno narodowy, jak i religijny. Wyrazem tego jest funkcjonująca po dzień dzisiejszy legenda o interwencji cudownej piety Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej, która podczas bitwy limanowskiej miała osłonić miasto swoim płaszczem, przed ostrzałem. Wznoszony wówczas nowy kościół parafialny z niedokończoną wieżą był celem dla rosyjskich artylerzystów. Działa rosyjskie ustawiono na Golcowie w kierunku kościoła. Choć spłonęły plebańskie stajnie i kilkanaście zabudowań mieszczańskich, sam kościół pozostał nietknięty. Po przegranej bitwie jeńcy rosyjscy biorący udział w ostrzelaniu kościoła twierdzili, że w świątynię nie mogli trafić, gdyż jakaś panienka zasłoniła go płaszczem i kierowała kulami, które mijały cel.

Bitwa pod Limanową stała się wydarzeniem szeroko komentowanym w monarchii austro-węgierskiej – nazwę „Limanowa”  nadano ulicy w Budapeszcie, taki przydomek cesarz Franciszek Józef dodał do nazwiska głównodowodzącemu ofensywą – gen. Rothowi i poległemu na Jabłońcu dowódcy huzarów węgierskich – Muhrowi. Nazwa „Limanowa” trafiła też na strony najpoczytniejszej książki o czasach I wojny światowej – „Przygody dobrego wojaka Szwejka” – Jarosława Haszka.

                                   Site is updted..............

6169769 Last modified: 2015-07-16 00:21:03, 22544 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sat Nov 18 19:36:56 2017 UTC
CPU: 0.064 sec 78538 bytes mp