QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
ad: K3QNTad-1
HF2013TATO Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OR DIRECT

Email: Login required to view

Page managed by SQ3BKH Lookups: 5385

 

GDZIE JEST TATA. . . . .

Klub Krótkofalarski SP3YAC przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej organizuje akcją krótkofalarską poświęconą wszystkim ojcom świata HF2013TATO stacja będzie pracowała od dnia 01-30.04.2013r. Akcja ma na celu naświetlenie problemów ojców dzieci, którzy zapominają o swoich pociechach.

SP3YAC amateur radio club at the Aero Club organizes Earth Pila krótkofalarską campaign dedicated to all the fathers in the world HF2013TATO station will operate from 01-30.04.2013r. The aim is to highlight the problems of fathers of children who forget their consolations.

SP3YAC Amateur Radio Club an der Aero Club organisiert Erde Pila krótkofalarską Kampagne gewidmet all den Vätern in der Welt HF2013TATO Station wird ab dem 01-30.04.2013r betreiben. Ziel ist es, die Probleme der Väter von Kindern, die ihre Tröstungen Vergessen markieren.

SP3YAC club de radioaficionados en el Aero Club organiza la Tierra Pila campaña krótkofalarską dedicado a todos los padres en la estación mundo HF2013TATO operará desde 01-30.04.2013r. El objetivo es poner de relieve los problemas de los padres de los niños que olvidan sus consuelos.

Rola ojca w rodzinie
W obecnych czasach rola ojca w rodzinie bywa niedoceniana, wręcz bagatelizowana. A obecność mężczyzny jest dziecku niezwykle potrzebna. Stanowi ważny element wspomagający harmonijny rozwój chłopców i dziewczynek. Jeśli dziecko wychowywane jest przez samotną matkę, to rolę męskiego wzoru może pełnić dziadek, wujek, starszy brat (oczywiście nie zastąpią oni ojca w sposób doskonały). Ważne, aby byli dostępni i obecni. W przypadku rozbicia rodziny sąd najczęściej przyznaje prawo do pełnej opieki nad dzieckiem matce. Natomiast ojciec pozostaje na uboczu i może jedynie czasami odwiedzać swojego potomka. W wielu przypadkach jest to decyzja uzasadniona i konieczna (choćby z uwagi na bezpieczeństwo dziecka). Są jednak takie sytuacje, w których odizolowanie ojca jest ogromną krzywdą wyrządzoną dziecku, tym bardziej, że matka może utrudniać lub uniemożliwiać te kontakty. Po pewnym czasie więź między tatą a dzieckiem zanika. Pozostają tylko głębokie wewnętrzne "zranienia 

6143323 Last modified: 2015-07-16 00:18:43, 4328 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sun Oct 22 21:20:03 2017 UTC
CPU: 0.050 sec 60871 bytes mp