QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-gcopper
ad: l-assoc
ad: L-rfparts
HF79TG Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP5PPK

Page managed by SQ5FLP Lookups: 1143

 

Special Event Station SP5PPK CLUB

Praca pod znakiem okolicznościowym HF79TG
od 10 maja do 30 września 2017
jako kontynuacja HF77TG z 2015 roku .

 

 

18 maja 2017 roku mija 79 lat od historycznego przelotu gen. Tadeusz Góry
 z Szybowiska w Bezmiechowej do Solnecznik Małych na terenie Litwy.

Lot ten odbył się na szybowcu PWS-101 „Rekin”.

Długość lotu wynosiła 577,8km.

 Za ten wyczyn, 7 stycznia 1939 roku, gen. Tadeusz Góra został odznaczony prestiżowym Medalem Lilienthala. Warto też wspomnieć, że pierwszym pilotem szybowcowym w historii odznaczonym tym medalem był właśnie

gen. Tadeusz Góra.

Z okazji 79 rocznicy przelotu postanowiliśmy uruchomić stację okolicznościową o znaku HF79TG.

Stacja będzie nadawać  z lotniska Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej Górnej na wszystkich pasmach KF od 11 do 23 maja 2017 r.
a następnie do 30 września 2017 r. z innych lokalizacji.

Serdecznie zapraszamy do łaczności.

Klub SP5PPK,

73!

QSL manager: SP5PPK,
cards OK via the bureau 37.
QSL manager mail to : sq5flp@gmail.com

www.sp5ppk.waw.pl

 

 

 

 

May 18, 2017 year marks 79 years since the historic flight
gen. Tadeusz Góra from  Gliding Bezmiechowa to Solneczniki Małe in Lithuania.
The flight took place on the glider PWS - 101 called "Shark " . The length of the flight was 577,8km.

For this flight, January 7, 1939  year, gen. Tadeusz Góra was awarded the prestigious Medal of Lilienthal . It is worth mentioning that the first glider pilot in history to be awarded with this medal was

gen. Tadeusz Góra.

On the occasion of 79 anniversary of this flight, we decided to organize a radiostation, callsign HF79TG.

The radiostation will operate on all HF bands from 11 to 30 September  2017 year.
Welcome to the communications,
SP5PPK Club,
73!

QSL manager: SP5PPK,
cards OK via the bureau 37.
QSL manager mail to : sq5flp@gmail.com

www.sp5ppk.waw.pl

8096831 Last modified: 2017-05-15 07:37:17, 6028 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - HF79TG

This callsign does not participate in the QRZ Logbook

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri May 26 07:29:22 2017 UTC
CPU: 0.087 sec 63925 bytes mp