QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
HG500E Hungary flag Hungary

Login is required for additional detail.

Page managed by HA5MA Lookups: 11998

 

Activity for Memory of Martin Luther and the Reformation

 

On the occasion of 500th anniversary of Reformation and for memory of Martin Luther special amateur radio activity between October 1st and October 31st, 2017 is organized by the Hungarian Radioamateur Society (MRASZ) and the Debrecen based Radio and Leisure Club.

Special event stations with prefixes HA500 and HG500 are active during this period. Based on contacts with these stations online certificate can be downloaded.

Detailed description can be found here http://www.radiosklub.hu/hg500ref/diploma.html

Log & Award: http://www.radiosklub.hu/hg500ref/online-log.html

Participating special event stations: see below


QSL cards (bureau and direct) will be handled by the Hungarian QSL bureau of MRASZ society.

Logs will be uploaded to eQSL.cc and the LoTW after the activity period.

 
HA500M HG500L
HG500A HG500U
HA500R HG500T
HA500T HG500H
HG500I HG500E
HG500N HG500R
   
HG500REF HG500PRO

Luther Márton Diploma

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton emlékére a MRASZ aktivitást szervez 2017. október 01 és október 31 között. Ebben az időszakban alkalmi állomások működnek HA500 és HG500 prefix-szel, Az állomásokkal létesített kapcsolatok alapján online diploma kérelmezhető.

A diplomakiírás a http://www.radiosklub.hu/hg500ref/diploma.html oldalon olvasható.

Log & Award: http://www.radiosklub.hu/hg500ref/online-log.html

Az aktivitásban részt vevő hívójelek: lásd fent

A QSL lapokat a MRASZ qsl-irodján keresztül kezeljük.

Az összeköttetések adatai az aktivitást követően feltöltésre kerülnek az eQSL.cc-re és az LotW-re.

 

Martin Luther Diplom

Zum 500. Jahrestag der Reformation durch Martin Luther aktiviert der MRASZ vom 1. bis 31. Oktober 2017 Sonderstationen. Sie arbeiten während dieser Zeit mit HA500 und HG500 Präfixen. Für Verbindungen mit diesen Sonderstationen kann ein Online-Diplom beantragt werden.

Die Ausschreibung ist hier zu lesen http://www.radiosklub.hu/hg500ref/diploma.html

Log & Award: http://www.radiosklub.hu/hg500ref/online-log.html

Liste der Sonderstationen: siehe oben


QSL-Karten (direkt und Büro-QSL) gehen über das MRASZ QSL-Büro!

Alle Logs werden nach dieser Aktivität auf eQSL.cc und LotW hochgeladen.

 

Диплом Мартин Лютер

Дни активности, посвященные памяти „Мартин Лютер и Реформация”.

Союз Венгерских Радиолюбителей, и Дебреценский клуб радиолюбителей в память о Мартине Лютере проводят
дни активности с 01.10 по 31.10.2017 Во время дней активности работают станции с префиксами HA500 и HG500.
Для получении диплома необходимо провести связи с такими станциями.

Положение о дипломе указано на сайте http://www.radiosklub.hu/hg500ref/diploma.html

Log & Award: http://www.radiosklub.hu/hg500ref/online-log.html

QSL карточки для этих станций (bureau или direct) отправляются через бюро MRASZ. 

После окончания дней активности связи будут загружены на сайты eQSL.cc и LoTW.

 

8373938 Last modified: 2017-10-07 13:22:55, 5824 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Feb 21 01:39:56 2018 UTC
CPU: 0.051 sec 61985 bytes mp