QRZ.COM
ad: M2Ant-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
OK1AYR Czech Republic flag Czech Republic

Login is required for additional detail.

QSL: QSL via www.eQSL.cc (AG) prefered, OR DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 5794

 

      www.ok1ayr.cz

 

Jmenuji se Jan Vanický,

radioamaterskou činností se zabývám od roku 1974 kdy jsem složil zkoušky jako OL5ARQ, později OK1AYR do součastnosti.V současné době pracuji na KV a na UHF pásmech v závodech. Kolem roku 1999 jsem se podílel na rozvoji paketové sítě s Romanem OK1HGL. Jako jediní jsme zprovoznily spoje v pásmu 23 cm. Většina TRXů na 23 cm se vyrábělo pro radioamatéry do Chorvatska. Od roku 1989 do roku 1994 jsem pracoval jako hasič, nejdříve ve Škoda Auto Kvasiny potom od roku 1994 na profesionálním útvarů HZS v Rychnově n.Kn. do roku 2000. Během této doby jsem se aktivně podílel na budování IZS Východočeského kraje pro hasiče, záchranné služby, policii.  Bohužel z důvodu vážneho onemocnění jsem musel v roce 2000 opustit útvar a začít podnikat. Specializace na datové přenosy a postupné budování internetových sítí.Od roku 2000 podnikám v telekomunikačních službách. V současné době pracuji ve spol. JVNET.CZ s.r.o. v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky. Preferuji radiový provoz na KV  digi mody,CW,SSB, a  UHF pásma 432 a 1296 MHz a nově  pásmo10 GHz s výkonem 2W

My name is Jan Vanický,

amateur radio activity is engaged since 1974, when I passed the exams as OL5ARQ ​​later OK1AYR to součastnosti.V currently working on the HF and UHF bands in races. Around 1999, I participated in the development of packet networks with Roman OK1HGL. As the only connection we have put in the band of 23 cm. Most TRX to 23 cm was produced for radio in Croatia. From 1989 to 1994 I worked as a fireman, first in Škoda Auto Kvasiny then from 1994 on professional bodies in the FRS Rychnově n.Kn. until 2000. During this time I was actively involved in building the IRS East Region for firefighters, ambulance and police. Unfortunately, due to a serious illness, I had to leave the department in 2000 and start a business. Specializing in data transmission and Internet sítí.Od gradual building of 2000, business in telecommunication services. I am currently working in spol. JVNET.CZ Ltd. in computer and telecommunications technology. Prefer radio operation on HF digital mode CW, SSB and UHF bands 432 and 1296 MHz and newly pásmo10 GHz with an output of 2W

     

Nové pásmo 10 GHz na závodním QTH JO80EG  ASL:735 m.n.m.

     

      

 

7492522 Last modified: 2016-08-08 09:20:30, 4204 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Aug 18 06:39:24 2017 UTC
CPU: 0.043 sec 60801 bytes mp