QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
OL75SILVERA Czech Republic flag Czech Republic

Login is required for additional detail.

QSL: paper QSL appreciated and answered via buro, LoTW, no direct QSL

Email: Login required to view

Page managed by OK1NE Lookups: 20472

 

OL75SILVERA was a special callsign devoted to commemorate 
the 75th anniversary of the British - Czechoslovak operation Silver A during the WWII.
The station was operated by 34 OK hams from March 31st to April 14th, 2017.

The OQRS application is closed. You can apply for your  OL75SILVERA QSL by sending yours via QSL bureau. 

Český text níže.


Working replica of the radio Mark VI C. The original radio (shown in the head picture) was used by the group Silver A.
Funkční replika radiostanice Mark VI C. Originální radiostanici (voz obrázek v záhlaví stránky) používala skupina Silver A.
Photo © OK1MOW

The station OL75SILVERA operated from March 31, 2017 till April 14, 2017.

Watch video by © Petr, OK1FIG - Podívejte se na video od © Petra, OK1FIG:

Latest news:
The repeated operation of the replica Mark VI C was accomplished on April 11, 2017 from 15:00 UTC till 18:10 UTC, QRG 3552 kHz. 
Download audio records here. It was recorded by FLEX-5000A, antenna double Zepp 2x33 m, average height 8 m, QRB 23 km approx

OL75SILVERA operation was devoted entirely to remember the 75th anniversary of the British - Czechoslovak operation Silver A during the WWII. The head picture shows the original radio set Mark VI C. This set was used by the Silver A group on the occupied territory of Czechoslovakia.

Monument of sgt. Jiří Potuček

Monument of Jiří Potůček
Pomník Jiřího Potůčka

Photo © Ivo Šťastný, vets.cz

The radio Mark IV C was operated by Sergeant Jiří (George) Potůček (code-name Tolar), Lieutenant Colonel in memoriam, holder of the Czechoslovak War Cross 1939. On July 2, 1942 he was killed. It happened in the forest near the village Trnová (now part of Pardubice).

At the place where it happened now stands a monument.

Find more information at http://www.memorial-ok1wc.cz/index.php?page=newsreel#170316. To switch to Czech or English language use the switch on the top of the page. You can also download this document.

QSL Manager: OK1MOW


English text above

Stanice OL75SILVERA byla v provozu pro připomenutí 75. výročí britsko-československé operace Silver A během druhé světové války.
Stanice byla provozována 34 OK hamy od 31. března do 14. dubna 2017.

Aplikace OQRS je již uzavřena. O QSL OL75SILVERA můžete nadále požádat tím, že zašlete svůj lístek via QSL bureau.

 

Nejnovější zpráva:
Opakovaný provoz repliky Mark VI C se uskutečnil 11/4/2017 od 15:00 UTC do18:10 UTC, QRG 3552 kHz. Stáhněte si audio nahrávku z tohoto provozu. RX pro nahrávání: FLEX-5000A, antenna double Zepp 2x33 m, průměrná výška 8 m, QRB cca 23 km.

 

Vysílání OL75SILVERA připomnělo 75. výročí britsko - československé operace Silver A v průběhu 2. světové války. Obrázek v záhlaví ukazuje skutečnou originální soupravu Mark VI C. Tuto soupravu používala skupina Silver A na okupovaném území Československa. 

Radiostanici Mark VI C obsluhoval radista a šifrant výsadku Silver A, četař, Jiří Potůček (krycí jméno Tolar), nositel Československého válečného kříže1939, podplukovník in memoriam. Více se o něm můžete dovědět např. zde a zde. 2/7/1942 ho zastřelil protektorátní četník. Na místě, kde se to stalo stojí dnes pomník. 

Více informací najdete na http://www.memorial-ok1wc.cz/index.php?page=newsreel#170316. V záhlaví stránky je přepínač pro volbu mezi češtinou a angličtinou.

QSL Manager: OK1MOW
 

Picture © Rota Nazdar

Akce, pořádaná Rotou Nazdar (www.facebook.com/LibusevolaLondynse uskutečnila 1/4/17 v Lázních Bohdaneč, Sádka 148 (asi 15 km severozápadně od Pardubic). Fotografie z této akce najdete http://www.memorial-ok1wc.cz/index.php?page=newsreel.


Page created by © OK1NE

8148338 Last modified: 2017-06-09 17:05:23, 13399 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Feb 22 06:55:46 2018 UTC
CPU: 0.071 sec 70019 bytes mp