QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
OM50SPSEKE Slovak Republic flag Slovak Republic

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU, via OM8AND

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 4778

 

 On the occasion of the 50th years anniversary of the foundation of Secondary Electro-technical School SPSE Kosice the occasional station OM50SPSEKE will be transmitting  in days from 1.9. to 31.12.2017.

--------------------

The Secondary School of Electrical Engineering in Košice marks its 50th anniversary.

The Secondary School of Electrical Engineering in Košice was established on September 1st 1967 as an independent public school with its own legal capacity, specializing in the studies of Electrotechnics, Electronics, Automation, Power Engineering, PC Systems and Telecommunications Technologies. Nowadays the school provides education in two fields of studies: Electrotechnics and Technical Lyceum.

The Secondary school of EE cooperates with T-SYSTEMS SLOVAKIA within the dual vocational education in information and communication technologies, providing three years of higher technical education. 

The Secondary School of EE participates in the number of project e.g. ZENIT, SOC, EXPOSCIENCE, XPLORE AWARD, ERASMUS+, etc., having been awarded both in Slovakia as well as abroad.

During its existence, the school prides itself in outstanding textbook authors e.g. Ladislav FRANKO, Viliam ROVNAK, Dusan LEVICKY and many others. These teachers produced great radio amateurs such as Ondrej Oravec OM3AU (ex.OK3CDI), Laco Satmáry OM8AM (ex.OK3CIR ), also OM3CWM,  OM3CEZ, OM3CFE, OK3CIA, OM0TT, DK6TA (ex.OK3UAQ), OM8AMP, OM3WLD, OM8TA, OM3WA and more.

*******************************************

  Pri príležitosti 50. výročia založenia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach bude vysielať stanica pod značkou OM50SPSEKE od 1.9. do 31.12.2017. Vysielanie bude prevádzkami CW, SSB a Digi.

--------------------

50. výročie založenia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach začala pôsobiť 1.septembra 1967 ako samostatná špecializovaná škola. Zameriava sa na štúdium elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, energetiky, výpočtovej, informačnej a telekomunikačnej techniky. Dnes škola umožňuje štúdium v odboroch Elektrotechnika a Technické lýceum. Spolupracuje so spoločnosťou T-SYSTEMS SLOVAKIA vo vyššom odbornom štúdium  Počítačové systémy. Škola spolupracuje na mnohých projektoch a získala mnohé odborné ocenenia na Slovensku, ale aj v zahraničí napr.: ZENIT, SOČ, EXPO VEDA, XploreAward, Erasmus+, atď.

Na škole pôsobilo mnoho skvelých elektrotechnikov - autorov učebníc ako napríklad Ladislav Franko, Viliam Rovňak, Dušan Levický a mnoho ďalších. Školu vyštudovalo taktiež veľa skvelých rádioamatérov. Spomenieme Ondreja Oravca OM3AU (ex.OK3CDI), Laca Satmáryho OM8AM (ex.OK3CIR) ako aj: OM3CWM,  OM3CEZ, OM3CFE, OK3CIA, OM0TT, DK6TA (ex.OK3UAQ), OM8AMP, OM3WLD, OM8TA, OM3WA a ďalší.

8326811 Last modified: 2017-09-12 14:31:34, 3083 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Feb 25 09:56:25 2018 UTC
CPU: 0.067 sec 59445 bytes mp